Cyfleoedd Myfyrwyr

Wojtek Salski

Cyfleoedd Myfyrwyr

"Wojtek yw llais myfyrwyr ar gyfer chwaraeon, cymdeithasau a chyfleoedd gwirfoddoli"

Mae'r rôl yn rhoi sylw penodol i ddarparu myfyrwyr Aber â'r profiad gorau posib a chynnig mwy na dim ond gradd.

Darllenwch 'blog cyflwyno Wojtek' yma.

E-bost: cyfleoeddum@aber.ac.uk


Fy Rôl

Bydd y Swyddog Cyfleoedd Myfyrwyr yn gyfrifol am y canlynol:

  • Cynrychioli corff y myfyrwyr ar faterion sy'n ymwneud â chwaraeon, cymdeithasau, gwirfoddoli a chyflogadwyedd.
  • Cydlynu gweithgareddau ac ymgyrchoedd sy'n ymwneud â chwaraeon, cymdeithasau, gwirfoddoli a chyflogadwyedd.
  • Ffurfio sail ar gyfer polisïau'r Brifysgol ac Undeb y Myfyrwyr ynghylch materion sy'n ymwneud â chwaraeon, cymdeithasau, gwirfoddoli a chyflogadwyedd.
  • Cynorthwyo a datblygu rhwydwaith o glybiau a chymdeithasau drwy gadeirio'r Parth Chwaraeon a Chymdeithasau.
  • Gweithio gyda Phrif Weithredwr ac uwch dîm rheolaeth UMPA i gyflawni a ffurfio amcanion a deilliannau strategol.
  • Mynychu Pwyllgorau priodol y Brifysgol. g. Mynychu cyfarfodydd rheolaidd ag adrannau perthnasol y Brifysgol i ddatblygu buddiannau clybiau, cymdeithasau, gwirfoddoli a chyflogadwyedd.

Pwyllgorau’r Brifysgol / Cyfarfodydd a Fynychwyd:

  • Pwyllgor Archwilio, Risg a Sicrwydd
  • Grwp Gweithredol Iechyd, Diogelwch a'r Amgylchedd
  • Grwp Goruchwylio Prevent
  • Pwyllgor Ffioedd ac Ysgoloriaethau

Blaenoriaethau Presennol

Mae rhestr isod o flaenoriaethau y mae Wojtek yn gweithio arnynt eleni yn ogystal â’r cynnydd mae e wedi’i wneud hyd yma…

 

Trefnu Gwyl Gelf Undeb Myfyrwyr Aberystwyth gyntaf erioed. *

----------

Trefnu ymgyrch sy'n dangos undod myfyrwyr ac yn codi ymwybyddiaeth o brotestiadau yn erbyn cyfreithiau erthyliad yng Ngwlad Pwyl. *

----------

Lobïo’r Brifysgol i ddatblygu strategaeth tymor canolig i hir-dymor ar gyfer Chwaraeon yn y Brifysgol. *

----------

Gweithio gyda Thîm Cyllid yr Undeb i alluogi Clybiau a Chymdeithasau i gael mynediad hawdd at eu cyllid gyda'r gallu i gofnodi ac olrhain taliadau. *

----------

Ymestyn mynediad i gampfa'r Ganolfan Chwaraeon ar benwythnosau. *

----------

Mae * yn dynodi polisi a basiwyd yn ddemocrataidd gan fyfyrwyr Aberystwyth.

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576