Sialens Aber

Digwyddiad Newydd Sbon Gan Undeb Myfyrwyr Aberystwyth! Fyddwch chi'n ymgymryd a'r her?

'Sialens Aber’ yw’r digwyddiad nad ydych chi eisiau ei golli!

Dros y penwythnos llawn digwyddiadau hwn, bydd yna rywbeth i BAWB! Dewch â’ch ffrindiau at eu gilydd (boed o’ch cwrs, eich llety, eich clwb chwaraeon, eich cymdeithas – neu ddewch draw i wneud ffrindiau newydd!) a byddwch yn barod ar gyfer llawer o hwyl a chystadlu cyfeillgar. Yna, i orffen, parti pizza! Pam ydych chi’n aros?!

Felly, fyddwch chi'n ymgymryd â’r sialens?

Trefnwch benwythnos rhydd, dewch â’ch ffrindiau gyda chi ac ymunwch â ni ar antur anhygoel newydd yn llawn darganfyddiadau!


Gwybodaeth Allweddol

Pryd: 15 - 16 Tachwedd 2024 | Ble: Aber | Timau: 3-6 o bobl


 

Ôl-ddigwyddiad

Parti Pizza a Noson Ganlyniadau!

Dyma’n ffordd o ddathlu penwythnos gwych, byddwn wedyn yn cynnal digwyddiad yn yr UM i bawb a gymerodd ran.


Os ydych chi am wybod mwy ynglyn â’r digwyddiad, cysylltwch â’ch Swyddog Cyfleoedd Myfyrwyr: cyfleoeddum@aber.ac.uk

#SIALENSABER

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576