Aber 7's

Unwaith eto bydd tref hyfryd Aberystwyth ger y lli yn cynnal yr wyl rygbi 7 bob ochr FWYAF yn ystod penwythnos Gwyl Banc Mai, rhwng 5 a 6 Mai 2018.

Mae cyfnod bwcio 7 Bob Ochr Aber 2018 bellach ar agor. Edrychwch isod i archebu'ch lle.

Bydd lle i 72 o dimau dynion a 24 o dimau menywod.

Y cyfan sydd ei angen i chi gofrestru'ch tîm nawr yw enw'ch tîm, eich prif fanylion cyswllt a'r taliad. Y gost eleni fydd £290 y tîm a bydd angen i chi dalu'r swm llawn wrth gofrestru'ch tîm. Bydd pris arbennig ar gael am y 7 diwrnod cyntaf (£260 yn le £290) felly archebwch eich lle yn gynnar.


*NEWYDD AR GYFER 2018*

Rygbi Tag:

Am y tro cyntaf erioed, byddwn ni’n cynnal cystadleuaeth Rygbi Cyffwrdd 7 Bob Ochr yn ystod y digwyddiad i ddenu amrywiaeth mwy eang o gystadleuwyr. Gall y timau fod yn rhywedd gymysg, felly gall dynion a menywod greu tîm. Y pris cynnar (tan 8.12.17) fydd £130 y tîm a £145 ar ôl hynny.

Y diweddaraf ar lefydd yng nghystadleuaeth y dynion:

Bydd 3 haen wahanol o gystadlaethau y cewch gofrestru eich tîm ar eu cyfer: Prif GystadleuaethCanolradd a Sylfaenol. Bydd angen i chi benderfynu pa gynghrair sydd orau i'ch tîm ar sail yr wybodaeth ganlynol:

  • Prif: Timau â chwaraewyr sy'n cystadlu ar lefel clwb neu uwch. Bydd gan dimau yn y gynghrair hon o leiaf 8 chwaraewr â phrofiad o chwarae.
  • Canolradd: Timau â chwaraewyr sydd â rhywfaint o brofiad blaenorol / presennol o chwarae. Bydd gan dimau yn y gynghrair hon ddim mwy na 8 chwaraewr â phrofiad o chwarae.
  • Sylfaenol: Timau â chwaraewyr sydd ag ychydig o brofiad blaenorol / presennol o chwarae neu ddim o gwbl. Bydd gan dimau yn y gynghrair hon ddim mwy na 4 chwaraewr â phrofiad o chwarae.

Os cawn wybod eich bod wedi gosod eich tîm yn y gynghrair anghywir yn fwriadol cyn / yn ystod y digwyddiad, caiff eich tîm ei wahardd o'r gystadleuaeth ac ni chewch eich ad-dalu.

Bydd yr holl dimau buddugol yn ennill gwobr ariannol; bydd y ffigyrau'n dibynnu ar safon y gynghrair a ddewiswch. (Er enghraifft, bydd enillwyr y Brif Gystadleuaeth yn ennill y swm mwyaf).


Gwybodaeth Allweddol

Dyddiad: 5 - 6 Mai 2018

Dyddiad cau Mynediad: 4 Mawrth 2018 (Gellir ymestyn mynediad yn dibynnu ar niferoedd y tîm)

Am ragor o wybodaeth ynglyn â'r digwyddiad, cysylltwch â:

Lucie Gwilt (Cydlynydd Chwaraeon) leg13@aber.ac.uk / 01970 621754

Yn codi arian er budd Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576


Cefnogwch y Digwyddiad

Heb gymorth y gymuned leol, ni fyddai modd cynnal y twrnamaint ac ni fyddai mor boblogaidd ag ydyw heddiw.

I noddi'r digwyddiad, bwrwch golwg dros Pecyn Noddi Aber7s 2018.


Cofrestrwch eich tim

Aber7s Women’s Team 2018 | Tîm Merched Aber7s 2018

Cyf: P10010910

Ychwanegwch ir fasged

Pris: £290.00
Mewngofnodwch i ychwanegu eitemau at eich basged os gwelwch yn dda.
Payment today will secure your team’s place & you will receive an e-mail at the start of March with details of how to register your players, and to inform us of their playing experience. Structures & fixtures will be announced after player registration closes. Please note: All players must have own insurance to be eligible to play at Aber7s

Aber7s Men’s Premier Team 2018 | Tîm Dynion Aber7s 2018 (prif gynghrair)

Cyf: P10010920

Ychwanegu ir fasged

Pris: £290.00
Mewngofnodwch i ychwanegu eitemau at eich basged os gwelwch yn dda.
Payment today will secure your team’s place & you will receive an e-mail at the start of March with details of how to register your players, and to inform us of their playing experience. Structures & fixtures will be announced after player registration closes. PLEASE NOTE: All players must have own insurance to be eligible to play at Aber7s. PREMIER LEAGUE: Aimed towards teams who’s players compete at club level or higher. Teams in this league will have minimum 8 players with playing experience. If during the event it is found that you have purposefully placed your team in the wrong league, your team will be immediately withdrawn from the competition, and no refund will be given.

Aber7s Men’s Intermediate Team 2018 | Tîm Dynion Aber7s 2018 (cynghrair canolog)

Cyf: P10010930

Ychwanegwch ir fasged

Pris: £290.00
Mewngofnodwch i ychwanegu eitemau at eich basged os gwelwch yn dda.
Payment today will secure your team’s place & you will receive an e-mail at the start of March with details of how to register your players, and to inform us of their playing experience. Structures & fixtures will be announced after player registration closes. PLEASE NOTE: All players must have own insurance to be eligible to play at Aber7s INTERMEDIATE LEAGUE: Aimed towards teams who’s players have some playing experience. Teams in this league will have no more than 8 players with playing experience. If during the event it is found that you have purposefully placed your team in the wrong league, your team will be immediately withdrawn from the competition, and no refund will be given.

Aber7s Men’s Beginners Team 2018 | Tîm Dynion Aber7s 2018 (Cynghrair dechreuwyr)

Cyf: P10010940

Ychwanegwch ir fasged

Pris: £290.00
Mewngofnodwch i ychwanegu eitemau at eich basged os gwelwch yn dda.
Aber7s is proud to offer competitions for all standards and expectations. Payment today will secure your team’s place & you will receive an e-mail at the start of March with details of how to register your players, and to inform us of their playing experience. Structures & fixtures will be announced after player registration closes. PLEASE NOTE: All players must have own insurance to be eligible to play at Aber7s BEGINNER'S LEAGUE: Aimed towards teams who’s players have either little or no playing experience. Teams in this league will have no more than 4 players with playing experience. If during the event it is found that you have purposefully placed your team in the wrong league, your team will be immediately withdrawn from the competition, and no refund will be given.

Aber7s Tag Rugby Team 2018 | Tîm Rygbi Tag Aber7s 2018

Cyf: P10010950

Ychwanegu ir fasged

Pris: £145.00
Mewngofnodwch i ychwanegu eitemau at eich basged os gwelwch yn dda.
Payment today will secure your team’s place & you will receive an e-mail at the start of March with details of how to register your players, and to inform us of their playing experience. Structures & fixtures will be announced after player registration closes. Please note: All players must have own insurance to be eligible to play at Aber7s