Sialens Aber

Digwyddiad Newydd Sbon Gan Undeb Myfyrwyr Aberystwyth! Fyddwch chi'n ymgymryd a'r her?

 

Mae Swyddfa Cyfleoedd Undeb Myfyrwyr Aber yn teimlo’n gyffrous i gyhoeddi digwyddiad newydd sbon: 'Sialens Aber', a gynhelir ar yr 8fed - 10fed o Dachwedd.

Mae'n ymateb i bob un ohonoch a oedd yn dyheu am ddigwyddiad ar y Campws, nad yw'n seiliedig ar chwaraeon. Caiff ei gynnal dros dri diwrnod, mae’n cynnwys 10 disgyblaeth wahanol ac mae wedi'i anelu at hyd at 40 tîm o bump - mae'r digwyddiad hwn ar fin newid y gêm. Does dim angen dweud, ar ôl amser cystadleuol, dylai gwrthwynebwyr fynd ati i gymodi â’i gilydd a dathlu’r canlyniad. Dyma pam, ddydd Sul y 10fed o Dachwedd bydd Undeb y Myfyrwyr yn cynnal ôl-barti i bawb a gyfranogodd!

Gallwch ymuno fel grwp o ffrindiau, aelodau cymdeithas, tîm clwb neu fel unigolyn! Byddwn yn ffurfio timau allan o'r rhai sy'n dymuno cymryd rhan yn y gystadleuaeth ond sydd heb dîm ymlaen llaw.

 

Felly trefnwch benwythnos rhydd, dewch â’ch ffrindiau gyda chi ac ymunwch â ni ar antur anhygoel newydd yn llawn darganfyddiadau!

 


Pryd: dydd Gwener 8 Tachwedd – dydd Sul 10 Tachwedd 2019 | Ble: Amryw o leoliadau yn Aberystwyth

Amserlen: i’w chadarnhau | Cost: £50 i bob tîm / £10 i bob unigolyn | Timau: 5 o bobl

Digwyddiadau: Cwis, Adeiladu Twr, Pêl-Êl, Bron-Bêl, Scategories, Helfa Sborion, Glanhau’r Traeth, E-Chwaraeon, Texas Poker, Gwyddbwyll


Dyddiad cau ar gyfer cofrestru: 12pm dydd Mercher 23 Hydref!

Mae cyfanswm o 10 o gampau*. Bydd gofyn i bob tîm gynnig ‘Jocar’ ar gyfer un gamp (dyblu eu pwyntiau) a ‘Gollwng’ un gamp (dim pwyntiau).

*Wrth gofrestru, bydd angen i chi fod â’r manylion canlynol wrth law: Enw’r Tîm, Manylion y Capten (Enw, E-bost Ffôn symudol) Manylion Cystadleuydd (Enw, Rhif Myfyriwr, Rhif Yswiriant TîmAber) a’r Jocar / Digwyddiadau i’w Gollwng. Sylwer, unwaith y byddwch chi wedi cofrestru, fyddwch chi dim yn gallu newid Enw’r Tîm na’r Jocar / Digwyddiadau i’w Gollwng. Mae rhestr lawn o’r digwyddiadau i’w gweld uchod.

 

Cofrestru’r Holl Dîm

Llenwch yr adran hon os oes gennych chi eisoes dîm o 5 sydd am gymryd rhan.

Nid yw'r cynnyrch hwn ar werth.

 

Cofrestru Unigolion

Llenwch yr adran hon os ydych chi am gyfranogi, ond does gennych chi ddim tîm o 5 yn barod.

Nid yw'r cynnyrch hwn ar werth.

 


I’w Chadarnhau


Os ydych chi am wybod mwy ynglyn â’r digwyddiad, cysylltwch â’ch Swyddog Cyfleoedd Myfyrwyr, Wojtek Salski.