Cyfleoedd Myfyrwyr

Louisa Fletcher

Cyfleoedd Myfyrwyr

"Louisa yw llais myfyrwyr ar gyfer chwaraeon, cymdeithasau a chyfleoedd gwirfoddoli"

Mae ei rôl yn rhoi sylw penodol i ddarparu myfyrwyr Aber â'r profiad gorau posib a chynnig mwy na dim ond gradd.

Twitter: @SOAberSU  | E-bost: cyfleoeddum@aber.ac.uk


Ynglyn â Louisa

Helo, Louisa ydw i, Swyddog Cyfleoedd yr UM ar hyn o bryd. Rydw i newydd orffen gradd mewn Busnes a Rheolaeth yma yn Aber.

Dwi'n wreiddiol o'r Fenni, De Cymru, felly roeddwn yn falch iawn o allu symud i ran hardd arall o Gymru i astudio. Roedd bywyd myfyriwr a byw ar lan y môr hefyd yn ymddangos yn gyfuniad perffaith!

Mae Aberystwyth wedi rhoi cymaint i mi yn ystod fy nghyfnod yma, ac felly mae'r cyfle i roi rhywbeth yn ôl drwy'r rôl hon yn rhywbeth rwy'n ddiolchgar iawn amdano. Penderfynais sefyll am y rôl gan fy mod wedi ymwneud cryn lawer â'r agwedd hon o Undeb y Myfyrwyr dros y tair blynedd diwethaf. Ymunais â'r clwb Pêl-rwyd gynted i mi gyrraedd, ac fe'm hetholwyd yn Ysgrifennydd Cymdeithasol ac yn Llywydd yn ddiweddarach. Felly mae gen i brofiad o redeg clybiau a chymdeithasau dan arweiniad myfyrwyr, a gobeithio y gallaf fod yn gyswllt da i'r rheiny fydd yn y rôl hon yn y flwyddyn sydd i ddod. Rwyf wrth fy modd cael bod yn rhan o'r holl ddigwyddiadau y mae Undeb y Myfyrwyr wedi eu trefnu, ac rwy'n edych ymlaen at chwarae rhan fwy allweddol ynddyn nhw.

Rwy'n edrych ymlaen yn fawr at yr her ac am gael gweithio gyda myfyrwyr cyfredol i helpu gwneud y profiad o fod yn fyfyriwr yn Aberystwyth y gorau y gall fod!


Fy Rôl

Bydd y Swyddog Cyfleoedd Myfyrwyr yn gyfrifol am y canlynol:

  • Cynrychioli corff y myfyrwyr ar faterion sy'n ymwneud â chwaraeon, cymdeithasau, gwirfoddoli a chyflogadwyedd.
  • Cydlynu gweithgareddau ac ymgyrchoedd sy'n ymwneud â chwaraeon, cymdeithasau, gwirfoddoli a chyflogadwyedd.
  • Ffurfio sail ar gyfer polisïau'r Brifysgol ac Undeb y Myfyrwyr ynghylch materion sy'n ymwneud â chwaraeon, cymdeithasau, gwirfoddoli a chyflogadwyedd.
  • Cynorthwyo a datblygu rhwydwaith o glybiau a chymdeithasau drwy gadeirio'r Parth Chwaraeon a Chymdeithasau.
  • Gweithio gyda Phrif Weithredwr ac uwch dîm rheolaeth UMPA i gyflawni a ffurfio amcanion a deilliannau strategol.
  • Mynychu Pwyllgorau priodol y Brifysgol. g. Mynychu cyfarfodydd rheolaidd ag adrannau perthnasol y Brifysgol i ddatblygu buddiannau clybiau, cymdeithasau, gwirfoddoli a chyflogadwyedd.