Byddwch yn Rhan o #CymruWrthHiliaeth - Cynghrair Hil Cymru

Pasiwyd gan: Y Senedd

Pasiwyd ar: 19/04/2021

Yn darfod ar: 19/04/2024

Statws: Cyflawnwyd


Swyddog sy'n gyfrifol: Llywydd yr Undeb


Crynodeb

Dod yn rhan o Gynghrair Hil Cymru er mwyn #CymruWrthHiliaeth. 

 

Manylion

Mae'r polisi hwn yn cynnig sicrhau bod ein Hundeb Myfyrwyr yn gwneud ymrwymiad cyhoeddus i waith gwrth-hiliol ac yn dod yn aelod o Gynghrair Hil Cymru (RAW). Mae RAW yn fenter sy'n ceisio cysylltu a chefnogi mudiadau sydd â’r nod o gyflawni cydraddoldeb hiliol yng Nghymru. Mae gan eu maniffesto 10 nod, sy'n cynnwys: · Casglu data am ethnigrwydd yn y gweithlu a gwahanol sectorau eraill, · Datblygu cynllun cydraddoldeb hiliol strategol, · Cynnwys addysg wrth-hiliol yng Nghwricwlwm Newydd Cymru, · Cynorthwyo â gwella ymateb cyfreithiol Cymru o ran mynediad at gyfiawnder a diogelwch ar gyfer unigolion o leiafrifoedd ethnig, · Buddsoddi mewn cymorth iechyd corfforol a meddyliol i bobl o leiafrifoedd ethnig. Trwy ddod yn aelod o'r mudiad hwn gallwn; gydweithredu yn eu hymgyrchoedd, trefnu deisebau, a mynychu cyfarfodydd grwp traws-bleidiol ar Hil a Chydraddoldeb a chyfarfodydd cylch polisi. Credaf y bydd dod yn rhan o'r mudiad hwn o gymorth i’n hymgyrch “Dim Esgusodion” ac yn adlewyrchu’n gadarnhaol ar gymuned CALlE ein prifysgol.

Cyflwynwyd gan: Darya Koskeroglu


Rhestr Weithredu

Camau a gymerwyd Enw a Rôl Dyddiad
Mae'r Undeb wedi ymuno â Chynghrair Hil Cymru fel rhan o'n hymrwymiad i waith gwrth-hiliol.    
     

Mae croeso i chi gysylltu â ni os oes ddiddordeb mewn dysgu mwy ynghylch y polisi hwn.

 

Cydlynydd Ymgyrchoedd a Democratiaeth

Ash Sturrock

ais13@aber.ac.uk

llaisum@aber.ac.uk

Llywydd Undeb

Bayanda Vundamina 

prdstaff@aber.ac.uk

 

 

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576