Aber 7's

Unwaith eto bydd tref hyfryd Aberystwyth ger y lli yn cynnal yr wyl rygbi 7 bob ochr FWYAF yn ystod penwythnos Gwyl Banc Mai, rhwng 5 a 6 Mai 2018.

Mae cyfnod cofrestru timau Aber7s 2018 bellach ar gau.

Wedi cofrestru tim? Mae'r rhestr cystadlaethau ar gael yma

 


Y diweddaraf ar lefydd yng nghystadleuaeth y dynion:

Bydd 3 haen wahanol o gystadlaethau y cewch gofrestru eich tîm ar eu cyfer: Prif GystadleuaethCanolradd a Sylfaenol. Bydd angen i chi benderfynu pa gynghrair sydd orau i'ch tîm ar sail yr wybodaeth ganlynol:

  • Prif: Timau â chwaraewyr sy'n cystadlu ar lefel clwb neu uwch. Bydd gan dimau yn y gynghrair hon o leiaf 8 chwaraewr â phrofiad o chwarae.
  • Canolradd: Timau â chwaraewyr sydd â rhywfaint o brofiad blaenorol / presennol o chwarae. Bydd gan dimau yn y gynghrair hon ddim mwy na 8 chwaraewr â phrofiad o chwarae.
  • Sylfaenol: Timau â chwaraewyr sydd ag ychydig o brofiad blaenorol / presennol o chwarae neu ddim o gwbl. Bydd gan dimau yn y gynghrair hon ddim mwy na 4 chwaraewr â phrofiad o chwarae.

Os cawn wybod eich bod wedi gosod eich tîm yn y gynghrair anghywir yn fwriadol cyn / yn ystod y digwyddiad, caiff eich tîm ei wahardd o'r gystadleuaeth ac ni chewch eich ad-dalu.

Bydd yr holl dimau buddugol yn ennill gwobr ariannol; bydd y ffigyrau'n dibynnu ar safon y gynghrair a ddewiswch. (Er enghraifft, bydd enillwyr y Brif Gystadleuaeth yn ennill y swm mwyaf).


Gwybodaeth Allweddol

Dyddiad: 5 - 6 Mai 2018

Dyddiad cau Mynediad: 4 Mawrth 2018 (Gellir ymestyn mynediad yn dibynnu ar niferoedd y tîm)

Am ragor o wybodaeth ynglyn â'r digwyddiad, cysylltwch â:

Lucie Gwilt (Cydlynydd Chwaraeon) leg13@aber.ac.uk / 01970 621754

Yn codi arian er budd Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576


Cefnogwch y Digwyddiad

Heb gymorth y gymuned leol, ni fyddai modd cynnal y twrnamaint ac ni fyddai mor boblogaidd ag ydyw heddiw.

I noddi'r digwyddiad, bwrwch golwg dros Pecyn Noddi Aber7s 2018.