Sialens Aber

Digwyddiad Newydd Sbon Gan Undeb Myfyrwyr Aberystwyth! Fyddwch chi'n ymgymryd a'r her?

'Sialens Aber’ yw’r digwyddiad nad ydych chi eisiau ei golli!

Dros y penwythnos llawn digwyddiadau hwn, bydd yna rywbeth i BAWB! Dewch â’ch ffrindiau at eu gilydd (boed o’ch cwrs, eich llety, eich clwb chwaraeon, eich cymdeithas – neu ddewch draw i wneud ffrindiau newydd!) a byddwch yn barod ar gyfer llawer o hwyl a chystadlu cyfeillgar. Yna, i orffen, parti pizza! Pam ydych chi’n aros?!

 

Trefnwch benwythnos rhydd, dewch â’ch ffrindiau gyda chi ac ymunwch â ni ar antur anhygoel newydd yn llawn darganfyddiadau!

 


Pryd: 12 - 14 Tachwedd 2021 | Ble: Aber

Amserlen: yma Cost: £50 y tîm | Timau: 3-6 o bobl

Digwyddiadau: Codi Twr, Cwis, Jenga Enfawr, Gwyddbwyll Enfawr, E-Chwaraeon, Pong Cwrw, Glanhau’r Traeth, Helfa Sbarion, Helfa Luniau Emoji, Dihangfan

 


Mae’r cofrestru yn cau am 12y.h. Dydd Llun 25ed o Hydref!

Mae 10 digwyddiad mewn cyfanswm*. Bydd angen i bob tîm ‘Jocer’ un digwyddiad (i ddyblu eu pwyntiau) a ‘Gollwng’ un digwyddiad (ni ddyfernir pwyntiau)

Aber Challenge Registration (Full Team) - 2021

Cyf: P10017790

Ychwanegu at y fasged

Pris: £50.00
Mewngofnodwch i ychwanegu eitemau at eich basged os gwelwch yn dda.

*Wrth gofrestru, bydd rhaid i chi ddarparu y manylion canlynol: Enw’r Tîm, Manylion Capten (Enw, E-bost, Ffôn), Manylion Cystadleuwyr (Enw, Rhif Myfyriwr., os oes ganddynt Yswiriant Tîm-Aber) a’r Digwyddiad Jocer/Gollwng. Noder, ar ôl cofrestru, ni fyddwch yn gallu newid enw eich Tîm neu’r Digwyddiad Jocer/Gollwng. Ceir uchod rhestr lawn o’r digwyddiadau.

 

 

 

Oes angen help i drefnu eich tîm gorau posibl?

Peidiwch â phoeni, rydyn ni’n cynnig i baru unigolion neu grwpiau o fyfyrwyr gydag eraill i wneud tîm llawn. Mynegwch eich diddordeb yn y ffurflen yma!

 


Parti Pizza a Noson Ganlyniadau!

Dyma’n ffordd o ddathlu penwythnos gwych, byddwn wedyn yn cynnal digwyddiad yn yr UM i bawb a gymerodd ran.

 


Os ydych chi am wybod mwy ynglyn â’r digwyddiad, cysylltwch â’ch Swyddog Cyfleoedd Myfyrwyr, Rachel Barwise.

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576