Llesiant

Lydia Chilvers

Llesiant

"Lydia yw llais myfyrwyr ar gyfer llesiant a rhyddhad"

Mae ei rôl hi'n canolbwyntio ar sicrhau bod ein myfyrwyr mor hapus ac iach â phosib.

Twitter: @WOAberSU | E-bost: llesiantum@aber.ac.uk


Fy Rôl

Bydd y Swyddog Llesiant yn gyfrifol am y canlynol:

  • Cynrychioli corff y myfyrwyr ar faterion sy'n perthyn i lesiant, gan gynnwys cymorth i fyfyrwyr, lles, cydraddoldeb ac amrywioldeb.
  • Cydlynu gweithgareddau ac ymgyrchoedd sy'n ymwneud â llesiant myfyrwyr.
  • Ffurfio sail ar gyfer polisïau'r Brifysgol ac Undeb y Myfyrwyr ynghylch materion sy'n ymwneud â llesiant myfyrwyr.
  • Cynorthwyo a datblygu rhwydwaith o fyfyrwyr ar faterion llesiant drwy gadeirio'r Parth Llesiant.
  • Gweithio gyda Phrif Weithredwr ac uwch dîm rheolaeth UMPA i gyflawni a ffurfio amcanion a deilliannau strategol.
  • Mynychu Pwyllgorau priodol y Brifysgol.
  • Mynychu cyfarfodydd rheolaidd ag adrannau perthnasol y Brifysgol i ddatblygu llesiant myfyrwyr ymhellach.