BUCS

Chwaraeon Prifysgolion a Cholegau Prydain (BUCS) yw'r corff llywodraethu cenedlaethol ar gyfer chwaraeon mewn Addysg Uwch yn y DU.

Cyngrair Prifysgolion a Cholegau yw BUCS i dros 170 o sefydliadau gystadlu mewn dros 50 i chwaraeon, gan gynnwys popeth o saethyddiaeth i gaiacio.

Mae UMAber yn cydlynu'r rhaglen BUCS ar gyfer mwyafrif ein timau chwaraeon ac unigolion, gan gynnwys cystadlaethau enwog dydd Mercher BUCS. Byddai ein timau wrth eu bodd yn cael eich cefnogaeth yn eu gemau cartref, felly gwnewch bob ymdrech i gefnogi Tîm Aber.

 

Gellir dod o hyd i holl Gemau Tim Aber yma, a chanlyniadau yma.


Mwy o wybodaeth

Gallwch fynd i wefan swyddogol BUCS am wybodaeth bellach www.bucs.org.uk neu cysylltwch â Chydlynydd Chwaraeon Tîm Aber, Lucie Gwilt am unrhyw ymholiadau sy'n ymwneud â BUCS.

Bydd Gemau BUCS yn dechrau ar ddydd Mercher 11eg o Hydref.

 

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576