Aberystwyth Mountaineering Club (AMC)

 

 

Ymuno

Mewngofnodwch i ymuno â'r sefydliad hwn ..

 

 

 

 

Rydym yn clwb gweithgar a cyfeillgar sydd yn gwneud pob math o mynydda. Ymunwch ar clwb gorau yn Aber We're an active and friendly club who do all sorts of mountaineering. Join the best Club in Aber
 

 

Croeso i Clwb Mynydda Aberystwyth!

Aelodaeth blwyddyn ond yn £32.50!

Darganfyddwch ni ar ein Facebook a Instagram

Welcome to the Aberystwyth Mountaineering Club!

Membership is only £32.50 for a year! 

Find us on our Facebook and Instagram 

Be rydym yn gwneud:

Rydym yn clwb cyfeillgar sydd yn fwrdfrydig am bob math o mynydda, o bowldro i trad! Rydym yn ymarfer yn Canolfan Chwaraeon y Brifysgol yn wythnosol ac yn mynd ar llwythi o tripiau hwyl i rhai o lleoliadau dringo gorau Cymru a'r Deurnas Unedig. Rydym hefyd gyda trip blynyddol i rhywle dramor, lle mae'r cyfle i chi wella eich sgiliau dringo! 

What we do: 

We're a friendly club who are euthusiastic about all sorts of mountaineering, from bouldering to trad! We train in the University Sport Center twice a week, we also go on loads of fun trips to some of the best climbing in Wales and the UK. We also have a yearly abroad trip, which is a briliant opportunity to hone your climbing skills! 
 

Lle i ffeindio ni:

Ymunwch a ni pob Ddydd Llun a Dydd Iau rhwng 17:00 a 21:00 yn BoxRox yn Canolfan Chwaraeon y Brifysgol.

  • Dydd Llun 17:00 - 21:00
  • Dydd Iau 17:00 - 21:00 

Mae ein nosweithiau cymdeithasol yn dechrau am 19:30 bob nos Fawrth, gyda'r thema a lleoliad yn cael ei gyhoeddi ar ein cyfryngau cymdeithasol.
(Gall Covid-19 effeithio ein digwyddiadau, felly cadwch lygaid ar ein cyfryngau cymdeithasol i weld os fydd rhywbeth yn newid).

Where to find us:

Join us every Monday and Thursday between 17:00 and 21:00 in BoxRox in the University Sport Center.

  • Monday 17:00 - 21:00
  • Thursday 17:00 - 21:00

Our socials start at 19:30 every Tuesday, with the theme and location being announced on our social media.
(Covid-19 could effect our events, so keep a eye on our social media to see if anything changes).
 

Croeso i bob gallu!

Rydym hefyd yn ymrhoddedig yn y derbydiad a croeso o pob aelod, dim bwys am ei oed, hil, ethnigrwydd, gallu, iaith, diwilliant neu cenedligrwydd, rhywoldeb, cenedl, crefydd, statws econonomaidd neu statws priodasol. 

Eleni rydym yn rhedeg llwythi o cyrsiau ar gyfer pob lefel o ddringo, felly os rydych yn newydd i ddringo neu medru gwneud 8a, mae yno groeso i bawb! 

Ni methu disgwyl i gael eich cyfarfod chi!

All abilties welcome!

We are dedicated to the inclusion and acceptance of all members regardless of age, race, ethnicity, abilty, culture, language, nationality, sexual orientation, gender identity and expression, religious affiliation, socio-economic, or marital status. 

This year we are runnig loads of courses for every level of climbing, whether you're new to climbing or can climb 8a, you are all welcome.

We can't wait to meet you all!

 

 

Dogfennau'r clwb / Club documents

AMC Constitution
Outdoor Rock Climbing Risk Assessment
AMC Code of Conduct
AMC Gear List (2021-22)

Pwyllgor CMA / AMC Committee 2022/23

 

Arlwydd/President:

Meilir Pryce Griffiths
Fo/Fe:He/Him 
mpg3@aber.ac.uk

Open photo

Is-arlwydd / Vice-president:

Heather Heap
Hi:She/Her
heh4@aber.ac.uk

image-225247056809707

Trysorydd/Treasurer:
Khaild Alsam 
Fo/Fe:He/Him
kha9@aber.ac.uk

image-774153494264393

Swyddog offer/Gear secretary:

Dustin Baker 
Fo/Fe:He/Him
dub4@aber.ac.uk

image-626373229391523

Swyddogion Tripau/Trip secretary's:
Dylan McBride
Fo/Fe:He/Him
dym26@aber.ac.uk

image-285386833814531

Nathan Endersby
Fo/Fe:He/Him
nae20@aber.ac.uk

image-1310006896536074

 

Swyddogion cymdeithasol/Social secretary's:

Tatum Howell
Hi/Nhw:She/Them 
tah31@aber.ac.uk

image-232956222709681

Liam Allington-Kights
Fo/Fe:He/Him
lik19@aber.ac.uk

image-200153622416502

 

 

Digwyddiadau Cyfredol
Dim erthyglau newyddion cyfredol.
 

Cyflwynwch gwyn

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576