Etholiadau / Elections Events

View this month's events

Forthcoming Events

Llun 8th Mawrth

Etholiadau’r Gwanwyn ar gyfer Swyddogion – Pleidleisio
8th Mawrth 10am - 12th Mawrth 3pm
Ar-lein
Pleidleisiwch yn yr Etholiadau ar gyfer Swyddogion!
Spring Officer Elections – Voting
8th Mawrth 10am - 12th Mawrth 3pm
Online
Vote in the Officer Elections!

Gwen 12th Mawrth

Etholiadau’r Gwanwyn ar gyfer Swyddogion – Canlyniadau
7pm - 8pm
I’w gadarnhau
Canlyniadau Etholiadau’r Swyddogion
Spring Officer Elections – Results
7pm - 8pm
To Be Confirmed
Results of the Officer Elections

Llun 15th Mawrth

Is-Etholiadau'r Gwanwyn - Cyfnod Sefyll yn Agor
hanner dydd - 12:01pm
Trwy Wefan UMAber
Ystyriwch sefyll yn Is-Etholiadau’r Gwanwyn.
Spring By-Elections – Standing Opens
hanner dydd - 12:01pm
Via AberSU Website
Consider standing in our Spring By-Elections.

Llun 19th Ebrill

Is-Etholiadau'r Gwanwyn - Cyfnod Sefyll yn Cau
hanner dydd - 12:01pm
Trwy Wefan UMAber
Dyddiad cau ar gyfer sefyll yn Is-Etholiadau’r Gwanwyn.
Spring By-Elections – Standing Closes
hanner dydd - 12:01pm
Via AberSU Website
Deadline to stand in our Spring By-Elections.
Is-Etholiadau'r Gwanwyn - Sesiwn Briffio ar gyfer Ymgeiswyr
4pm - 6pm
I’w gadarnhau
Briffio ar gyfer Ymgeiswyr am swyddi gwag fel Swyddogion Gwirfoddol.
Spring By-Elections – Candidates Briefing
4pm - 6pm
To Be Confirmed
Briefing for vacant Volunteer Officer roles Candidates.

Llun 26th Ebrill

Is-Etholiadau’r Gwanwyn - Pleidleisio
26th Ebrill 10am - 30th Ebrill hanner dydd
Ar-lein
Pleidleisiwch yn Is-Etholiadau’r Gwanwyn!
Spring By-Elections – Voting
26th Ebrill 10am - 30th Ebrill hanner dydd
Online
Vote in the Spring By-Elections!

Gwen 30th Ebrill

Is-Etholiadau’r Gwanwyn - Canlyniadau
6pm - 7pm
Trwy Wefan UMAber
Canlyniadau Is-Etholiadaur Gwanwyn
Spring By-Elections – Results
6pm - 7pm
Via the AberSU Website
Results of the Spring By-Elections
RSS Feed

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576