Aber 7's

Unwaith eto bydd tref hyfryd Aberystwyth ger y lli yn cynnal yr wyl rygbi 7 bob ochr FWYAF yn ystod penwythnos Gwyl Banc Mai, rhwng 4-5ed o Fai 2024.

Cysylltwch â Rheolwr Cyfleoedd Myfyrwyr UMAber, Lucie Gwilt am fwy o fanylion.

 

Aber7s 2024: Men's Team Entry| Mynediad Tîm Dynion

Cyf: P10032400

Ychwanegu at y fasged

Pris: £100.00
Mewngofnodwch i ychwanegu eitemau at eich basged os gwelwch yn dda.
This ticket guarantees your team's place at Aber7s 2024. Select your team's competition from the following categories: Men's Beginner (Social) Team, Men's Beginner (Competitive) Team, Men's Intermediate Team. Don't forget, each player MUST purchase their Player Weekend Pass; this registers them as part of your team!

Aber7s 2024: Women's Team Entry| Mynediad Tîm Merched

Cyf: P10032410

Ychwanegu at y fasged

Pris: £100.00
Mewngofnodwch i ychwanegu eitemau at eich basged os gwelwch yn dda.
This ticket guarantees your team's place at Aber7s 2024. Select your team's competition from the following categories: Women's Beginner Team, Women's Intermediate Team. Don't forget, each player MUST purchase their Player Weekend Pass; this registers them as part of your team!

Aber7s 2024: Player Weekend Pass | Pas Penwythnos i Chwaraewyr

Cyf: P10032390

Ychwanegu at y fasged

Pris: £20.00
Mewngofnodwch i ychwanegu eitemau at eich basged os gwelwch yn dda.
This ticket guarantees your place in your Aber7s 2024 team. Don't forget, each player in your team MUST purchase their Player Weekend Pass to enter the event.

Aber7s 2024: Spectator Weekend Pass | Pas Penwythnos i Wylwyr

Cyf: P10032420

Ychwanegu at y fasged

Pris: £8.00
Mewngofnodwch i ychwanegu eitemau at eich basged os gwelwch yn dda.
£8 in advance (will be £10 on the gate). Free entrance for children under 12. Collect your wristband at the entrance gate from 9am. ............. £8 o flaen llaw (bydd yn £10 ar y giât). Mynediad am ddim i blant o dan 12. Casglwch eich wristband o’r fynedfa o 9yb.

Aber7s 2024: Parking | Parcio

Cyf: P10032430

Ychwanegu at y fasged

Pris: £6.00
Mewngofnodwch i ychwanegu eitemau at eich basged os gwelwch yn dda.
There will be a parking charge for all vehicles; (£4 per day) or £6 for both days online. This will need to be obtained by an AberSU staff member (in Hi Viz) who will be at the parking site OR can be pre-paid online.

Llety

Rydym yn falch iawn o fod yn gweithio gyda'r Brifysgol eto eleni o ran darparu llety fforddiadwy i'n timau. Byddwch yn gallu archebu ystafelloedd yn ein fflatiau Penbryn a BunkHouse ar gyfradd o £30pppn / £37.50 pppn yn y drefn honno (yn seiliedig ar arhosiad o leiaf dwy noson).

Cod hyrwyddo Aber7 ar gyfer archebu yw "rygby7" er mwyn gallu archebu lle ar y gyfradd ostyngol hon, ond yn y cyfamser gallwch gael rhagor o wybodaeth am y llety sydd ar gael yma.

Cystadlaethau

Cynhelir yr holl gystadlaethau dros y penwythnos cyfan. Ar y diwrnod 1af a bore’r 2il ddiwrnod, bydd y timau yn chwarae mewn cynghrair, gyda chystadleuaeth ddileu yn cael ei chynnal ar brynhawn yr 2il ddiwrnod. Yn dibynnu ar lwyddiant pob wrth chwarae yn y gynghrair, byddant naill ai yn symud ymlaen i’r Cwpan, y Plât neu’r Fowlen a fydd yn gystadlaethau dileu sy’n cynnwys rowndiau cyn-derfynol a rownd terfynol.

Gwybodaeth Allweddol

Dyddiad:  4-5ed o Fai 2024

Mynediad: Pris mynediad gwylwyr Aber7s 2024 yw £8 y dydd neu £10 ar gyfer y ddau ddiwrnod. Archebwch eich tocynnau yma!

Parcio: Codir tâl i barcio unrhyw gerbyd - £3 y dydd neu £5 am ddau ddiwrnod. Archebwch eich tocynnau yma! Bydd angen i chi gael eich tocyn parcio yn y maes parcio gan aelod o staff UMAber (mewn siacedi llachar).

Bwyd a Diod: Mae ganddo ni ddigon o ddewis bwyd a diod ar safle #Aber7s eleni; Van byrgyrs a sglodion, Indian Cuisine, Hog Roast, Hufen Ia, van coffi a bar y brifysgol.

Does dim rhaid i chi adael y cae!

Canlyniadau: Mae modd dilyn y canlyniadau byw trwy gydol y penwythnos ar www.aber7s.co.uk

Polisi Blaendolau: Ni chaniateir cwn ar Gaeau Chwarae Blaenau.

Manylion ir Capteiniaid

Cystadlaethau | Gemau dydd Sadwrn | Gemau dydd Sul | Strwythur Knockouts dydd Sul

Map o'r lleoliad | Rheolau

Mynediad: Caiff pob chwaraewr cofrestredig fynediad am ddim felly sicrhewch eich bod chi'n cyrraedd mewn da bryd cyn y gêm gyntaf! Cofiwch, bydd y tîm diogelwch yn sicrhau nad oes gennych alcohol. Os byddant yn dod o hyd i alcohol, caiff ei gymryd oddi wrthych.

Cofrestru'ch Tîm: O 9:00am ymlaen fore Sadwrn ym Mhabell y Swyddogion ym Mlaendolau. (Capteiniaid yn unig os gwelwch yn dda).

Gemau: Bydd y gemau cyntaf yn dechrau'n BRYDLON am 9.40am ar y ddau ddiwrnod. Ni chaiff unrhyw dîm sy'n hwyr / sy'n methu â mynychu gêm chwarae rhan bellach yn gystadleuaeth.

Gorchuddion dannedd: Bydd stondin fechan ar wahân yn gwerthu gorchuddion dannedd hefyd.

Cyflwyniad: Bydd Cyflwyniad y Gwobrau'n digwydd ar y safle, yn dilyn rownd derfynol y Prif Gwpan am tua 5:30pm ddydd Sul.

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576