Syrffio

 

 

Ymuno

Mewngofnodwch i ymuno â'r sefydliad hwn ..

 

 

 

 

For surfers of all abilities and anyone just looking to join a fun and friendly club! We run lessons, trips to the best breaks, attend competitions, rent equipment and just have a sick time together!
 

 

AberSurf

If you already surf, want to surf or just meet other sick people then you need to join AberSurf!

We have so much planned for this year- you really won't want to miss it! If you're wanting to learn how to surf or improve your skills with a qualified coach, then join Abersurf and take full advantage of our discounted lessons with AberAdventures!

If you're wanting to borrow surf equipment for a bargain price, then join Abersurf- we rent all equipment for FREE!

If you're wanting to go on a fun social each week with other super sick people, then join Abersurf- we run themed and challenge socials every Tuesday!

If you're wanting the opportunity to go on trips to breaks all over the UK and abroad, then join Abersurf- we run day trips, weekend trips and residential trips to so many different places!

If you're wanting the chance to show off your skills in competitions, then join Abersurf- we run inter-club competitions as well as attending UK-wide competitions!

 

Os ydych yn syrffio yn barod, gyda diddordeb mewn cychwyn neu eisiau cwrdd & acirc; phobl erraill siriol yna mae angen ymuno ac AberSurf!

Rydym hefo gymaint wedi i gynllunio ar gyfer eleni- ni fyddwch wir eisiau ei golli! Os ydych eisiau dysgu sut i syrffio neu gryfhau eich sgiliau gyda hyfforddwyr cymwys, yna ymunwch ac AberSurf a manteisiwch yn llawn ar ein gwersi ar brisiau gostyngol gyda AberAdventures!

Os ydych eisiau benthyg offer syrffio am bris bargen, yna ymunwch AberSurf- rydym gyda'r holl offer i rent am DDIM!

Os ydych eisiau mynd am socials hwyl pob wythnos gyda phobl sick, yna ymunwch ac AberSurf- rydym yn cynnal digwyddiadau cymdeithasol ar thema a sialensiau pob dydd Mawrth!

Os ydych eisiau'r cyfle i fynd ar dripiau i frigdonni ledled yn y ac i dramor, yna ymunwch ac AberSurf- rydym yn cynnal teithiau dydd, teithiau penwythnos a theithiau preswyl i gymaint o lefydd gwahanol!

Os ydych eisiau cyfle i arddangos eich sgiliau mewn cystadlaethau, yna ymunwch ac AberSurf- rydym yn cynnal cystadlaethau rhwng-clybiau yn ogystal i fynychu & acirc; chystadlaethau ledled y!

Your Committee/Eich Pwyllgo

President / Llywydd

Mollie Coomber

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vice-President / Is-Llywydd

 Dominic Hole

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treasurer / Trysorydd

Matthew Jones

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Social Secretary / Ysgrifennydd Cymdeithasol

Thomas Wood

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Social Secretary / Ysgrifennydd Cymdeithasol

Pat Bagnall

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welsh and Wellbeing Officer / Swyddog Cymraeg a Lles

Alana Batty-Hughes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trip Secretary / Ysgrigennydd Teithiau

Isaac Fennell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trip Secretary / Ysgrigennydd Teithiau

Nadine Johnson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boathouse Manager / Rheolwr y Boathouse

Alex Teear

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Media and Merch Secretary / Ysgrigennydd cyfryngau 

Isabella Sorrentino

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 Our Weekly Events / Ein digwyddiadau wythnosol

Tuesdays 20:30-23:00 - Social

Wednesdays 14:00-17:00 - Surf Practice (Fortnightly, where surf allows)

Sunday Afternoons - Wellbeing Swim (Weather dependent)

Dydd Mawrth 20:30-23:30 - cymdeithas gymdeithasol

Dydd Mercher 14:00-17:00 - ymarferion syrff (Pob pythefnos, lle mae brigdonni yn caniat)

Prynhawniau Sul - nofiad lles (Dibynnol ar y tywydd)

Gallery / Oriel

Coming soon

Document links:

Constitution: aber surf constitution .docx

Risk assessment: Surf-Risk-Assesment-2022-Copy (002).docx

Code of conduct: Aber Surf Code of Conduct 2023-24.docx

Equipment list: Equipment List (1).xlsx

Digwyddiadau Cyfredol
Dim erthyglau newyddion cyfredol.
 

Cyflwynwch gwyn

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576