Dod ag Elusen/au RAG yn ôl

Pasiwyd gan: Y Senedd 

Pasiwyd ar: 05/12/2022

Yn darfod ar: 05/12/2025

Statws: Cyflawnwyd


Swyddog sy'n gyfrifol: Cyfleoedd Myfyrwyr


Crynodeb

Codi a Rhoddi – ‘Nôl ag e.

Manylion

Yn 2020, pasiwyd polisi i greu Cronfa Llesiant RAG ‘i fynd tuag at les holl fyfyrwyr Aber'. Ers ei greu, mae wedi codi dros £2500 (i'w gadarnhau). Does un geiniog o’r gronfa hon wedi'i gwario eto.

Fel UM rydyn ni’n addo bod yn ddylanwad cadarnhaol a gall codi arian at achosion da fod yn rhan o hynny. Mae angen gwario’r arian yng nghronfa Llesiant RAG yn hytrach na’i gronni mewn pot unig.

Er mwyn mynd i'r afael â hyn, dwi'n cynnig ein bod yn dechrau trafodaethau am sut rydyn ni’n gwario ein cronfa ac yn dychwelyd i godi arian at Elusen/au y Flwyddyn a bleidleisiwyd drostynt gan fyfyrwyr.

Mae gan bolisi Cronfa Llesiant RAG flwyddyn yn weddill ond wrth i ni ddod â’r blaenoriaethau RAG yn ôl eleni, credaf mai nawr yw’r amser perffaith ar gyfer ailwampio.

Cyflwynwyd gan: Rachel Barwise


Rhestr Weithredu

Camau a gymerwyd Enw a Rôl Dyddiad
Ambiwlans Awyr Cymru yw’r elusen a gafodd ei bleidleisio yn elusen y flwyddyn academaidd ar gyfer eleni gan y Myfyrwyr yn ystod ffair Wythnos y Croeso Tiff, Cyfleoedd Myfyrwyr, 2023-2024 Hydref 2023
     

Mae croeso i chi gysylltu â ni os oes ddiddordeb mewn dysgu mwy ynghylch y polisi hwn.

 

Cydlynydd Ymgyrchoedd a Democratiaeth

Ash Sturrock

ais13@aber.ac.uk

llaisum@aber.ac.uk

Cyfleoedd Myfyrwyr

Tiff McWillaims 

cyfleoeddum@aber.ac.uk

 

 

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576