Aber 7's

Unwaith eto bydd tref hyfryd Aberystwyth ger y lli yn cynnal yr wyl rygbi 7 bob ochr FWYAF yn ystod penwythnos Gwyl Banc Mai, rhwng 5 a 6 Mai 2018.

Wedi cofrestru tim? Gallwch ddod o hyd i manylion y penwythnos isod.


Cystadleuaeth y dynion:

Bydd 3 haen wahanol o gystadlaethau y cewch gofrestru eich tîm ar eu cyfer: Prif GystadleuaethCanolradd a Sylfaenol. Bydd angen i chi benderfynu pa gynghrair sydd orau i'ch tîm ar sail yr wybodaeth ganlynol:

  • Prif: Timau â chwaraewyr sy'n cystadlu ar lefel clwb neu uwch. Bydd gan dimau yn y gynghrair hon o leiaf 8 chwaraewr â phrofiad o chwarae.
  • Canolradd: Timau â chwaraewyr sydd â rhywfaint o brofiad blaenorol / presennol o chwarae. Bydd gan dimau yn y gynghrair hon ddim mwy na 8 chwaraewr â phrofiad o chwarae.
  • Sylfaenol: Timau â chwaraewyr sydd ag ychydig o brofiad blaenorol / presennol o chwarae neu ddim o gwbl. Bydd gan dimau yn y gynghrair hon ddim mwy na 4 chwaraewr â phrofiad o chwarae.

Os cawn wybod eich bod wedi gosod eich tîm yn y gynghrair anghywir yn fwriadol cyn / yn ystod y digwyddiad, caiff eich tîm ei wahardd o'r gystadleuaeth ac ni chewch eich ad-dalu.

Bydd yr holl dimau buddugol yn ennill gwobr ariannol; bydd y ffigyrau'n dibynnu ar safon y gynghrair a ddewiswch. (Er enghraifft, bydd enillwyr y Brif Gystadleuaeth yn ennill y swm mwyaf).


Gwybodaeth Allweddol

Dyddiad: 5 - 6 Mai 2018

Mynediad: Pris mynediad gwylwyr Aber7s 2018 yw £5 y dydd neu £8 ar gyfer y ddau ddiwrnod.

Parcio:  Codir tâl i barcio unrhyw gerbyd -£3 y dydd neu £5 am ddau ddiwrnod. Bydd angen i chi gael eich tocyn parcio yn y maes parcio gan aelod o staff UMAber (mewn siacedi llachar).  

Bydd y maes parcio ym maes Padarn United FC.

Bydd y maes parcio yn cau yn dilyn y gemau terfynol ar ddydd Sul a ni fydd yn agor ar ddydd Llun.

Bwyd a Diod: Mae ganddo ni ddigon o ddewis bwyd a diod ar safle #Aber7s eleni; Van byrgyrs a sglodion, Indian Cuisine, Hog Roast, Hufen Ia, van coffi a bar y brifysgol.

Does dim rhaid i chi adael y cae!

Canlyniadau: Mae modd dilyn y canlyniadau byw trwy gydol y penwythnos ar www.aber7s.co.uk

 

Yn codi arian er budd Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576


Cefnogwyr y Digwyddiad

Heb gymorth y gymuned leol, ni fyddai modd cynnal y twrnamaint ac ni fyddai mor boblogaidd ag ydyw heddiw.

Diolch yn fawr i’n noddwyr eleni; rydym yn falch iawn o fod yn gweithio gyda nhw;


Manylion ir Capteiniaid

Mi ddylai'ch bod wedi derbyn e-bost ddydd Mercher (02.05.18) gyda'r holl wybodaeth sydd angen arnoch yn barod at y penwythnos. Os nad ydych wedi derbyn yr e-bost cysylltwch a gaa@aber.ac.uk.

Dogfennau pwysig:

Cystadlaethau | Gemau dydd Sadwrn | Gemau dydd Sul | Strwythur Knockouts dydd Sul

Map o'r lleoliad

Rheolau

 

Mynediad: Caiff pob chwaraewr cofrestredig fynediad am ddim felly sicrhewch eich bod chi'n cyrraedd mewn da bryd cyn y gêm gyntaf! Cofiwch, bydd y tîm diogelwch yn sicrhau nad oes gennych alcohol. Os byddant yn dod o hyd i alcohol, caiff ei gymryd oddi wrthych.

Cofrestru'ch Tîm: O 9:00am ymlaen fore Sadwrn ym Mhabell y Swyddogion ym Mlaendolau. (Capteiniaid yn unig os gwelwch yn dda).

Gemau: Bydd y gemau cyntaf yn dechrau'n BRYDLON am 9.40am ar y ddau ddiwrnod. Ni chaiff unrhyw dîm sy'n hwyr / sy'n methu â mynychu gêm chwarae rhan bellach yn gystadleuaeth.

Gorchuddion dannedd: Bydd stondin fechan ar wahân yn gwerthu gorchuddion dannedd hefyd.

Cyflwyniad: Bydd Cyflwyniad y Gwobrau'n digwydd ar y safle, yn dilyn rownd derfynol y Prif Gwpan am tua 5:30pm ddydd Sul.