Homecoming

Penwythnos Nôl i Aber 2018

Bydd ein digwyddiad Nôl i Aber newydd sbon yn digwydd ddydd Sadwrn 27 Hydref 2018 mewn sawl lleoliad yn Aberystwyth. Bydd cannoedd o fyfyrwyr o fwy na 10 o dimau chwaraeon a chymdeithasau'n cystadlu yn y twrnamaint hwn am dlws newydd Tîm Aber v Cyn-fyfyrwyr Aber.

Mae'r digwyddiad hwn yn RHAD AC AM DDIM a chaiff ei gyllido gan gyn-fyfyrwyr Prifysgol Aberystwyth drwy Gronfa Aber.

Dydd Sadwrn: Amserlen y digwyddiadau!

Dydd Sadwrn PM: Yr Ôl-barti!

Unwaith i’r holl gystadlaethau ddod i ben ddydd Sadwrn, byddwn ni’n dathlu dychwelyd ein cyn-fyfyrwyr ym modd traddodiadol Tîm Aber. 

Cyfranogwch: Gwirfoddolwch!

Os na fydd modd i chi gystadlu yn Nôl i Aber ond hoffech chi gyfranogi (neu rydych chi'n adnabod rhywun a hoffai) bydd angen gwirfoddolwyr arnom ni ar gyfer y diwrnod. Cysylltwch â Louisa Fletcher ar suopportunities@aber.ac.uk i gofrestru!

Cysylltydd

Os hoffech chi ragor o fanylion ynglyn â'r digwyddiad, cysylltwch â'n Cydlynydd Datblygu Chwaraeon, Lucie Gwilt, ar leg13@aber.ac.uk