E-byst Grwp Myfyrwyr

Mae yna sawl ffordd o ddefnyddio e-byst eich grwp myfyrwyr, ceir isod dolenni sy’n esbonio sut mae ei ddefnyddio trwy...

Yr App Outlook (ffôn/tabled) Cyfrifiadur (Windows) Cyfrifiadur (Mac) Porwr Gwe

 

Cwestiynau a Ofynnir yn Rheolaidd – E-byst

Sut ydw i’n e-bostio fy aelodau?

 

I anfon e-bost at eich aelodau, gweler fideos y ‘Offer Gweinyddwyr Gwefannau’ ar ein Hyfforddiant Pwyllgorau

 

Sut mae dod o hyd i gyfeiriadau e-bost fy ngrwp myfyrwyr?

 

Pan yn anfon e-byst, dewiswch y botwm ‘At’ ac wedyn teipiwch enw eich grwp myfyrwyr. Fel arall, cysylltwch â’ch cydlynydd.

 

Pam na allaf i ddefnyddio/nad oes gennyf i ganiatâd i ddefnyddio e-bost fy ngrwp myfyrwyr?

 

E-bostiwch eich cydlynydd i weld a oes gennych chi ganiatâd

 

Ydy eich cyfrif e-bost wedi dod i ben?

 

E-bostiwch eich cydlynydd

 

 

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576