Kickboxing

 

 

Ymuno

Mewngofnodwch i ymuno â'r sefydliad hwn ..

 

 

 

 

Kickboxing provides a great way to learn how to defend yourself and improve your fitness while having fun and socialising with new people. We welcome all levels so please come and check us out!
 

 

 

 

 

 

Inclusivity Statement / Datganiad Cynhwysiant:

Aberystwyth University Kickboxing is an inclusive club, which accepts all members regardless of gender identity and expression, age, ethnicity, ability, sexual orientation, religion, culture or nationality, marital or socioeconomic status.

Mae Clwb Cic-focsio Prifysgol Aberystwyth yn glwb cynhwysol, sy'n derbyn pob aelod waeth beth yw eu hunaniaeth a mynegiant rhyweddol, oedran, ethnigrwydd, gallu, cyfeiriadedd rhywiol, crefydd, diwylliant neu genedligrwydd, statws priodasol neu economaidd-gymdeithasol.

2023-2024 Core Documents:

Digwyddiadau Cyfredol
Dim erthyglau newyddion cyfredol.
 

Cyflwynwch gwyn

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576