Cyfleoedd Myfyrwyr

Jessica Williams

Cyfleoedd Myfyrwyr

"Jessica yw llais myfyrwyr ar gyfer chwaraeon, cymdeithasau a chyfleoedd gwirfoddoli"

Mae ei rôl yn rhoi sylw penodol i ddarparu myfyrwyr Aber â'r profiad gorau posib a chynnig mwy na dim ond gradd.

Twitter: @SOAberSU  | E-bost: cyfleoeddum@aber.ac.uk


Ynglyn â Jessica

Helo! Jess ydw i a dwi'n wreiddiol o Gaerffili yn ne Cymru. Astudiais gwrs Drama, Theatr, Ffilm a Theledu.

Dewisais i astudio yn Aberystwyth am fy mod i'n dwli ar awyrgylch tref myfyrwyr sydd yma. Gan ei bod yn gymuned glòs, mae ein ffrindiau byw bum munud i ffwrdd, felly hefyd ein campws hyfryd. Rydyn ni funudau i ffwrdd o draethau hyfryd lle mae'r machlud yn anhygoel, a gyda myfyrwyr a'r traethau'n agos, allwn i byth ddiflasu.

Penderfynais i sefyll am y rôl hon oherwydd roeddwn i'n cyfranogi cryn lawer yng ngweithgareddau'r Undeb pan oeddwn i'n astudio yma. Yn fy ail flwyddyn, fi oedd ysgrifennydd cymdeithasol hwb-ddawnswyr y Taranau ac yn fy nhrydedd flwyddyn cefais fy ethol yn gapten. Gyda'r profiad hwn, roeddwn i am roi cynnig ar rôl y Swyddog Cyfleoedd ac ymgymryd â her newydd.

Bydd eleni'n her ond yn brofiad cyffrous i mi, a dwi'n edrych ymlaen at yr hyn fydd y rôl yn ei gynnig. Dwi hefyd yn edrych ymlaen at weithio gyda myfyrwyr a chymharu fy mhrofiad er mwyn gallu deall yr hyn mae myfyrwyr eisiau.