Amserau Agor

Oriau Agor 

Gall amseroedd agor newid oherwydd hyfforddiant a gwyliau blynyddol.

Anogir myfyrwyr sy'n gwneud siwrneiau penodol i gael mynediad at wasanaethau i ffonio 01970 621700 neu e-bostio undeb@aber.ac.uk cyn teithio.

Amserau agor arferol yn ystod y tymor:

Dydd | Day Derbynfa | Reception Cyfleoedd | Opportunities Cyngor | Advice
D.Llun | Monday 9 - 5 10 - 3 10-12 | 1-3
D.Mawrth | Tuesday 9 - 5 10 - 3 10-12 | 1-3
D.Mercher | Wednesday 9 - 5 10 - 3 10-12 | 1-3
D.Iau | Thursday 9 - 5 10 - 3 10-12 | 1-3
D.Gwener | Friday 9 - 5 10 - 3 10-12 | 1-3
D.Sadwrn | Saturday Ar Gau | Closed

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576