Dy Bleidlais Di

Mae UMAber am i fyfyrwyr Aber garu bywyd myfyrwyr. Dylai myfyrwyr Aber fod yn hapus, yn iach ac wedi’u grymuso, gyda dyfodol disglair a chyfeillgarwch sy’n para am oes.

Mae eich pleidlais yn bwysig, gwnewch yn siwr nad ydych chi'n ei cholli!

Beth am fwrw golwg ar ein Mythau Cyffredin sy’n perthyn i Bleidleisio a’n canllaw i Ddatrys Jargon Etholiadau.

Sut ydw i’n mynd ati i bleidleisio?

 

Y ffordd hawddaf a chyflymaf yw cofrestru i bleidleisio ar-lein drwy ymweld â... gov.uk/cofrestru-i-blridleisio

 

Sut ydw i'n gwirio a ydw i wedi cofrestru i bleidleisio?

 

Mae gan bob awdurdod lleol gofrestr etholiadol ar gyfer eu hardal eu hunain. Nid oes rhestr etholiadol ar-lein.

I wirio a ydych wedi cofrestru i bleidleisio, bydd angen i chi gysylltu â'ch swyddfa gofrestru leol

 

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576