Varsity

Cynhelir y Rhyngolgampau eleni Ddydd Sadwrn 24 o Ebrill 2021 mewn amryw o leoliadau ar draws Aberystwyth.

Bydd cannoedd o fyfyrwyr o fwy na 30 o dimau chwaraeon cystadlu yn y twrnamaint am Dlws Rhyngolgampau Aber vs Bangor. Bydd clybiau Tîm Aber geisio ennill y Tlws Chwaraeon ar ôl colli 6 blynedd yn olynnol ers 2014… dim pwysedd felly!

Ddim yn dilyn chwaraeon? Mae cystadleuaeth Rhyngolgampau Aber vs Bangor yn ffordd wych o gyfranogi a bod yn rhan o Dîm Aber, hyd yn oed os nad ydych chi'n gwybod y gwahaniaeth rhwng camsefyll a chamdrafod. Mae'r awyrgylch ar y diwrnod yn rhywbeth allwch chi DDIM ei fethu, wrth i filoedd o fyfyrwyr floeddio eu cefnogaeth i'r naill ochr a'r llall.

#RhyddhauYDdraig

Canlyniadau: Bydd Canlyniadau yn cael ei diweddaru yma.

Pryd: Dydd Sadwrn 24 Ebrill 2021, 09:00 - 19:00 | Lle: Prifysgol Aberystwyth

Ymunwch â hwyl Tîm Aber ac archebwch eich stash ein hun ar gyfer Varsity, yn barod am y gystadleuaeth flynyddol rhwng Aber a Bangor ddydd Sadwrn 24 Ebrill 2021!

Os hoffech wybod mwy am y digwyddiad, cysylltwch â Rheolwr Cyfleoedd Myfyrwyr AberSU, Lucie Gwilt.

 

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576