Sialens Aber

Digwyddiad Newydd Sbon Gan Undeb Myfyrwyr Aberystwyth! Fyddwch chi'n ymgymryd a'r her?

 

Mae’r Tîm Cyfleoedd yn UM Aber yn falch o gael dod â’i ddigwyddiad mwyaf newydd yn ôl: 'Sialens Aber'!

Mae hyn mewn ymateb i’r holl bobl oedd yn dyheu am ddigwyddiad ar y campws sydd ddim yn ymwneud â chwaraeon. Bydd timau o bump yn treulio tri diwrnod yn cymryd rhan mewn amrywiaeth o wahanol ddisgyblaethau. Mae gennym ni bopeth o Bron-bêl, i Bêl-êl, i Helfa Sbarion ar draws y dref. Yn ogystal â hyn, yn dilyn penwythnos o gystadlu, byddwn yn eich helpu i gymodi a dathlu drwy drefnu Ôl-Barti i bawb fu’n cyfranogi!

Gallwch ymuno fel grwp o ffrindiau, cyd-letywyr, aelodau cymdeithas, tîm clwb neu fel unigolyn! Byddwn yn ffurfio timau allan o'r rhai sy'n dymuno cymryd rhan yn y gystadleuaeth ond sydd heb dîm ymlaen llaw.

 

Felly trefnwch benwythnos rhydd, dewch â’ch ffrindiau gyda chi ac ymunwch â ni ar antur anhygoel newydd yn llawn darganfyddiadau!

 


Pryd: Mae’r dyddiad ar gyfer 2020 yn dod yn fuan! | Ble: Amryw o leoliadau yn Aberystwyth

Amserlen: i’w chadarnhau | Cost: i’w chadarnhau | Timau: 5 o bobl

Digwyddiadau: i’w chadarnhau


Bydd cofrestru’n agor yn y flwyddyn academaidd 2020!

 


I’w Chadarnhau


Os ydych chi am wybod mwy ynglyn â’r digwyddiad, cysylltwch â’ch Swyddog Cyfleoedd Myfyrwyr, Wojtek Salski.

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576