Gwyl Y Celfyddydau

 

Mae eleni, yn fwy nag unrhyw flwyddyn arall, wedi dangos i ni pa mor werthfawr yw'r sector celfyddydau ac adloniant yn ein bywydau. Rydyn ni am ddod â phobl ynghyd i ddathlu hynny, felly rydyn ni'n cynnig cyfle i chi fynegi'ch ochr greadigol trwy arddangos eich gwaith i'r corff myfyrwyr a thu hwnt. Nid oes unrhyw gyfyngiadau ar eich dull artistig, p'un a ydych chi'n dewis geiriau, cerddoriaeth, ffilm, drama, dawns, paentio, neu unrhyw beth arall, rydyn ni am i chi gymryd rhan!

 

Y llynedd daeth unigolyn ag angerdd amlwg dros y celfyddydau â’r syniad am Wyl y Celfyddydau ger bron y Senedd. Tynnwyd sylw at y gwaith anhygoel y mae llawer o'n grwpiau myfyrwyr yn ei wneud ar eu liwt eu hunain, ond roeddent yn teimlo y gallai fod rhyw ffordd o ddod â nhw i gyd at ei gilydd i uno a grymuso'r holl wahanol fathau o gelf sydd gennym yn ein cymuned fywiog yn Aberystwyth. Yn sgil hynny, rydym wedi gweithio'n agos gydag unigolion allweddol o glybiau chwaraeon a chymdeithasau i wneud y digwyddiad hwn mor amrywiol, croesawgar a bythgofiadwy ag y gall fod!

 

Rydym yn dal i fod yn y cyfnod cynllunio. Mae gennym weithgor wedi'i sefydlu dan arweiniad eich Swyddog Cyfleoedd, sy'n cynnwys unigolion allweddol o amryw o wahanol gefndiroedd. Mae'r dyddiad ar gyfer Gwyl y Celfyddydau wedi'i gadarnhau, sef 1af - 5ed Mawrth 2021, felly cadwch lygad ar y dudalen hon a'n cyfryngau cymdeithasol i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

 

 

Os ydych chi am gymryd rhan neu os hoffech chi wybod mwy am y digwyddiad, cysylltwch â'ch Swyddog Cyfleoedd Myfyrwyr, Wojtek Salski.

 

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576