Cofrestrwch fel Gwirfoddolwr

COFRESTRU FEL GWIRFODDOLWR
Mae’n hawdd gwirfoddoli; dilynwch y camau hyn a byddwch yn barod i ddechrau gwirfoddoli.
 

Cam 1: Llenwch y ffurflen gofrestru gwirfoddolwyr (isod).

Cam 2: Chwiliwch drwy ein cyfleoedd, gan gynnwys diwrnodau gweithredu, cyfleoedd presennol neu brosiectau dan arweiniad myfyrwyr

Cam 3: Cysylltwch â'r sefydliad rydych chi wedi’i ddewis, mynychwch unrhyw hyfforddiant angenrheidiol, ac ewch ati i wirfoddoli!

Cam 4: Cofnodwch eich oriau o wirfoddoli ac anelwch am Wobr Aber!


FFURFLEN GOFRESTRU

Sylwch:
Ni allwn dderbyn gwirfoddolwyr dan 18 oed.
Gall myfyrwyr rhyngwladol sydd â Fisa Haen 4 gofrestru i wirfoddoli, ond sylwch na fydd modd i chi wirfoddoli a/neu weithio mwy na 20 awr yr wythnos yn ystod y tymor. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

Yn anffodus, nid oes cefnogaeth gyflawn ar gael ar hyn o bryd ar gyfer rhai fersiynau o Safari ar ddyfeisiadau Apple. Os ydych chi’n cael problemau wrth geisio cyrchu neu gwblhau’r ffurflen, byddem yn eich cynghori i roi cynnig ar borwr gwahanol (e.e. Chrome, Firefox, Edge).

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576