Dragon Mac- be’ ti’n galw fe??

Pasiwyd gan: Y Senedd

Pasiwyd ar: 01/11/2021

Yn darfod ar: 01/11/2024

Statws: Cyflawnwyd


Swyddog sy'n gyfrifol: Swyddog Cyfleoedd


Crynodeb

Mae ein draig annwyl angen cael newid ei enw!

 

Manylion

Mae ein masgot annwyl yn rhan annatod o ddiwylliant Tîm Aber a dylai gael ei ddathlu a’i ddangos i bawb a ddaw atom. Fodd bynnag, ers ei enwi, mae wedi bod yn cuddio yn ogof Aber ac mae ei ffrindiau i gyd yn gwneud hwyl am ei ben. Dydyn nhw byth yn gadael i Dragon McDragonface druan chwarae eu gemau Draig. Ond ar ryw noson lawiog yn Aber, daeth Swyddog Cyfleoedfd a dweud “mae rhaid i ni newid dy enw!”. Cymaint ag rydym yn hiraethu am meme eiconig 2016, mae’n amser am gyfnod newydd.

*yn syth i’r newid enw*


Yna roedd yr holl Ddreigiau a Thîm Aber yn ei garu gan floeddio mewn llawenydd “[rhowch enw newydd y masgot yma], bydd pawb yn dy gofio am byth!”

Cyflwynwyd gan: Rachel Barwise


Rhestr Weithredu

Camau a gymerwyd Enw a Rôl Dyddiad
     
     

Mae croeso i chi gysylltu â ni os oes ddiddordeb mewn dysgu mwy ynghylch y polisi hwn.

 

Cydlynydd Ymgyrchoedd a Democratiaeth

Ash Sturrock

ais13@aber.ac.uk

llaisum@aber.ac.uk

Cyfleoedd Myfyrwyr

Tiff McWillaims 

cyfleoeddum@aber.ac.uk

 

 

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576