Superteams

Os na wyddech chi'n barod, Superteams yw PRIF ddigwyddiad y flwyddyn. Fe'i cynhelir gan Undeb y Myfyrwyr, a bydd myfyrwyr yn trefnu eu hunain yn dimoedd o 10 er mwyn cystadlu mewn amryw enfawr o weithgareddau a chwaraeon dros y penwythnos. Paratowch eich hun ar gyfer tynnu coes, chwys a llawer o fwd!

Bydd ein digwyddiadau'n amrywio o bêl-fasged i brofion blîp, pêl-droed i gwrs rhwystrau, felly dydy'r penwythnos hwn ddim yn addas i'r gwangalon. Hefyd, mae'n gyfle i'r rheiny sydd ddim yn ymwneud â chlybiau chwaraeon i ddangos eu medrau athletaidd. Mae'n bosib hyd yn oed cael eu sgowtio! Yr unig ofynion yw bod rhaid i chi fod yn fyfyriwr ym Mhrifysgol Aberystwyth ac yn fodlon gwneud unrhyw beth dros eich tîm… dim pwysedd felly!


Cynhelir Superteams 2020 ar y dyddiadau canlynol:

Menywod: Gwener 14 - ddydd Sul 16 Chwefror 2020

Dynion: Dydd Gwener 21 - ddydd Sul 23 Mawrth 2019


Dyma rywfaint o wybodaeth allweddol:

 • Cofrestrwch eich tîm ar dudalen we Undeb y Myfyrwyr am 9am 13 Rhagfyr 2019 i osgoi cael eich siomi – llynedd gwerthodd y rhain allan mewn LLAI NA munud, felly sicrhewch eich bod chi wedi paratoi a bod gennych chi'r holl wybodaeth angenrheidiol wrth law*
 • Cynhelir Superteams 2018 rhwng dydd Gwener 22 Chwefror a ddydd Sul 24 Chwefror (menywod) a rhwng dydd Gwener 1 Mawrth a dydd Sul 3 Mawrth (dynion)
 • Cost cystadlu yw £175
 • Bydd timau'n cynnwys 10 aelod (dim mwy, dim llai)
 • Caniateir uchafswm o 28 tîm o fenywod ac 28 tîm o ddynion
 • Caiff pob cystadleuydd grys-t #Superteams19 a mynediad am ddim i ôl-barti enwog Superteams
 • Rhoddir pwyntiau i'r timau yn ôl pa safle maen nhw'n ei gyrraedd ym mhob cystadleuaeth
 • Bydd 11 digwyddiad, gan gynnwys y 'Digwyddiad Dirgel'**
 • Bydd rhaid i bob tîm ddefnyddio ‘Joker’ ar gyfer un digwyddiad (i ddyblu eu pwyntiau) a ‘hepgor’ un digwyddiad (ni chewch unrhyw bwyntiau)
 • Ni chaiff timau hepgor y ‘Digwyddiad Cudd’ na'r ‘Prawf Blîp’
 • Os cewch eich derbyn, caiff amserlen Superteams, ynghyd â'r rheolau a'r rheoliadau, eu dosbarthu'r wythnos cyn Superteams

Am ragor o wybodaeth ynglyn â'r digwyddiad, cysylltwch â:
Lucie Gwilt : (Rheolwr Cyfleoedd Myfyrwyr) leg13@aber.ac.uk / 01970 621718

*Pan fyddwch yn cofrestru, bydd angen y manylion canlynol arnoch yn barod: Enw'r Tîm, Manylion y Capten (Enw, E-bost, Symudol), Manylion y Cystadleuwyr (Enw, Rhif y Myfyriwr, Rhif Yswiriant TimAber) a Digwyddiadau Joker / Galw. Sylwch, unwaith y byddwch wedi cofrestru, ni fyddwch yn gallu newid eich Enw Tîm neu Ddigwyddiadau Joker / Galw.
**Y digwyddiadau fydd: Nofio, Polo Dwr, Prawf Bleep, Tynnu Rhyfel, Pêl-fasged, Pêl-droed, Pêl-droed, Prawf Gampfa, Ymateb, Campws Mill, Digwyddiad Dirgel.


Cofrestrwch eich timau

Merched (22-24/02/18)

Nid yw'r cynnyrch hwn ar werth.

Dynion (1-3/03/18)

Nid yw'r cynnyrch hwn ar werth.


Eisiau gwirfoddoli?

Os nad fyddwch chi'n cymryd rhan yn Superteams ond hoffech gynnig help llaw, mae croeso i chi gysylltu â'n Swyddog Cyfleoedd ar suopportunities@aber.ac.uk