Erthygl crynhoi 23 - 24 Tiff

welsh

Crynhoi’r flwyddyn? Sut ar wyneb y ddaear ca’ i ddisgrifio popeth sydd wedi digwydd mewn llai na 500 gair? Yn lle hynny, dychmygwch hyn gyda ‘We didn’t start the fire’ yn gefndir iddo.

 

Hyfforddiant yr haf, arwain a newid, cwrdd â swyddogion llawn amser, ffrindiau newydd,

Dechrau ymgyrchoedd a chwrdd â staff, cyfarfodydd mawr y brifysgol,

Dod â Chodi a Rhoddi yn ôl, trwsio’r Cwt Cychod, dyn ni eisiau darpariaeth chwaraeon gwell,

Gofod ffydd gwell, gwyl y celfyddydau, gwyl y cymdeithasau, sesiynau magu nerth,

Ffair y Glas, Tiff yn Treialu, Instagram, ffurflenni misol,

Yr Wythnos SHAG, clirio’r Cwt Cychod, Person Pwysicaf Sialens Aber,

Yr Wythnos Reffreshars, y Mis Balchder, Wythnos Gydraddoldeb Hiliol,

Mis Hanes y Menywod, Charioke, Newidiadau i’r cod ymddygiad,

Lansiom ni gyda Superteams,

Yna daeth Varsity, ces i fy ail-ethol gennych

‘Nôl i Grymuso Aber,

Cynhaliom ni gynhadledd yr UCM, a’n cwis ni oedd orau,

Aber7s, UMAber yn Dathlu, Pleidlais o ddiffyg hyder,

Cynnwys Pobl Draws yn chwaraeon y brifysgol, gwela’ i chi’r flwyddyn nesaf.

 

LlonGRADDarchiadau 2024

Gwen 31 Mai 2024

ConGRADulations 2024

Gwen 31 Mai 2024

Elain's 23 - 24 Round-up

Gwen 28 Meh 2024
 

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576