Hwb Ymgyrchoedd

Gwneud newid gwirioneddol yw pwrpas ymgyrchoedd yn yr Undeb, y Brifysgol neu yn y gymuned ehangach. Gall y newid hynny fod yn fach neu’n fawr – y cwbl sydd angen yw eich bod yn angerddol am ei gyflawni. Ac rydyn ni yma i helpu.

Eich Swyddogion Llawn Amser yma

Eich Swyddogion Gwirfoddol yma

 

 

Adnoddau:

Popeth fydd angen arnoch i lansio eich ymgyrch

Pecynnau Cymorth:
Deunydd Ymgyrchu:

 

Mae gennym ystod o ddeunyddiau am ddim:

 • Paent / Brwshys Paent / Hambwrdd Paent (ystod o liwiau)
 • Marcwyr Parhaol (ystod o liwiau)
 • Marcwyr Bwrdd Gwyn (ystod o liwiau)
 • Glud PVA
 • Calch Mawr
 • Megaffon
 • High Vis
 • Blw-Tac
 • Llinynnau
 • Guillotine
 • Offer Gwneud Bathodynnau

I archebu, e-bostiwch llaisum@aber.ac.uk  gyda’ch enw, nod eich ymgyrch a'r dyddiad/amser rydych chi eu hangen.

I gael offer technegol ee taflunydd neu dabled gellir eu llogi oddi wrth y Gwasanaethau Gwybodaeth.

 

Gweithdai:

 

Mae gennym staff cymorth penodol a all gyflwyno hyfforddiant ar ymgyrchu am ddim, bydd pob sesiwn hyd at un awr ac mae’n bosib eu cyflwyno wyneb-yn-wyneb neu ar-lein.

 • Cryfhau eich llai a chreu newid: Hyfforddiant Ymgyrchu
 • Strwythurau Democrataidd a Gwneud Penderfyniadau UMAber

I archebu sesiwn, e-bostiwch llaisum@aber.ac.uk .

 

Cyllid:

 

Bob blwyddyn mae gennym gyllid cyfyngedig i gefnogi ymgyrchoedd a arweinir gan fyfyrwyr. Er mwyn ymgeisio, llenwch y ffurflen hon.

 

 

Trefnu Digwyddiadau:

Efallai yr hoffech chi gynnal digwyddiad(au) fel rhan o’ch ymgyrch, gweler ein cyngor isod.

Dogfennau Pwysig:

 

 

Archebu Ystafell / Cyfleusterau:

 

Ystafelloedd yr Undeb

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol  neu i archebu ystafelloedd yr Undeb, e-bostiwch Dderbynfa’r Undeb  (undeb@aber.ac.uk). Dyma’r ystafelloedd sydd ar gael a’u maint mewn cromfachau:

 • Main Room (lawrlwytho’r ffurflen archebu yma) [78 pan gaiff ei defnyddio ar gyfer gweithgareddau, neu hyd at 500 pan yn ei defnyddio ar gyfer lletygarwch]
 • Picture House (Dim archebu cyn 4yh ac ar gyfer archebion sy’n cyd-fynd â chynllun yr ystafell) [36]
 • Ystafelloedd Cyfarfod 1&4 [20] + 2&3 [8]

Cofiwch gynnwys y manylion isod pan yn archebu:

 • Enw eich ymgyrch
 • Yr ystafell rydych chi eisiau
 • Enw ac e-bost y person sy’n archebu
 • Y Dyddiad ac amserau hoffech chi’r ystafell
 • Faint o bobl rydych chi’n disgwyl dod
 • Diben eich archeb(ee cynllunio ymgyrch, dangos ffilm, cymdeithasu, ayyb.)

Yn ystod y tymor hwn, gellir archebu ystafell rhwng 9yb ac 11yh Llun-Sad,a rhwng 11yb ac 11yh ar ddydd Sul. 

Rydyn ni hefyd yn cynnig y cyfle i ymgyrchwyr gynnal stondin yn yr Undeb, fel arfer mae myfyrwyr yn defnyddio’r cyfle hwn i godi arian (ee gwerthu cacennau ac ati). Gellir hefyd archebu hyn trwy Dderbynfa’r Undeb.

 

Ystafelloedd y Brifysgol a Chanolfan y Celfyddydau

Mae gan y Brifysgol ystod eang o ystafelloedd i’w harchebu, cliciwch yma i weld popeth sydd ar gael.

Mae gan Ganolfan y Celfyddydau hefyd ystod o ofodau ar gael i grwpiau eu defnyddio. Cysylltwch yn uniongyrchol â Chanolfan y Celfyddydau gan e-bostio artsadmin@aber.ac.uk 

 

Codi Arian:

 

Oherwydd ein bod ni’n gweithio fel elusen, mae hyn yn golygu bod rhaid i ni ddilyn canllawiau penodol pan yn codi arian dros sefydliadau elusennol, gweler ein canllaw hanfodol yma.

 

 • Mae bwcedi rhodd mawr a thuniau casglu arian bach ar gael. I’w defnyddio e-bostiwch undeb@aber.ac.uk
 • Mae Darllenydd Cerdyn Sum-Up ar gael i’w defnyddio ar gyfer taliadau cerdyn trwy’r wifi. I’w ddefnyddio e-bostiwch undeb@aber.ac.uk

 

 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, mae croeso i chi gysylltu â:

Cydlynydd Ymgyrchoedd a Democratiaeth
Al Rhodes
llaisum@aber.ac.uk 

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576