Sbeicio Diodydd

Mae wedi dod i’r amlwg bod yna gynnydd difrifol mewn sbeicio diodydd ar draws Aberystwyth ac rydym wrthi’n gweithredu. Credwn ni fod gan bob myfyriwr yr hawl i fwynhau eu hamser gyda’u ffrindiau heb ofn o gael eu sbeicio.

Mae gan yr ymgyrch hwn 3 nod:

  • Rhoi platfform i fyfyrwyr adrodd achosion o sbeicio er mwyn casglu data ar sut mae’n effeithio ar ein myfyrwyr
  • Cydweithio gyda lleoliadau lleol i ddarparu deunydd am ddim i leihau’r achosion o sbeicio diodydd fel gorchuddion diod.
  • Darparu deunydd addysgol ar sut i helpu rhywun sydd wedi cael eu sbeicio a rhybuddion i bobl beidio â sbeicio diodydd pobl eraill.

 Os ydych chi wedi cael eich sbeicio ac yn chwilio am gymorth llesiant ychwanegol, gallwch chi gysylltu â’n Gwasanaeth Cynghori undeb.cyngor@aber.ac.uk neu drwy ffonio 01970 621712

Eisiau dysgu mwy am yr ymgyrch?

  Llywydd
  Sabina O'Donoghue
  prdstaff@aber.ac.uk 

 Swyddog Llesiant
 Hannah Lunnon
 llesiantum@aber.ac.uk

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576