Netball

 

 

Ymuno

Mewngofnodwch i ymuno â'r sefydliad hwn ..

 

 

 

 

Aberystwyth University Netball Club
 

 

 
 
AUNC
 

Welcome to Aberystwyth University Netball Club

Aberystwyth University Netball Club is one of the largest and most social clubs in the University. Our main focus and priority is of course netball but we have many other activities and events that we take part in which allows the unity of both dedicated players and social members.

Having five teams in the club allows players of all ability to join, giving everyone a chance to improve and progress within the club. Our five teams are split into the following three groups:

BUCS

Ceredigion League (MACS)

Advancement

Alongside training and matches, we host socials every Wednesday when all teams have a chance bond, forming a tight knit unit. A night out in fancy dress always leads to a lot of fun!

Our other events throughout the year include our annual mixed netball tournament, Netball 7's, Christmas and End of Year Meals, The Net Ball, Tour and RAG. This is as well as the University's own events, Superteams and Aber 7’s.

So, if you love netball as much as we do then join our club and get ready to make your University experience much more than just studying by meeting your best friends for life and getting a bit competitive!

 

 

If you have any questions, please email: skl1@aber.ac.uk

 

 

Teams

BUCS

 

BUCS is for our 1st and 2nd teams and they are involved in competing against other University teams from both England and Wales. Matches are always held on Wednesdays and can either be home or away games, which can require a bit of travel.

BUCS teams also take part in Varsity, an eventful day against Bangor University involving all sports teams going against each other. This is usually the last main event for netball so there is a lot of built up anticipation!

Captains:

1st Team - Lucy Bowers

2nd Team - Neve Spotswood

 

Ceredigion League

The Ceredigion League is for our 3rd and 4th teams. Matches for this league take place on Wednesdays in Aberaeron against other local teams.

This year, we will also be looking at placing both teams in a local Welsh tournament at the end of the year, giving the teams something extra to work towards. 

A link to the facebook page for the league can be found below:

Ceredigion League 

Captains:

3rd Team - Charlotte Webster

4th Team - Lucy Green

 

Advancement

 

Advancement is usually our largest team in the club. It gives those that did not make it onto the other teams, a chance to develop and improve their skills over the year. Advancement also allows those that have never played netball before, an opportunity to learn the basics and figure out which position suits them best.

Over the years, Advancement have had more games organised for them which has allowed them to put what they have learnt to use by playing against other teams and learning how to adapt and deal with various game plays.

Advancement Coach:

Angharad Jenkins

 

 

Training 
 

 

    Committee

Esther Asukile

President

esa@aber.ac.uk

Lucy Bowers

1st Team Captain

lub42 @aber.ac.uk

Neve Spotswood

2nd Team Captain

nes13 @aber.ac.uk

Charlotte Webster

3rd Team Captain

cgw5@aber.ac.uk

Lucy Green

4th Team Captain

lug26@aber.ac.uk

Angharad Jenkins

Advancement Coach

anj50@aber.ac.uk

Sian Partington

Social Secretary

sip19@aber.ac.uk

Izzy Porter

Secretary/Welfare Officer

izp2@aber.ac.uk

Brooke Cope

Treasurer

brc16@aber.ac.uk

 

Jess Parfitt

Welsh Officer

Jep25@aber.ac.uk

 

 

 

NEWS/EVENTS

 

 

 

News

If you would to find out about what we have been up to in the past week, click on the link below to view our blog:

AUNC Blog 

Events

If you would like to see our upcoming events, visit our facebook page or view our calendar below:

 

 

 

 

 

RAG

 

 

Raise and Give is all about fundraising and giving back to local/national causes and communities. 

In previous years, netball have taken part in a range of different activities in order to raise money and awareness of their chosen charities. These include:

Sponsored Runs

Charity Calendars

Netball 7s

and much more!

 

Keep an eye on our events to see if we have anything coming up soon.

This section will be updated once we have our chosen charities for the 2019/20 year. Information on how you can help take part or make a donation will then be available.

 

 

 

 

Documents

 

 

 

 

 

CROESO I GLWB PÊL-RWYD PRIFYSGOL ABERYSTWYTH

Mae clwb pêl-rwyd Aberystwyth yn un o’r clybiau mwyaf eang a mwyaf cymdeithasol yn y brifysgol. Wrth gwrs, ei’n brif ganolbwynt yw pêl-rwyd, ond mae gennym ni lawer o weithgareddau a digwyddiadau rydym yn cymryd rhan ynddi sydd yn uno'r chwaraewyr a’r aelodau cymdeithasol.

Mae gan y clwb pum tîm gwahanol, sydd yn rhoi cyfle i chwaraewyr o wahanol allu i ymuno a gwella ti fewn i’r clwb. Mae’r timau wedi gwahanu i mewn i dri grwp gwahanol, sef:

BUCS

Cynghrair Ceredigion

Dyrchafiad

Yn ogystal â hyfforddi a gemau, rydym efo noson gymdeithasol pob dydd Mercher, sydd yn rhoi’r cyfle i’r timau gwahanol cymysgu a bondio. Mae noson yn wisg dychmygid yn arwain at lawer o hwyl a lol pob tro!

Mae ei’n ddigwyddiadau arall trwy’r flwyddyn yn cynnwys twrnamaint cymysg blynyddol pêl-rwyd, dathliad Nadolig a dathliad diwedd flwyddyn, Taith yr haf, a RAG. Yn ogystal â hyn, rydym yn cymryd rhan yn ddigwyddiadau'r brif ysgol hefyd, fel ‘Superteams’ a digwyddiad rygbi ‘Aber 7s’.

Felly, os ydych yn caru pêl-rwyd gymaint â ni, ymunwch a’r clwb heddiw a bydd yn barod i wneud eich profiad prif ysgol yn fwy eang na wneud ond adolygu. Mae profiadau a ffrindiau newydd yn aros amdanoch, yn ogystal â bod yn fwy cystadleuol!

 

 

Os oes unrhyw gwestiynau cysylltwch trwy e-bost: esa@aber.ac.uk

TIMAU

BUCS

BUCS yw ei’n dimau cyntaf ac ail, a nhw sydd yn cystadlu yn erbyn timau o brif ysgolion eraill o Gymru a Lloegr. Mae gemau ar ddydd Mercher, ac yn cael ei chwarae yn Aberystwyth neu yn brif ysgolion arall, sydd weithiau yn meddwl fod llawer o deithio.

 

Mae BUCS hefyd yn cymryd rhan yn Rhyngolgampau (Varsity), pryd byddan yn cystadlu yn erbyn ei’n gystadleuydd, Prif Ysgol Bangor, sydd yn cynnwys pob tîm sbort yn cystadlu yn erbyn ei gilydd. Mae hyn fel arfer y digwyddiad olaf y flwyddyn i bêl-rwyd, felly mae yna lawer o gyffro.

 

Capteiniaid

 

Tîm Cyntaf- Lucy Bowers

 

Ail Dîm- Neve Spotswood

 

Cynghrair Ceredigion

Mae’r timau trydydd a phedwerydd yn cymryd rhan y Cynghrair Ceredigion. Mae gemau yn y cynghrair yn cymryd lle ar ddydd Mercher yn Aberaeron yn erbyn timau lleol arall.

 

Y flwyddyn yma, fyddwn yn edrych at osod y ddau dîm yn gystadleuaeth leol Cymraeg yn agos i ddiwedd y flwyddyn, i roi rhywbeth arall i’r timau weithio tuag at.

 

Gallwch ffeindio linc i’r tudalen facebook isod:

 

Cynghrair Ceredigion

 

Capteiniaid

 

Trydydd Tîm- Charlotte Webster

 

Pedwerydd Tîm - Lucy Green

 

Dyrchafiad

Mae dyrchafiad ei’n dîm mwyaf yn faint, efo’r rhif iachaf o chwaraewyr. Mae’r tîm yn rhoi cyfle i bobl wnaeth ddim gwneud y timau arall i wella a datblygu ei sgiliau trwy gydol y flwyddyn. Mae dyrchafiad hefyd yn caniatáu pobl sydd byth wedi chwarae pêl-rwyd y cyfle i ddysgu'r sylfaenol i ddarganfod pa leoliad sydd yn siwtio nhw gorau.

 

Dros y blynyddoedd, mae dyrchafiad wedi cael mwy a mwy o gemau i chwarae, sydd wedi rhoi cyfle iddynt dangos beth maen nhw wedi dysgu wrth chwarae yn erbyn timau eraill a dysgu sut i ymateb i wahanol gemau.

 

Hyfforddwyr Dyrchafiad - Angharad Jenkins

 

HYFFORDDIANT

 

 

PWYLLGOR

Esther Asukile - ARLYWYDD

 

Lucy Bowers - CAPTEN TÎM CYNTAF

 

Neve Spotswood - CAPTEN AIL DÎM

 

Charlotte Webster - CAPTEN TRYDYDD TÎM

 

Lucy Green - CAPTEN PEDWERYDD TÎM

 

Angharad Jennkins - HYFFORDDWYR DYRCHAFIAD

 

Sian Partington - SGRIFENYDDES GYMDEITHASOL

 

Izzy Porter - YSGRIFENYDDES/SWYDDOG CYMORTH A CHYNGOL

 

Brooke Cope - TRYSORRYDD

 

Jess Parfitt - SWYDDOG CYMRAEG

 

NEWYDDION / DIGWYDDIADAU

Newyddion

Os ydych eisiau gwybod mwy am beth rydym wedi bod yn gwneud wythnos yma, cliciwch ar y linc isod i'w'n blog:

 

AUNC Blog

 

Digwyddiadau

Os ydych eisiau gwybod mwy am ddigwyddiadau sydd yn digwydd yn fuan, cliciwch ar y linc I'w’n tudalen facebook neu edrychwch ar y calendr isod:

 

RAG

Mae ‘Codwch a Rhoi’ I gyd am godi arian a rhoi yn ôl i achosion lleol a genedlaethol.

 

Yn flynyddoedd blaenorol, mae pêl-rwyd wedi cymryd rhan yn llawer o weithgareddau i godi arian ac ymwybyddiaeth am elusennau. Mae’r gweithgareddau yn gynnwys:

 

Rhedeg noddedig

 

Calendr Elusen

 

Pêl-rwyd saith pob ochor

 

A llawer mwy!

 

Cadwch llygaid allan ar ei’n digwyddiadau I weld os ydyn efo unrhywbeth yn dod I funny!

 

Bydd yr adran yma yn cael ei diweddaru unwaith rydym wedi pigo ei’n elusennau am y flwyddyn 2019/2020. Bydd gwybodaeth am sut allwch helpu ni pigo neu sut allwch roddi wedyn ar gael.

 

DOGFENNAU

Cyfansoddiad

Cod Ymddygiad

Asesiad Risg


 
Digwyddiadau Cyfredol
Dim erthyglau newyddion cyfredol.
 

Cyflwynwch gwyn

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576