Varsity

Cynhelir y Rhyngolgampau eleni fis Mawrth mewn amryw o leoliadau ar draws Aberystwyth.

Bydd cannoedd o fyfyrwyr o fwy na 30 o dimau chwaraeon cystadlu yn y twrnamaint am Dlws Rhyngolgampau Aber vs Bangor. Bydd clybiau Tîm Aber geisio ennill y Tlws Chwaraeon ar ôl colli 4 blynedd yn olynnol ers 2014… dim pwysedd felly!

Ddim yn dilyn chwaraeon? Mae cystadleuaeth Rhyngolgampau Aber vs Bangor yn ffordd wych o gyfranogi a bod yn rhan o Dîm Aber, hyd yn oed os nad ydych chi'n gwybod y gwahaniaeth rhwng camsefyll a chamdrafod. Mae'r awyrgylch ar y diwrnod yn rhywbeth allwch chi DDIM ei fethu, wrth i filoedd o fyfyrwyr floeddio eu cefnogaeth i'r naill ochr a'r llall.

#RhyddhauYDdraig


Wybodaeth Allweddol:

Pryd: Dydd Sadwrn 30ydd o Mawrth 2019

Lle: Prifysgol Aberystwyth

Byddwn ni'n rhyddhau rhagor o wybodaeth yn agos at y diwrnod, felly cadwch lygad allan.


Pecyn Stash Varsity

Ymunwch â hwyl Tîm Aber ac archebwch eich stash ein hun ar gyfer Varsity, yn barod am y gystadleuaeth flynyddol rhwng Aber a Bangor ddydd Sadwrn 30 Mawrth 2019!

Ym 'Mhecyn y Cystadleuwyr', mae:

  • Hwdis
  • Crys-T 
  • Bag â Llinyn Tynnu
  • Ffyn Bang Bang
  • Bandiau arddwrn

A'r holl bethau unigryw hyn am £25.00 yn unig

Cewch ragarchebu y naill becyn ar-lein yn fuan i osgoi cael eich siomi - dim ond ychydig sydd mewn rhai meintiau - a'u casglu yn Lansiad Stash Varsity. Bydd y Lansiad yn digwydd ddydd Llun 18 Mawrth ym UM Prif Ystafell rhwng 4pm a 7pm. Ar ôl hyn, bydd modd prynu / casglu'r pecynnau o ddesg Derbynfa'r Undeb.

O.N. Rydyn ni wedi llwyddo sicrhau bargeinion mewn tafarndai yn y dref i unrhyw un fydd yn gwisgo band arddwrn Varsity nos Sadwrn – cewch fwy o wybodaeth yn fuan!


Os hoffech wybod mwy am y digwyddiad, cysylltwch â Chydlynydd Chwaraeon AberSU, Lucie Gwilt.