Homecoming

Gwelir y digwyddiad hwn cannoedd o fyfyrwyr o amryw timau chwaraeon a chymdeithasau yn cystadlu, rhwydweithio, dala lan ac ar y cyfan, yn cael hwyl ar benwythnos Calan Gaeaf bob blwyddyn academaidd. Cynhelir y digwyddiad eleni ar Ddydd Sadwrn y 26 o Hydref 2024. 

Mae’r digwyddiad hwn yn rhad ac am ddim yn cael ei ariannu gan Alwmni Prifysgol Aberystwyth trwy’r Gronfa Aber.

Amserlen Digwyddiadau

TBC

Cymerwch Ran: Gwirfoddolwch

Os nad ydych chi’n gallu bod yn rhan yn y ‘Nôl i Aber’ ond eisiau cymryd rhan rhyw sut (neu yn nabod unrhyw un arall a fyddai eisiau) rydym ni angen gwirfoddolwyr ar gyfer y diwrnod i helpu gyda sawl rôl. Cysylltwch â'r swyddog cyfleoedd trwy suopportunities@aber.ac.uk i gofrestru!

Cysylltydd

Os hoffech chi ragor o fanylion ynglyn â'r digwyddiad, cysylltwch â'n Cydlynydd Chwareaon, Paige Cradduck (suclubs@aber.ac.uk)

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576