Newyddion

Croeso

Iau 17 Aws 2017

 
Datganiad ynglyn a ffioedd dysgu

Maw 08 Aws 2017

Ar 11 Gorffennaf 2017, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ei bwriad i ganiatáu i brifysgolion gynyddu eu ffioedd dysgu i £9,295 y flwyddyn, yn unol â chwyddiant. Mae addysg yng Nghymru yn aml wedi bod sawl cam o flaen y system gyfatebol yn Lloegr, gyda ffioedd a grantiau blaengar, ac rydym yn siomedig iawn i weld y cyhoeddiad hwn yn cael ei wneud.

 
RhagLas

Iau 20 Gor 2017

 
Yn cyflwyno eich Swyddog Llesiant...

Gwe 07 Gor 2017

Molly-Jean Longden yw’ch Swyddog Llesiant eleni. Mae'r rôl hon yn canolbwyntio ar sicrhau bod ein myfyrwyr yn hapus ac yn iach.

 
Yn cyflwyno eich Swyddog Materion Academaidd...

Gwe 07 Gor 2017

Emma Beenham yw’ch Swyddog Materion Academaidd eleni. Mae'r rôl hon yn rhoi sylw penodol i hyrwyddo buddiannau academaidd ein myfyrwyr.

 
Yn cyflwyno eich Swyddog Diwylliant Cymreig a Llywydd UMCA...

Mer 05 Gor 2017

Gwion Llwyd Williams yw’ch Swyddog Diwylliant Cymreig a Llywydd UMCA eleni.
Mae'r rôl hon yn canolbwyntio ar hyrwyddo diwylliant Cymru gan roi cyfle i fyfyrwyr Aber ddysgu, siarad a byw'r iaith.

 
Yn cyflwyno eich Swyddog Datblygu’r Undeb...

Maw 04 Gor 2017

Bruce Wight yw’ch Swyddog Datblygu’r Undeb eleni.

 
Dyma eich swyddogion newydd…

Gwe 30 Meh 2017

Yr wythnos hon, bydd tîm newydd y swyddogion yn ymgymryd â'u rolau yma yn UMAber, felly dyma gyfle perffaith i gyflwyno pob un ohonyn nhw.

 
Neges hwyl fawr: Swyddog Lles

Gwe 30 Meh 2017

Un o'r pethau gorau, eto'r anoddaf, ynglyn â'r rôl yw cael y rhyddid i gyflwyno eich syniadau a'u gwireddu nhw. Does dim byd gwell na gweithio'n galed ar rywbeth rydych chi'n teimlo'n angerddol yn ei gylch ac yna gweld deilliannau cadarnhaol.

 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Last