Cadw Rolau Cynadeddau I Lywydd yr Undeb

Pasiwyd gan: Y Senedd

Pasiwyd ar: 29/04/2024

Yn darfod ar: 29/04/2027

Statws: Rydym yn gweithio arno


Swyddog sy'n gyfrifol: Llywydd yr Undeb


Crynodeb:  

Dylid cadw rolau i lywyddion undebau fel cynrychiolwyr i gynadleddau Cymru a’r DU.

Manylion:

Cynadleddau UCM yw'r cynadleddau mwyaf ar y calendr myfyrwyr a dyma le gall Undebau Myfyrwyr hyrwyddo eu hunain ar lefel genedlaethol. Mae’r rhan fwyaf o undebau myfyrwyr yn cadw swydd cynrychiolydd i’r Llywydd gan mai nhw yw “llais cyhoeddus Undeb y Myfyrwyr a myfyrwyr.” Ar hyn o bryd nid oes gennym y polisi hwn yn Undeb Aberystwyth ac rwy'n meddwl os mai dyna sut y mae'r undeb yn gweld ei Lywydd y dylid cadw swyddi gwarantedig ar gyfer Cynadleddau Cenedlaethol a Chynadleddau UCM Cymru.

Cyflwynwyd gan: Bayanda Vundamina


Rhestr Weithredu

Camau a gymerwyd Enw a Rôl Dyddiad
     
     

 


Mae croeso i chi gysylltu â ni os oes ddiddordeb mewn dysgu mwy ynghylch y polisi hwn.

 

Cydlynydd Ymgyrchoedd a Democratiaeth

Ash Sturrock

ais13@aber.ac.uk

llaisum@aber.ac.uk

 Llywydd Undeb

Bayanda Vundamina

prdstaff@aber.ac.uk

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576