Dechrau Clwb Newydd

 

Ydych chi am gychwyn clwb chwaraeon newydd?

A ydych chi erioed wedi ceisio ymuno ag unrhyw glwbs, cyn sylweddoli nad yw’n bodoli?

Oes gennych chi ddiddordeb nad yw Undeb y Myfyrwyr yn darparu ar ei gyfer?

Ceisiwch gychwyn eich clwb eich hun felly. Gall unrhyw un gychwyn clwb (oni bai fod y clwb yn bodoli’n barod neu fod y clwb yn cael ei hystyried yn rhy beryglus).

 

Os ydych â diddordeb mewn cychwyn clwb chwaraeon newydd cysylltwch a'n Cydlynydd Chwaraeon: Lucie Gwilt neu dewch draw i'r swyddfa cyfleoedd am sgwrs.


Beth yw’r fantais ddechrau Clwb Chwaraeon gyda UMAber?

Mae bod yn Glwb UMAber yn golygu y gallwch fanteisio ar y manteision canlynol:

 • Cyfeiriad busnes
 • Agen (slot) flynyddol yn Ffair y Glas yr Undeb
 • Gofod ar www.umaber.co.uk gyda chyfathrebiad uniongyrchol â’r corff myfyrwyr
 • Gallwch ymgeisio am gymhorthdal datblygu 
 • Mynediad i gyhoeddusrwydd ar hyd a lled y campws ar gyfer gweithgareddau eich clwb
 • Cymorth ar sut i drefnu tripiau – pa gwmnïau i’w defnyddio ac ati
 • Mynediad am ddim i ystafelloedd cyfarfod yr Undeb
 • Mynediad i ddefnyddio Bws Mini’r Undeb ac i hurio faniau
 • Mynediad i Ystafelloedd y Brifysgol
 • Mynediad i gyfleusterau chwaraeon (nid ar y campws yn unig)
 • Cydnabod a gwobrwyo gwirfoddolwyr, gan gynnwys Seremoni Wobrwyo Blynyddol
 • Hyfforddiant Sgiliau am ddim
 • Opsiynau hyfforddi achrededig: trin bwyd, cymorth cyntaf
 • Cyfrif banc ar wahân i’ch clwb, cymorth a chyngor cyllidol proffesiynol
 • Swyddog Sabothol llawn amser a chefnogaeth staff
 • Cefnogaeth i sicrhau fod pob aelod gydag hawliau a chyfleodd cyfartal

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576