Sialens Aber

Digwyddiad Newydd Sbon Gan Undeb Myfyrwyr Aberystwyth! Fyddwch chi'n ymgymryd a'r her?

'Sialens Aber’ yw digwyddiad mwyaf newydd eich Undeb!

Caiff y digwyddiad ei gynnal dros dri diwrnod; mae’n cynnwys amrywiaeth o ddisgyblaethau - ac mae’n mynd i newid y gêm. Does dim angen dweud, ar ôl cyfnod cystadleuol, dylai gwrthwynebwyr fynd ati i gymodi â’i gilydd a dathlu’r canlyniad. Felly, ar y dydd Sul, byddwn yn cynnal ôl-ddigwyddiad i bawb sydd wedi cymryd rhan!

 

Trefnwch benwythnos rhydd, dewch â’ch ffrindiau gyda chi ac ymunwch â ni ar antur anhygoel newydd yn llawn darganfyddiadau!

 


Pryd: 5ed - 7fed Chwefror 2021 | Ble: Yn Rhithwir/Aber*

Amserlen: i’w chadarnhau | Cost: £35 y tîm | Timau: 3-6 o bobl (swigen aelwyd)

Digwyddiadau*

Rhithwir  Rhithwir a Diriaethol
Cwis Cwis
Jackbox Games Jackbox Games
Gwyddbwyll Gwyddbwyll
Her Fideo Her Fideo
Helfa Sbarion Helfa Sbarion
The Great Aber Bake Off - Her Dechnegol The Great Aber Bake Off - Her Dechnegol
Digwyddiad Dirgel Digwyddiad Dirgel
E-Chwaraeon Glanhau'r Traeth / y Dref
Scategories Cystadleuaeth Jenga Enfawr

*Yn dibynnu ar gyfyngiadau COVID, rydym wedi cynllunio i'r digwyddiad fynd rhagddo, naill ai'n gyfangwbl rhithwir, neu gyfuniad o rithwir a diriaethol. Felly, gall digwyddiadau newid ychydig oherwydd cyfyngiadau COVID.


Mae'r cofrestru'n cau 9am ddydd Llun 18fed Ionawr 2021!

Wrth gofrestru, gofynnir i chi ffurfio tîm yn eich swigen aelwyd. Bydd angen i chi fod â’r manylion canlynol yn gyfleus: Enw'r Tîm, Manylion y Capten (Enw, E-bost, Ffôn symudol) a Manylion Aelodau’r Tîm (Enw, Rhif Myfyriwr). Gofynnir i chi hefyd a oes gan bawb sy’n cymryd rhan Yswiriant Tîm Aber (bellach am ddim) ac unrhyw ofynion dietegol / alergenau. Oherwydd y gallai'r digwyddiad fod yn rhithwir neu gymysgedd o rithwir a diriaethol, gofynnir i chi ddwywaith ddewis eich Digwyddiad Joker / Diwgyddiad i’w Ollwng. Sylwch unwaith y byddwch wedi cofrestru, fyddwch chi ddim yn gallu newid Enw eich Tîm na’ch Digwyddiad Joker / Digwyddiad i’w Ollwng. 

 

Nid yw'r cynnyrch hwn ar werth.

I’w Chadarnhau

 


Os ydych chi am wybod mwy ynglyn â’r digwyddiad, cysylltwch â’ch Swyddog Cyfleoedd Myfyrwyr, Wojtek Salski.

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576