A DDYLAI’R UM GYNNWYS CYNRYCHIOLAETH I BROSIECTAU GWIRFODDOLI YN Y SENEDD?

Pasiwyd gan: Y Senedd

Pasiwyd ar: 04/12/2023

Yn darfod ar: 04/12/2026

Statws: Rydym yn gweithio arno


Swyddog sy'n gyfrifol: Swyddog Cyfleoedd


Crynodeb

Dylai Senedd yr UM gynnwys cynrychiolaeth i brosiectau gwirfoddoli, fel bod ganddynt lais.

 

Manylion

Yn y Senedd, mae cynrychiolwyr i glybiau chwaraeon a chymdeithasau i’w cael, fodd bynnag, does dim cynrychiolaeth i brosiectau gwirfoddoli. Ar hyn o bryd, mae yna ddau brosiect gwirfoddoli mawr a dau brosiect gwirfoddoli sy’n brin o aelodau. Mae prosiectau gwirfoddoli ar wahân i glybiau a chymdeithasau er eu bod yn gysylltiedig, sy’n peri brosiectau gwirfoddoli beidio â chael y cymorth sydd angen arnynt. Tra bod clybiau a chymdeithasau yn cael y cymorth priodol. Trwy gynnwys prosiectau gwirfoddoli i’r Senedd, bydd yn ehangu eu presenoldeb ar lwyfan y gymuned fyfyrwyr, yn ogystal â rhoi llais iddynt, a dangos bod eu prosiectau o bwys.

Cyflwynwyd gan: Ren Feldbruegge


Rhestr Weithredu

Camau a gymerwyd Enw a Rôl Dyddiad
     
     

Mae croeso i chi gysylltu â ni os oes ddiddordeb mewn dysgu mwy ynghylch y polisi hwn.

 

Cydlynydd Ymgyrchoedd a Democratiaeth

Ash Sturrock

ais13@aber.ac.uk

llaisum@aber.ac.uk

Cyfleoedd Myfyrwyr

Tiff McWillaims 

cyfleoeddum@aber.ac.uk

 

 

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576