Superteams

Os na wyddech chi'n barod, Superteams yw PRIF ddigwyddiad y flwyddyn. Fe'i cynhelir gan Undeb y Myfyrwyr, a bydd myfyrwyr yn trefnu eu hunain yn dimoedd o 10 er mwyn cystadlu mewn amryw enfawr o weithgareddau a chwaraeon dros y penwythnos. Paratowch eich hun ar gyfer tynnu coes, chwys a llawer o fwd!

Bydd ein digwyddiadau'n amrywio o bêl-fasged i brofion blîp, pêl-droed i gwrs rhwystrau, felly dydy'r penwythnos hwn ddim yn addas i'r gwangalon. Hefyd, mae'n gyfle i'r rheiny sydd ddim yn ymwneud â chlybiau chwaraeon i ddangos eu medrau athletaidd. Mae'n bosib hyd yn oed cael eu sgowtio! Yr unig ofynion yw bod rhaid i chi fod yn fyfyriwr ym Mhrifysgol Aberystwyth ac yn fodlon gwneud unrhyw beth dros eich tîm… dim pwysedd felly!

Menywod: Dydd Gwener 10 - ddydd Sul 12 Chwefror 2023

Dynion: Dydd Gwener 17 - ddydd Sul 19 Chwefror 2023

Dyma rywfaint o wybodaeth allweddol:

  • Cofrestrwch eich tîm ar dudalen we Undeb y Myfyrwyr am 9am ddydd Mawrth 13 Rhagfyr 2022 i osgoi cael eich siomi – llynedd gwerthodd y rhain allan mewn LLAI NA munud, felly sicrhewch eich bod chi wedi paratoi a bod gennych chi'r holl wybodaeth angenrheidiol wrth law*
  • Cost cystadlu yw £200
  • Bydd timau'n cynnwys 10 aelod (dim mwy, dim llai)
  • Caniateir uchafswm o 28 tîm o fenywod ac 28 tîm o ddynion
  • Caiff pob cystadleuydd grys-t #Superteams21 a mynediad am ddim i ôl-barti enwog Superteams
  • Rhoddir pwyntiau i'r timau yn ôl pa safle maen nhw'n ei gyrraedd ym mhob cystadleuaeth
  • Bydd 11 digwyddiad, gan gynnwys y 'Digwyddiad Dirgel'**
  • Bydd rhaid i bob tîm ddefnyddio ‘Joker’ ar gyfer un digwyddiad (i ddyblu eu pwyntiau) a ‘hepgor’ un digwyddiad (ni chewch unrhyw bwyntiau)
  • Ni chaiff timau hepgor y ‘Digwyddiad Cudd’ na'r ‘Prawf Blîp’
  • Os cewch eich derbyn, caiff amserlen Superteams, ynghyd â'r rheolau a'r rheoliadau, eu dosbarthu'r wythnos cyn Superteams

Am ragor o wybodaeth am y digwyddiad, cysylltwch â'r tîm Cyfleoedd sydd ar: suclubs@aber.ac.uk

*Pan fyddwch yn cofrestru, bydd angen y manylion canlynol arnoch yn barod: Enw'r Tîm, Manylion y Capten (Enw, E-bost, Symudol), Manylion y Cystadleuwyr (Enw, Rhif y Myfyriwr, E-bost) a Digwyddiadau Joker / Galw. Sylwch, unwaith y byddwch wedi cofrestru, ni fyddwch yn gallu newid eich Enw Tîm neu Ddigwyddiadau Joker / Galw.
 

Bydd tocynnau ar gyfer y digwyddiad eleni ar gael am 9am ddydd Mawrth 13 Rhagfyr 2022.

Gwnewch yn siwr bod manylion eich tîm a'ch aelod unigol wrth law pan fyddwch yn cofrestru. Os ydych yn ddigon lwcus i gael tîm, bydd y cynnyrch yn cael ei gadw yn eich basged felly cofiwch gymryd eich amser i gyflwyno'r holl wybodaeth yn gywir.

 

Os nad fyddwch chi'n cymryd rhan yn Superteams ond hoffech gynnig help llaw, mae croeso i chi gysylltu â'n Swyddog Cyfleoedd, Rachel Barwise trwy suopportunities@aber.ac.uk. Mae ein holl wirfoddoli yn cael mynd i Ganlyniad y Superteams am ddim felly os nad yw hynny’n ddigon i ysgogi gwirfoddolwyr, beth fydd?

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576