Superteams

Os na wyddech chi'n barod, Superteams yw PRIF ddigwyddiad y flwyddyn. Fe'i cynhelir gan Undeb y Myfyrwyr, a bydd myfyrwyr yn trefnu eu hunain yn dimoedd o 10 er mwyn cystadlu mewn amryw enfawr o weithgareddau a chwaraeon dros y penwythnos. Paratowch eich hun ar gyfer tynnu coes, chwys a llawer o fwd!

Bydd ein digwyddiadau'n amrywio o bêl-fasged i brofion blîp, pêl-droed i gwrs rhwystrau, felly dydy'r penwythnos hwn ddim yn addas i'r gwangalon. Hefyd, mae'n gyfle i'r rheiny sydd ddim yn ymwneud â chlybiau chwaraeon i ddangos eu medrau athletaidd. Mae'n bosib hyd yn oed cael eu sgowtio! Yr unig ofynion yw bod rhaid i chi fod yn fyfyriwr ym Mhrifysgol Aberystwyth ac yn fodlon gwneud unrhyw beth dros eich tîm… dim pwysedd felly!

Menywod: Dydd Gwener 11 - ddydd Sul 13 Chwefror 2022

Dynion: Dydd Gwener 18 - ddydd Sul 20 Chwefror 2022

Dyma rywfaint o wybodaeth allweddol:

  • Cofrestrwch eich tîm ar dudalen we Undeb y Myfyrwyr am 9am 14 Rhagfyr 2021 i osgoi cael eich siomi – llynedd gwerthodd y rhain allan mewn LLAI NA munud, felly sicrhewch eich bod chi wedi paratoi a bod gennych chi'r holl wybodaeth angenrheidiol wrth law*
  • Cost cystadlu yw £200
  • Bydd timau'n cynnwys 10 aelod (dim mwy, dim llai)
  • Caniateir uchafswm o 28 tîm o fenywod ac 28 tîm o ddynion
  • Caiff pob cystadleuydd grys-t #Superteams21 a mynediad am ddim i ôl-barti enwog Superteams
  • Rhoddir pwyntiau i'r timau yn ôl pa safle maen nhw'n ei gyrraedd ym mhob cystadleuaeth
  • Bydd 11 digwyddiad, gan gynnwys y 'Digwyddiad Dirgel'**
  • Bydd rhaid i bob tîm ddefnyddio ‘Joker’ ar gyfer un digwyddiad (i ddyblu eu pwyntiau) a ‘hepgor’ un digwyddiad (ni chewch unrhyw bwyntiau)
  • Ni chaiff timau hepgor y ‘Digwyddiad Cudd’ na'r ‘Prawf Blîp’
  • Os cewch eich derbyn, caiff amserlen Superteams, ynghyd â'r rheolau a'r rheoliadau, eu dosbarthu'r wythnos cyn Superteams

Am ragor o wybodaeth ynglyn â'r digwyddiad, cysylltwch â:
Lucie Gwilt: (Rheolwr Cyfleoedd Myfyrwyr) leg13@aber.ac.uk / 01970 621718

*Pan fyddwch yn cofrestru, bydd angen y manylion canlynol arnoch yn barod: Enw'r Tîm, Manylion y Capten (Enw, E-bost, Symudol), Manylion y Cystadleuwyr (Enw, Rhif y Myfyriwr, E-bost) a Digwyddiadau Joker / Galw. Sylwch, unwaith y byddwch wedi cofrestru, ni fyddwch yn gallu newid eich Enw Tîm neu Ddigwyddiadau Joker / Galw.
**Y digwyddiadau fydd: Nofio, Polo Dwr, Prawf Bleep, Tynnu Rhyfel, Pêl-fasged, Pêl-dodge, Pêl-foli (TBC), Prawf Gampfa, Ymateb, Campws Mill, Digwyddiad Dirgel.

Am 9am ar ddyddiad cofrestru (14.12.21) bydd mannau tîm ar gael i'w prynu yma.
Gwnewch yn siwr bod manylion eich tîm a'ch aelod unigol wrth law pan fyddwch yn cofrestru. Os ydych yn ddigon lwcus i gael tîm, bydd y cynnyrch yn cael ei gadw yn eich basged felly cofiwch gymryd eich amser i gyflwyno'r holl wybodaeth yn gywir.

Superteams Registration (Women) - 2022 | Cofrestru Superteams (Menywod) - 2022

Cyf: P10022270

Ychwanegu ir fasged

Pris: £200.00
Mewngofnodwch i ychwanegu eitemau at eich basged os gwelwch yn dda.
Register your Superteam via the Students' Union webpage at 9am on 14th December 2021 to avoid disappointment – last year these sold out within minutes so make sure you’ve prepared and have all of the information required first. There is a maximum of 28 women’s entries and 28 men’s entries. If your registration is accepted, the #Superteams22 schedule and rules and regulations will be distributed a week before #Superteams22. | Cofrestrwch eich Superteam drwy dudalen undeb y myfyrwyr ar y we ar 14eg o Ragfyr 2021 i osgoi cael eich siomi – llynedd gwerthodd y rhain allan mewn munudau, felly gwnewch yn sicr eich bod wedi paratoi a bod gennych chi bob gwybodaeth angenrheidiol wrth law. Caniateir uchafswm o 28 tîm o fenywod ac 28 tîm o ddynion. Os caiff eich cofrestriad ei dderbyn, caiff yr amserlen ar gyfer #Superteams22, ynghyd â'r rheolau a'r rheoliadau, eu dosbarthu wythnos cyn #Superteams22

Superteams Registration (Men) - 2022 | Cofrestru Superteams (Dynion) - 2022

Cyf: P10022260

Ychwanegu ir fasged

Pris: £200.00
Mewngofnodwch i ychwanegu eitemau at eich basged os gwelwch yn dda.
Register your Superteam via the Students' Union webpage at 9am on 14th December 2021 to avoid disappointment – last year these sold out within minutes so make sure you’ve prepared and have all of the information required first. There is a maximum of 28 women’s entries and 28 men’s entries. If your registration is accepted, the #Superteams22 schedule and rules and regulations will be distributed a week before #Superteams22. | Cofrestrwch eich Superteam drwy dudalen undeb y myfyrwyr ar y we ar 14eg o Ragfyr 2021 i osgoi cael eich siomi – llynedd gwerthodd y rhain allan mewn munudau, felly gwnewch yn sicr eich bod wedi paratoi a bod gennych chi bob gwybodaeth angenrheidiol wrth law. Caniateir uchafswm o 28 tîm o fenywod ac 28 tîm o ddynion. Os caiff eich cofrestriad ei dderbyn, caiff yr amserlen ar gyfer #Superteams22, ynghyd â'r rheolau a'r rheoliadau, eu dosbarthu wythnos cyn #Superteams22
 

Os nad fyddwch chi'n cymryd rhan yn Superteams ond hoffech gynnig help llaw, mae croeso i chi gysylltu â'n Swyddog Cyfleoedd ar suopportunities@aber.ac.uk

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576