CAEL GWARED AR GERFLUN EDWARD VIII

Pasiwyd gan: Y Senedd

Pasiwyd ar: 30/10/2023

Yn darfod ar: 30/10/2026

Statws: Rydym yn gweithio arno


Swyddog sy'n gyfrifol: Llywydd yr Undeb


Crynodeb

A ddylai’r Undeb helpu pwyso ar y Brifysgol i gael gwared ar gerflun brenin Edward VIII a rhoi rhywun gwell yn ei le?

 

Manylion

Tu flaen yr Hen Goleg mae cerflun brenin Edward VIII, y brenin a gydymdeimlodd â’r Natsïaid ac a ildiodd y goron i briodi Wallis Simpson. O ystyried y ffaith y cafodd ei alltudio gan y teulu brenhinol ac mai hwn yw’r unig gerflun yn y DU a geir ohono, mae’n hen bryd i fyfyrwyr lansio ymgyrchu i gael gwared arno a’i ailosod gyda Carlo III (a ddysgodd damed o Gymraeg yn Aber) neu gyda rhywun nad yw’n Natsi. Yn gyntaf, hyrwyddodd yr UM bolisi i newid y cerflun a rhyddhau datganiad yn erbyn ei gadw. Daliodd i bwyso ar y Brifysgol o’r tu mewn a’r tu allan i gael gwared arno. Gwneud datganiad cadarn bob tro i’r Brifysgol wrthod, gwahodd y Cambrian News a chynnwys y gymuned leol i drafod ynghylch y pwy y dylai gymryd ei le, ayyb. https://www.channel4.com/programmes/edward-viii-britains-traitor-king

Cyflwynwyd gan: Dylan Grant


Rhestr Weithredu

Camau a gymerwyd Enw a Rôl Dyddiad
     
     

Mae croeso i chi gysylltu â ni os oes ddiddordeb mewn dysgu mwy ynghylch y polisi hwn.

 

Cydlynydd Ymgyrchoedd a Democratiaeth

Ash Sturrock

ais13@aber.ac.uk

llaisum@aber.ac.uk

 Llywydd Undeb

Bayanda Vundamina 

prdstaff@aber.ac.uk

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576