Cymraeg / Welsh Events

View this month's events

Iau 24th Hydref

Hyfforddiant Sgiliau Gwydnwch
2pm - 5pm
Ystafell gyfarfod 1, Adeilad Undeb y Myfyrwyr.
Mae'r hyfforddiant hwn yn ystyried beth yw gwydnwch a pham ei fod yn bwysig; mae hefyd yn rhoi i'r rhai sy’n cymryd rhan y sgiliau angenrheidiol i gryfhau a gwella eu gwydnwch emosiynol.

Gwen 25th Hydref

Y Cwis Mawr 25.10.19
7pm - 11pm
Prif Ystafell UM

Llun 28th Hydref

Dyddiad cau ar gyfer Gwelliannau
hanner dydd - 12:01pm

Llun 4th Tachwedd

Senedd
6pm - 9pm
Prif Ystafell

Maw 5th Tachwedd

Hyfforddiant Sgiliau Gwydnwch
2pm - 5pm
Ystafell gyfarfod 1, Adeilad Undeb y Myfyrwyr.
Mae'r hyfforddiant hwn yn ystyried beth yw gwydnwch a pham ei fod yn bwysig; mae hefyd yn rhoi i'r rhai sy’n cymryd rhan y sgiliau angenrheidiol i gryfhau a gwella eu gwydnwch emosiynol.

Mer 6th Tachwedd

Cyflwyniad Llesiant - Cyfeillgarwch yn y Brifysgol
1:15pm - 2:45pm
Hugh Owen – C65
Cyflwyniad Llesiant - Pryder & phanig
1:15pm - 2:45pm
IBERS – 0.31

Iau 7th Tachwedd

Hyfforddiant Atal Hunanladdiad
2pm - 5pm
Ystafell gyfarfod 1, Adeilad Undeb y Myfyrwyr.
Mae'r hyfforddiant hwn yn rhoi sylw i’r camau ymarferol y gellir eu cymryd i leihau'r risg o hunanladdiad, arwyddion posibl y gallai rhywun fod mewn perygl a sut i gysylltu ag eraill yn effeithiol i helpu.

Gwen 8th Tachwedd

Sialens Aber
8th Tachwedd hanner nos - 10th Tachwedd hanner nos
Undeb Myfyrwyr Aberystwyth
Mae Swyddfa Cyfleoedd Undeb Myfyrwyr Aber yn teimlo’n gyffrous i gyhoeddi digwyddiad newydd sbon: 'Sialens Aber', a gynhelir ar yr 8fed - 10fed o Dachwedd.
Hyfforddiant Atal Hunanladdiad
2pm - 5pm
Ystafell gyfarfod 1, Adeilad Undeb y Myfyrwyr.
Mae'r hyfforddiant hwn yn rhoi sylw i’r camau ymarferol y gellir eu cymryd i leihau'r risg o hunanladdiad, arwyddion posibl y gallai rhywun fod mewn perygl a sut i gysylltu ag eraill yn effeithiol i helpu.

Sad 9th Tachwedd

Sialens Aber
8th Tachwedd hanner nos - 10th Tachwedd hanner nos
Undeb Myfyrwyr Aberystwyth
Mae Swyddfa Cyfleoedd Undeb Myfyrwyr Aber yn teimlo’n gyffrous i gyhoeddi digwyddiad newydd sbon: 'Sialens Aber', a gynhelir ar yr 8fed - 10fed o Dachwedd.

Sul 10th Tachwedd

Sialens Aber
8th Tachwedd hanner nos - 10th Tachwedd hanner nos
Undeb Myfyrwyr Aberystwyth
Mae Swyddfa Cyfleoedd Undeb Myfyrwyr Aber yn teimlo’n gyffrous i gyhoeddi digwyddiad newydd sbon: 'Sialens Aber', a gynhelir ar yr 8fed - 10fed o Dachwedd.

Llun 11th Tachwedd

Parth Chwaraeon a Chymdeithasau
6pm - 8pm
Picture House

Maw 12th Tachwedd

Parth Academaidd
6pm - 8pm
Picture House

Mer 13th Tachwedd

Cyflwyniad Llesiant - Rheoli newid yn dda
1:15pm - 2:45pm
IBERS – 0.31
Hyfforddiant Atal Hunanladdiad
2pm - 5pm
Mae'r hyfforddiant hwn yn rhoi sylw i’r camau ymarferol y gellir eu cymryd i leihau'r risg o hunanladdiad, arwyddion posibl y gallai rhywun fod mewn perygl a sut i gysylltu ag eraill yn effeithiol i helpu.
Parth Diwylliant Cymreig
6pm - 8pm
Ystafell 1

Iau 14th Tachwedd

Hyfforddiant Sgiliau Gwydnwch
1pm - 4pm
Mae'r hyfforddiant hwn yn ystyried beth yw gwydnwch a pham ei fod yn bwysig; mae hefyd yn rhoi i'r rhai sy’n cymryd rhan y sgiliau angenrheidiol i gryfhau a gwella eu gwydnwch emosiynol.
Parth Llesiant
6pm - 8pm
Picture House

Llun 18th Tachwedd

Dyddiad cau ar gyfer eich Syniadau
hanner dydd - 12:01pm

Mer 20th Tachwedd

Cyflwyniad Llesiant - Ffordd o fyw yn y Brifysgol
1:15pm - 2:45pm
Hugh Owen – C43
Cyflwyniad Llesiant - Pryder & phanig
1:15pm - 2:45pm
IBERS – 0.31
Hyfforddiant Gwyliedydd Gweithredol
2pm - 4pm
Ystafell gyfarfod 1, Adeilad Undeb y Myfyrwyr.
Bydd yr hyfforddiant hwn yn helpu myfyrwyr i ddynodi beth yw aflonyddu a cham-drin rhywiol, ac yn rhoi'r sgiliau a'r hyder iddynt i ymateb yn briodol. Mae hefyd yn rhoi sylw i newid normau diwylliannol sy'n goddef rhywiaeth ac aflonyddu.

Iau 21st Tachwedd

Ffair Dai
10am - 3:30pm
Undeb Myfyrwyr

Gwen 22nd Tachwedd

Hyfforddiant Sgiliau Gwydnwch
2pm - 5pm
Ystafell gyfarfod 1, Adeilad Undeb y Myfyrwyr.
Mae'r hyfforddiant hwn yn ystyried beth yw gwydnwch a pham ei fod yn bwysig; mae hefyd yn rhoi i'r rhai sy’n cymryd rhan y sgiliau angenrheidiol i gryfhau a gwella eu gwydnwch emosiynol.

Sad 23rd Tachwedd

Llun 25th Tachwedd

Dyddiad cau ar gyfer Gwelliannau
hanner dydd - 12:01pm
Hyfforddiant Sgiliau Gwydnwch
1pm - 4pm
Ystafell gyfarfod 1, Adeilad Undeb y Myfyrwyr.
Mae'r hyfforddiant hwn yn ystyried beth yw gwydnwch a pham ei fod yn bwysig; mae hefyd yn rhoi i'r rhai sy’n cymryd rhan y sgiliau angenrheidiol i gryfhau a gwella eu gwydnwch emosiynol.

Mer 27th Tachwedd

Cyflwyniad Llesiant - Cyfeillgarwch yn y Brifysgol
1:15pm - 2:45pm
Hugh Owen – C65
Cyflwyniad Llesiant - Hwb ystyriol i’r hwyliau
1:15pm - 2:45pm
Llandinam – B20
Cyflwyniad Llesiant - Hwyliau Isel ac Iselder
1:15pm - 2:45pm
Llandinam – B20
Cyflwyniad Llesiant - Rheoli emosiynau
1:15pm - 2:45pm
Hugh Owen – C43
Hyfforddiant Gwyliedydd Gweithredol
2pm - 4pm
Ystafell gyfarfod 1, Adeilad Undeb y Myfyrwyr.
Bydd yr hyfforddiant hwn yn helpu myfyrwyr i ddynodi beth yw aflonyddu a cham-drin rhywiol, ac yn rhoi'r sgiliau a'r hyder iddynt i ymateb yn briodol. Mae hefyd yn rhoi sylw i newid normau diwylliannol sy'n goddef rhywiaeth ac aflonyddu.

Iau 28th Tachwedd

Hyfforddiant Atal Hunanladdiad
1pm - 4pm
Ystafell gyfarfod 1, Adeilad Undeb y Myfyrwyr.
Mae'r hyfforddiant hwn yn rhoi sylw i’r camau ymarferol y gellir eu cymryd i leihau'r risg o hunanladdiad, arwyddion posibl y gallai rhywun fod mewn perygl a sut i gysylltu ag eraill yn effeithiol i helpu.

Llun 2nd Rhagfyr

Y Cyfarfod Mawr
6pm - 9pm
Prif Ystafell

Mer 4th Rhagfyr

Cyflwyniad Llesiant - Hwyliau Isel ac Iselder
1:15pm - 2:45pm
Llandinam – B20
Cyflwyniad Llesiant - Paratoi ar gyfer arholiadau
1:15pm - 2:45pm
Hugh Owen – C65
Cyflwyniad Llesiant - Pryder & phanig
1:15pm - 2:45pm
IBERS – 0.31

Mer 11th Rhagfyr

Choral Christmastide Concert
7:30pm - 9:30pm
TBA
Join the Elizabethan Madrigal Singers for our own Christmas concert. We will be joined by Stephen Johnson, cello; Thomas Houghton, viola; Evelyn Elmes, violin; Heledd Jones, harp; Baylee Schütte, piano; and Calum Ward, piano.

Iau 12th Rhagfyr

Christmas with Mads and Concert Band
7pm - 9pm
Old Hall, Old College
Join the Elizabethan Madrigal Singers and Aberystwyth University's Concert Band for a delightful Christmas concert! Meet us in the Old Hall, Old College for mulled wine and lovely and festive musical selections.

Mer 1st Ionawr

Mer 8th Ionawr

Cyflwyniad Llesiant - Paratoi ar gyfer arholiadau
1:15pm - 2:45pm
Hugh Owen – C65
Cyflwyniad Llesiant - Rheoli emosiynau
1:15pm - 2:45pm
Hugh Owen – C43

Gwen 10th Ionawr

Mer 15th Ionawr

Cyflwyniad Llesiant - Hwb ystyriol i’r hwyliau
1:15pm - 2:45pm
Llandinam – B20

Mer 22nd Ionawr

Cyflwyniad Llesiant - Pryder & phanig
1:15pm - 2:45pm
IBERS – 0.31

Mer 29th Ionawr

Cyflwyniad Llesiant - Ffordd o fyw yn y Brifysgol
1:15pm - 2:45pm
Hugh Owen – C43
Cyflwyniad Llesiant - Hwyliau Isel ac Iselder
1:15pm - 2:45pm
Llandinam – B20

Llun 3rd Chwefror

Parth Chwaraeon a Chymdeithasau
6pm - 8pm
Picture House

Maw 4th Chwefror

Parth Academaidd
6pm - 8pm
Picture House

Mer 5th Chwefror

Cyflwyniad Llesiant - Hwb ystyriol i’r hwyliau
1:15pm - 2:45pm
Llandinam – B20
Cyflwyniad Llesiant - Pryder & phanig
1:15pm - 2:45pm
IBERS – 0.31
Parth Diwylliant Cymreig
6pm - 8pm
Ystafell 1

Iau 6th Chwefror

Parth Llesiant
6pm - 8pm
Picture House

Llun 10th Chwefror

Dyddiad cau ar gyfer eich Syniadau
hanner dydd - 12:01pm

Mer 12th Chwefror

Cyflwyniad Llesiant - Cyfeillgarwch yn y Brifysgol
1:15pm - 2:45pm
Hugh Owen – C65
Cyflwyniad Llesiant - Rheoli newid yn dda
1:15pm - 2:45pm
IBERS – 0.31

Llun 17th Chwefror

Dyddiad cau ar gyfer Gwelliannau
hanner dydd - 12:01pm

Mer 19th Chwefror

Cyflwyniad Llesiant - Ffordd o fyw yn y Brifysgol
1:15pm - 2:45pm
Hugh Owen – C43
Cyflwyniad Llesiant - Hwyliau Isel ac Iselder
1:15pm - 2:45pm
Llandinam – B20

Sad 22nd Chwefror

Llun 24th Chwefror

Senedd
6pm - 9pm
Prif Ystafell

Mer 26th Chwefror

Cyflwyniad Llesiant - Pryder & phanig
1:15pm - 2:45pm
IBERS – 0.31
Cyflwyniad Llesiant - Rheoli emosiynau
1:15pm - 2:45pm
Hugh Owen – C43

Gwen 28th Chwefror

Llun 2nd Mawrth

Parth Chwaraeon a Chymdeithasau
6pm - 8pm
Picture House

Maw 3rd Mawrth

Parth Academaidd
6pm - 8pm
Picture House

Mer 4th Mawrth

Cyflwyniad Llesiant - Ffordd o fyw yn y Brifysgol
1:15pm - 2:45pm
Hugh Owen – C43
Cyflwyniad Llesiant - Pryder & phanig
1:15pm - 2:45pm
IBERS – 0.31
Parth Diwylliant Cymreig
6pm - 8pm
Ystafell 1

Iau 5th Mawrth

Parth Llesiant
6pm - 8pm
Picture House

Llun 9th Mawrth

Dyddiad cau ar gyfer eich Syniadau
9th Mawrth 9am - 13th Mawrth 3pm
Dyddiad cau ar gyfer Gwelliannau
hanner dydd - 12:01pm

Mer 11th Mawrth

Cyflwyniad Llesiant - Hwyliau Isel ac Iselder
1:15pm - 2:45pm
Llandinam – B20
Cyflwyniad Llesiant - Rheoli newid yn dda
1:15pm - 2:45pm
IBERS – 0.31

Gwen 13th Mawrth

Canlyniadau - Etholiadau’r Gwanwyn
7pm - 9pm
Prif Ystafell

Llun 16th Mawrth

Dyddiad cau ar gyfer Gwelliannau
hanner dydd - 12:01pm

Mer 18th Mawrth

Cyflwyniad Llesiant - Hwb ystyriol i’r hwyliau
1:15pm - 2:45pm
Llandinam – B20
Cyflwyniad Llesiant - Pryder & phanig
1:15pm - 2:45pm
IBERS – 0.31

Llun 23rd Mawrth

Senedd
6pm - 9pm
Prif Ystafell

Llun 20th Ebrill

Pleidleisio – Is-Etholiadau’r Gwanwyn
20th Ebrill 9am - 24th Ebrill hanner dydd

Mer 22nd Ebrill

Cyflwyniad Llesiant - Paratoi ar gyfer arholiadau
1:15pm - 2:45pm
Hugh Owen – C65

Sad 25th Ebrill

Mer 29th Ebrill

Cyflwyniad Llesiant - Hwyliau Isel ac Iselder
1:15pm - 2:45pm
Llandinam – B20
Cyflwyniad Llesiant - Pryder & phanig
1:15pm - 2:45pm
IBERS – 0.31

Mer 6th Mai

Cyflwyniad Llesiant - Paratoi ar gyfer arholiadau
1:15pm - 2:45pm
Hugh Owen – C65
Cyflwyniad Llesiant - Rheoli emosiynau
1:15pm - 2:45pm
Hugh Owen – C43

Mer 13th Mai

Cyflwyniad Llesiant - Hwyliau Isel ac Iselder
1:15pm - 2:45pm
Llandinam – B20
Cyflwyniad Llesiant - Pryder & phanig
1:15pm - 2:45pm
IBERS – 0.31

Mer 20th Mai

Cyflwyniad Llesiant - Hwb ystyriol i’r hwyliau
1:15pm - 2:45pm
Llandinam – B20
Cyflwyniad Llesiant - Rheoli newid yn dda
1:15pm - 2:45pm
IBERS – 0.31
RSS Feed