Gwrth-Sbeicio

Mae wedi dod i’r amlwg bod yna gynnydd difrifol mewn sbeicio diodydd ar draws Aberystwyth ac rydym wrthi’n gweithredu. Credwn ni fod gan bob myfyriwr yr hawl i fwynhau eu hamser gyda’u ffrindiau heb ofn o gael eu sbeicio.

Mae gan yr ymgyrch hwn 2 nod:

  • Cydweithio gyda lleoliadau lleol i ddarparu deunydd am ddim i leihau’r achosion o sbeicio diodydd fel gorchuddion diod.
  • Darparu deunydd addysgol ar sut i helpu rhywun sydd wedi cael eu sbeicio a rhybuddion i beidio â sbeicio pobl 

Adnoddau Cefnogaeth

I gael cefnogaeth neu os ydych chi eisiau riportio achos o sbeicio diod, gallwch chi wneud hyn trwy'r Gwasanaethau Adrodd a Chefnogi Myfyrwyr

I gael mwy o wybodaeth ac adnoddau defnyddiol, ewch i’n tudalen Gyngor Cyffuriau ac Alcohol.

 


 Os ydych chi wedi cael eich sbeicio ac yn chwilio am gymorth llesiant ychwanegol, gallwch chi gysylltu â’n Gwasanaeth Cynghori undeb.cyngor@aber.ac.uk neu drwy ffonio 01970 621712

 

Eisiau dysgu mwy am yr ymgyrch?

 

 

 

Cydlynydd Ymgyrchoedd a Democratiaeth

ais13@aber.ac.uk

llaisum@aber.ac.uk

 

 

Undeb Addysg

Helen Cooper

UndebAddysgUnionWelfare@aber.ac.uk

 

 

 

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576