Gwella Darpariaeth y Gymraeg mewn Modiwlau

Pasiwyd gan: Y Senedd

Pasiwyd ar: 01/11/2021

Yn darfod ar: 01/11/2024

Statws: Rydym yn gweithio arno


Swyddog sy'n gyfrifol: Swyddog Diwylliant Cymreig a Llywydd UMCA


Crynodeb

Gwella darpariaeth y Gymraeg a’r gwasanaeth cyfieithu ar gyfer modiwlau Cymraeg.

Manylion

Fel Llywydd UMCA a Swyddog Llesiant, un o fy mlaenoriaethau eleni yw gwella Darpariaeth y Gymraeg mewn Modiwlau. Food bynnag, Nid wy’n teimlo ei fod yn rhywbeth a all gael ei ddatrys mewn blwyddyn yn unig ac felly rwy’n credu ei bod hi’n werth ei wneud yn bolisi, fel bod Llywyddion UMCA yn y dyfodol yn gallu parhau gyda’r gwaith hyn ar ôl i mi adael. Y nod yw creu a hyrwyddo system adrodd ar-lein ar gyfer cyrsiau cyfrwng Cymraeg sydd â deunydd a darlithoedd uniaith Saesneg heb eu cyfieithu. Mynd ati i dynnu sylw at fodiwlau cyfrwng Cymraeg sydd â deunydd a darlithoedd uniaith Saesneg heb eu cyfieithu. Datblygu perthynas weithredol gadarn gyda Chynrychiolwyr Academaidd Cymraeg a hyrwyddo pwrpas eu rôl i fyfyrwyr Cymraeg eu hiaith. Hefyd trefnu cyfarfodydd gyda staff prifysgol berthnasol i esbonio anawsterau myfyrwyr sy’n gorfod cyfieithu darlithoedd mewn modiwlau a hysbysebwyd fel cyrsiau cyfrwng Cymraeg.

Cyflwynwyd gan: Mared Edwards


Rhestr Weithredu

Camau a gymerwyd

Enw a Rôl

Dyddiad
Mae Llywydd UMCA a’r Swyddog Diwylliant Cymru (2023-24), Elain, wedi codi hyn gyda’r Coleg Cymraeg mewn cyfarfod ac wrthi’n gweithio gyda’r staff priodol. Ar hyn o bryd, mae’n poeni y gallai’r Brifysgol leihau’r rhain wrth fynd yn ei blaen. Elain (Swyddog Diwylliant Cymreig a Llywydd UMCA 2023-24) Tachwedd 2023
     

Mae croeso i chi gysylltu â ni os oes ddiddordeb mewn dysgu mwy ynghylch y polisi hwn.

    

Cydlynydd Ymgyrchoedd a Democratiaeth

Ash Sturrock

ais13@aber.ac.uk

llaisum@aber.ac.uk

Swyddog Diwylliant Cymreig a Llywydd UMCA

Elain Gwynedd

cymraegum@aber.ac.uk

      

 

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576