Cyfleoedd Myfyrwyr

Rachel Barwise

Cyfleoedd Myfyrwyr

"Rachel yw llais myfyrwyr ar gyfer chwaraeon, cymdeithasau a chyfleoedd gwirfoddoli"

Mae'r rôl yn rhoi sylw penodol i ddarparu myfyrwyr Aber â'r profiad gorau posib a chynnig mwy na dim ond gradd.

E-bost: cyfleoeddum@aber.ac.uk


Fy Rôl

Bydd y Swyddog Cyfleoedd Myfyrwyr yn gyfrifol am y canlynol:

 • Cynrychioli corff y myfyrwyr ar faterion sy'n ymwneud â chwaraeon, cymdeithasau, gwirfoddoli a chyflogadwyedd.
 • Cydlynu gweithgareddau ac ymgyrchoedd sy'n ymwneud â chwaraeon, cymdeithasau, gwirfoddoli a chyflogadwyedd.
 • Ffurfio sail ar gyfer polisïau'r Brifysgol ac Undeb y Myfyrwyr ynghylch materion sy'n ymwneud â chwaraeon, cymdeithasau, gwirfoddoli a chyflogadwyedd.
 • Cynorthwyo a datblygu rhwydwaith o glybiau a chymdeithasau drwy gadeirio'r Parth Chwaraeon a Chymdeithasau.
 • Gweithio gyda Phrif Weithredwr ac uwch dîm rheolaeth UMPA i gyflawni a ffurfio amcanion a deilliannau strategol.
 • Mynychu Pwyllgorau priodol y Brifysgol. g. Mynychu cyfarfodydd rheolaidd ag adrannau perthnasol y Brifysgol i ddatblygu buddiannau clybiau, cymdeithasau, gwirfoddoli a chyflogadwyedd.

Pwyllgorau’r Brifysgol / Cyfarfodydd a Fynychwyd:

 • Pwyllgor Archwilio, Risg a Sicrwydd
 • Grwp Gweithredol Iechyd, Diogelwch a'r Amgylchedd
 • Grwp Goruchwylio Prevent
 • Pwyllgor Ffioedd ac Ysgoloriaethau

Blaenoriaethau Presennol

Mae rhestr isod o flaenoriaethau y mae Rachel yn gweithio arnynt eleni yn ogystal â’r cynnydd mae e wedi’i wneud hyd yma.

 

Cynyddu’r ymgysylltiad â Tîm Aber

 • Trefnu ac hyrwyddo system awgrymu cymdeithasau trwy system fewngofnodi ar-lein cyn Wythnos y Glas
 • Trefnu ac hyrwyddo Calendr o weithgareddau Rhowch Gynnig Arni
 • Trefnu diwrnodau o weithred wirfoddoli

----------

Datblygu clybiau a chymdeithasau cynhwysol

 • Datblygu a chynnal gweithdai ‘Dim Esgusodion’ i o leiaf 20 clwb a chymdeithas
 • Adolygiad Hygyrchedd a Chynhwysedd yn cael ei gynnal ar gyfer pob clwb a chymdeithas

----------

Hyrwyddo a chefnogi digwyddiadau clybiau a chymdeithasau

 • Cynyddu nifer y ddigwyddiadau Clybiau a Chymdeithasau a hysbysebir ar wefan yr UM
 • Sefydlu system fesuro nifer o fwciadau’r ystafelloedd a lleoliadau yn ystod y flwyddyn academaidd

----------

Lobïo’r Brifysgol i ddatblygu strategaeth tymor canolig i hir-dymor ar gyfer Chwaraeon yn y Brifysgol. *

----------

Ymestyn mynediad i gampfa'r Ganolfan Chwaraeon ar benwythnosau. *

----------

Mae * yn dynodi polisi a basiwyd yn ddemocrataidd gan fyfyrwyr Aberystwyth.

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576