Datblygu'r Undeb

Bruce Wight

Swyddog Datblygu'r Undeb

"Bruce yw llais cyhoeddus Undeb y Myfyrwyr a myfyrwyr Aberystwyth."

Eleni, bydd Bruce yn canolbwyntio ar wella'r Undeb at y dyfodol a sicrhau bod llais y myfyrwyr yn cael ei glywed.

Twitter: @UDAberSU | E-bost: datblyguum@aber.ac.uk


Ynglyn â Bruce:

Dwi'n wreiddiol o Loughborough a dwi wedi astudio Mathemateg yma yn Aber.

Dewisais Aber oherwydd y golygfeydd o'r môr, digonedd o dafarndai a mwynheais i'n fawr y sesiwn siarad â'r darlithwyr ar y diwrnod agored; teimlais y buaswn i'n mwyhau fy nghyfnod yn astudio yma.

I mi, mae'r rôl hon ynglyn â rhoi rhywbeth yn ôl i gymuned y myfyrwyr sydd wedi gwneud cymaint i mi yn ystod fy nghyfnod yn astudio yma dros y tair blynedd ddiwethaf.

Dwi'n edrych ymlaen at ddatblygu cymuned a phrofiad myfyrwyr mewn unrhyw ffordd sy'n bosib. Yn ogystal ag annog cymaint ohonom ni fyfyrwyr i gymryd rhan yn nemocratiaeth yr Undeb, mae'n cael effaith sylweddol ar eich profiad fel myfyrwyr yn ystod eich cyfnod yn astudio yma.