Varsity

Cynhelir y Rhyngolgampau eleni fis Mawrth mewn amryw o leoliadau ar draws Aberystwyth.

Bydd cannoedd o fyfyrwyr o fwy na 30 o dimau chwaraeon cystadlu yn y twrnamaint am Dlws Rhyngolgampau Aber vs Bangor. Bydd clybiau Tîm Aber geisio ennill y Tlws Chwaraeon ar ôl colli 4 blynedd yn olynnol ers 2014… dim pwysedd felly!

Ddim yn dilyn chwaraeon? Mae cystadleuaeth Rhyngolgampau Aber vs Bangor yn ffordd wych o gyfranogi a bod yn rhan o Dîm Aber, hyd yn oed os nad ydych chi'n gwybod y gwahaniaeth rhwng camsefyll a chamdrafod. Mae'r awyrgylch ar y diwrnod yn rhywbeth allwch chi DDIM ei fethu, wrth i filoedd o fyfyrwyr floeddio eu cefnogaeth i'r naill ochr a'r llall.

#RhyddhauYDdraig


Canlyniadau: Bydd Canlyniadau yn cael ei diweddaru yma.

Pryd: Dydd Sadwrn 30ydd o Mawrth 2019, 10:00 - 19:30 | Lle: Prifysgol Aberystwyth


Ymunwch â hwyl Tîm Aber ac archebwch eich stash ein hun ar gyfer Varsity, yn barod am y gystadleuaeth flynyddol rhwng Aber a Bangor ddydd Sadwrn 30 Mawrth 2019!

Ym 'Mhecyn y Cystadleuwyr', mae:

Hwdis
Crys-T
Botl Dwr
Ffyn Bang Bang
Bandiau arddwrn

A'r holl bethau unigryw hyn am £25.00 yn unig. Ar gael i'w brynu NAWR!

Cewch ragarchebu y naill becyn ar-lein yn fuan i osgoi cael eich siomi - dim ond ychydig sydd mewn rhai meintiau - a'u casglu yn Lansiad Stash Varsity. Bydd y Lansiad yn digwydd ddydd Iau 14 Mawrth ym UM Picturehouse rhwng 3pm a 5pm. Ar ôl hyn, bydd modd prynu / casglu'r pecynnau o ddesg Derbynfa'r Undeb.


Wrth brynu Pecyn Cystadleuwyr Farsiti, bydd gennych gyfle unigryw i brynu tocyn ar gyfer y Parti Bierkellar ar ôl y Digwyddiad, am y pris anhygoel o £2.50 (fel arfer mae’n £10.00!) Dewch â'ch derbynneb at Ddesg Derbynfa’r UM ar Ddiwrnod Lansio Stash y Rhyngolgampau (dydd Iau 14eg Mawrth 3pm-5pm) neu unrhyw amser ar ôl hynny i gasglu'ch tocyn. Cofiwch mai dim ond nifer gyfyngedig o’r rhain sydd ar gael, felly gwnewch yn siwr eich bod yn bachu un yn gyflym, oherwydd y tro diwethaf fe werthodd y tocynnau hyn allan. Ar gael i'w brynu NAWR!


Os hoffech wybod mwy am y digwyddiad, cysylltwch â Chydlynydd Chwaraeon AberSU, Lucie Gwilt.