Diwylliant Cymreig a UMCA

Gwion Llwyd

Swyddog Diwylliant Cymreig a Llywydd UMCA

"Gwion yw llais diwylliant Cymreig a myfyrwyr Cymraeg yn Aberystwyth."

Mae'r rôl hon yn canolbwyntio ar hyrwyddo diwylliant Cymru gan roi cyfle i fyfyrwyr Aber ddysgu, siarad a byw'r iaith.

Twitter: @WCUAberSU  | E-bost: cymraegum@aber.ac.uk


Ynglyn â Gwion:

Dwi o Benygroes ger Caernarfon, a dwi wedi astudio Hanes a Hanes Cymru.

Un o'r prif resymau pam y dewisais i astudio yn Aberystwyth oedd y ffaith fy mod i'n gwybod ymlaen llaw bod yma gymuned Gymraeg gref yma. O siarad am amryw o gyn-fyfyrwyr a chyn-aelodau UMCA, roeddent yn llawn canmoliaeth am y gymuned Gymraeg sydd gennym ni yma. Ac mae tref Aberystwyth yn atyniad ynddi ei hun.

Mae UMCA wedi chwarae rhan arwyddocaol yn fy nhair blynedd fythgofiadwy fel myfyriwr yma yn Aberystwyth. Fy ymrwymiad i sicrhau bod llais y Cymry Cymraeg yn cael ei gynnal o fewn y Brifysgol yw un o'r prif resymau pam y bu i mi sefyll am y rôl hon. Un o fy mhrif amcanion yw sicrhau bod y Brifysgol yn gwneud addewid y bydd Pantycelyn yn ail-agor fel neuadd breswyl Gymraeg.

Dwi'n edrych ymlaen at sicrhau bod llais Cymraeg cryf o fewn y Brifysgol. Mae'n hanfodol bwysig bod myfyrwyr Cymraeg yn teimlo y gallant fyw eu bywydau drwy gyfrwng y Gymraeg yma yn Aberystwyth, a dwi'n awyddus i sefydlu hyn yn ystod y flwyddyn sydd i ddod. Dwi hefyd yn edrych ymlaen at gyflwyno syniadau newydd o fewn UMCA, a byddaf yn ceisio eu datblygu nhw a chynnig mwy o gyfleoedd i siaradwyr Cymraeg ymuno a chyfranogi yn ein digwyddiadau.