Diwygiad i Is-Ddeddf Etholiadau i ystyried mwy o hyblygrwydd o ran optio allan Undeb y Myfyrwyr a chymhwysedd i sefyll

Pasiwyd gan: Y Senedd

Pasiwyd ar: 04/12/2023

Yn darfod ar: 04/12/2026

Statws: Rydym yn gweithio arno


Swyddog sy'n gyfrifol: Llywydd yr Undeb


Manylion:

Cynnig i newid Is-Ddeddf yr etholiadau fel a ganlyn:

O:

Cymhwysedd Etholiadol

2.1 Dim ond aelodau cyffredin llawn UMAber all sefyll a phleidleisio yn etholiadau UMAber, ar yr amodau canlynol:

a. Ni all yr un aelod sefyll etholiad am fwy nag un rôl mewn pob math o rôl.

b. Cyfyngir aelodau i ddau gyfnod yn rôl Swyddog Ymddiriedolwr.

 

Newid i: 

Cymhwysedd Etholiadol

2.1 Dim ond aelodau cyffredin llawn UMAber all sefyll a phleidleisio yn etholiadau UMAber, ar yr amodau canlynol:

a. Ni all yr un aelod sefyll etholiad am fwy nag un rôl mewn pob math o rôl.

b. Cyfyngir aelodau i ddau gyfnod yn rôl Swyddog Ymddiriedolwr.

c Mae’n rhaid nad ydynt wedi optio allan o Aelodaeth Undeb y Myfyrwyr ar y dyddiad yr agorir enwebiadau.

Cyflwynwyd gan: Bayanda Vundamina


Rhestr Weithredu

Camau a gymerwyd Enw a Rôl Dyddiad
     
     

Mae croeso i chi gysylltu â ni os oes ddiddordeb mewn dysgu mwy ynghylch y polisi hwn.

 

Cydlynydd Ymgyrchoedd a Democratiaeth

Ash Sturrock

ais13@aber.ac.uk

llaisum@aber.ac.uk

 Llywydd Undeb

Bayanda Vundamina

prdstaff@aber.ac.uk

 

 

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576