Newyddion

Neges hwyl fawr: Swyddog Materion Cymreig a Llywydd UMCA

Maw 27 Meh 2017

Mae fy mlwyddyn fel Llywydd UMCA wedi gwirioneddol hedfan ers i mi ddechrau rhyw flwyddyn yn ôl. Dwi wir wedi mwynhau cynrychioli myfyrwyr Cymraeg ym mhob agwedd o’r brifysgol.

 
Neges hwyl fawr: Llywydd

Llun 26 Meh 2017

Dwi wedi mwynhau popeth am fod yn Swyddog Llawn-Amser yn UMAber. O ymgeisio yn yr etholiadau a mynd allan i siarad â llwyth o bobl na fydden i'n siarad â nhw fel arall, i gael cyfle i weithio'n glòs gyda'r Brifysgol ar faterion pwysig sy'n effeithio ar fyfyrwyr a chael ein llais wedi'i glywed ar lefel uchaf, mae popeth wedi bod yn wych.

 
Sylw ar Alex Leeds

Mer 14 Meh 2017

Dwi wedi clywed amryw o bobl sy’n ymwneud â thimau chwaraeon yn Aber yn dweud bod hynny wedi cyfoethogi eu profiad o fod yn y brifysgol. Mae hynny’n sicr yn wir yn fy achos i, dwi wedi gwneud ffrindiau am oes, a dwi wedi ennill cryn lawer o hyder yn sgil hynny. Dwi hefyd wedi cael y cyfle i gymryd rhan mewn gweithgareddau a digwyddiadau na fuaswn i wedi cael y cyfle pe bawn i ddim yn rhan o’r tîm.

 
Sylw ar Tickled Pink

Mer 14 Meh 2017

Tickled Pink AberSU

Mae Tickled Pink yn gymdeithas wirfoddoli sy'n codi arian ar gyfer dwy elusen cancr y Fron; Breast Cancer Care a CoppaFeel!.

 
Ryseitiau Lleol

Mer 14 Meh 2017

Mae'r cynhwysion wedi cael eu prynnu gan fusnesau lleol; mae'r prydau hyn yn ddewis amgen a rhatach o gymharu â bwydydd parod o archfarchnadoedd - mwynhewch!

 
Sylw ar Ellen Van Havenbergh...

Llun 12 Meh 2017

Dwi’n chwarae hoci ac yn marchogaeth. Dechreuais chwarae hoci pan oeddwn i’n 6 oed, er i’r hyfforddwraig dweud mai fi oedd y plentyn bach oedd byth yn chwarae ond yn hytrach yn sefyll yn ei hymyl hi i gael sgwrs. Ers hynny dwi wedi chwarae ar wahanol lefelau, yn lleol a rhyngwladol. Dechreuais farchogaeth pan oeddwn i’n 6 oed hefyhd, a dwi wastad wedi gwneud hyn fel gweithgaredd hamdden.

 
Aber yn cipio Gwobrau Cenedlaethol y Cymdeithasau

Maw 06 Meh 2017

Daeth UMAber yn ôl o seremoni Gwobrau Cenedlaethol y Cymdeithasau a gynhaliwyd gan Undeb Myfyrwyr Nottingham ar y 19 Mai gyda 3 gwobr a chanmoliaeth.

 
Mater mawr misglwyfau.

Iau 25 Mai 2017

Mae'n bryd i ni siarad am fisglwyfau o ddifrif. Mae'n destun tabwy mae llawer o bobl yn ofni ei drafod, ond pam? Mae misglwyf yn broses naturiol sy'n digwydd i bobl unwaith y mis, ac mae'n bryd cael sgwrs ddifrifol amdano.

 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Last