Sialens Aber

Digwyddiad Newydd Sbon Gan Undeb Myfyrwyr Aberystwyth! Fyddwch chi'n ymgymryd a'r her?

'Sialens Aber’ yw digwyddiad mwyaf newydd eich Undeb!

Mae'n ymateb i bob un ohonoch a oedd yn dyheu am ddigwyddiad ar y Campws, nad yw'n ymwneud â chwaraeon. Caiff ei gynnal dros dri diwrnod, ac mae’n cynnwys 10 gwahanol ddisgyblaeth - mae'r digwyddiad hwn yn mynd i newid y gêm. Does dim angen dweud, ar ôl cyfnod cystadleuol, dylai gwrthwynebwyr fynd ati i gymodi â’i gilydd a dathlu’r canlyniad. Felly, ar y dydd Sul byddwn yn cynnal ôl-barti i bawb sy'n gysylltiedig â’r digwyddiad!

Mae croeso i bawb ymuno; gallwch chi gymryd rhan fel grwp o ffrindiau, cyd-letywyr, aelodau cymdeithas, aelodau clwb neu bron i unrhyw gasgliad arall o bobl y gallwch chi feddwl amdanyn nhw!

Trefnwch benwythnos rhydd, dewch â’ch ffrindiau gyda chi ac ymunwch â ni ar antur anhygoel newydd yn llawn darganfyddiadau!

Oherwydd COVID-19 mae Sialens Aber wedi'i ohirio tan yr ail semester. Roedd hwn yn benderfyniad anodd i ni, ond rydyn ni am gynnal digwyddiad y gallwn ni fod yn falch ohono; digwyddiad rydyn ni'n teimlo y gall pawb ei fwynhau.


Pryd: 29ain - 31ain Ionawr (yn dibynnu ar COVID) | Ble: Amryw o leoliadau yn Aberystwyth

Amserlen: i’w chadarnhau | Cost: i’w chadarnhau | Timau: 5 o bobl

Digwyddiadau: i’w chadarnhau


Bydd cofrestru’n agor yn y flwyddyn academaidd 2020!


I’w Chadarnhau


 


Os ydych chi am wybod mwy ynglyn â’r digwyddiad, cysylltwch â’ch Swyddog Cyfleoedd Myfyrwyr, Wojtek Salski.

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576