Gwaith yw Gwaith Rhyw, a Dyna Fe

Pasiwyd gan: Y Senedd

Pasiwyd ar: 30/10/2023

Yn darfod ar: 30/10/2026

Statws: Rydym yn gweithio arno


Swyddog sy'n gyfrifol: Swyddog Llesiant


Crynodeb

I’r Brifysgol sefyll o blaid gwaith rhyw.

Manylion

Daw gweithio yn y diwydiant rhyw â llawer o stigma. O achos pwysau’r Argyfwng Costau Byw, mae myfyrwyr yn fwyfwy tebygol o droi at ffyrdd o ennill arian sy’n cael eu gweld yn haws, gan gynnwys Only Fans. Mae gweld llwyddiant pobl eraill neu hawster y fywoliaeth yn ei gwneud hi’n fwy deniadol fwy. Pwrpas y polisi hwn yw rhoi i bobl y cyfle i siarad yn agored am hyn, ac i’r Undeb gefnogi’r rheini sydd am ddilyn hyn gan gynnig cyngor ar y ffyrdd mwyaf saff o fynd ati. Bydd hynny yn cymryd eu hunaniaethau, eu gyrfaoedd, a’u dyfodol yn Brifysgol i ystyriaeth.

Cyflwynwyd gan: Helen Cooper


Rhestr Weithredu

Camau a gymerwyd Enw a Rôl Dyddiad
     
     

Mae croeso i chi gysylltu â ni os oes ddiddordeb mewn dysgu mwy ynghylch y polisi hwn.

     

Cydlynydd Ymgyrchoedd a Democratiaeth

Ash Sturrock

ais13@aber.ac.uk

llaisum@aber.ac.uk

Llesiant

Helen Cooper

llesiantum@aber.ac.uk

   

 

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576