UMaberSU

 

 

Ymuno

Mewngofnodwch i ymuno â'r sefydliad hwn ..

 

 

 

 

The Union provides a range of opportunities for students to volunteer in Aberystwyth and the local area. We support students in their roles and provide volunteer recognition through our Aber Award.
 

 

Maw 16th Ebrill

‘SPECIAL INTERESTS’ WITH SOFT CLAY
5pm - 6pm
SU Picturehouse
Diddordebau Arbennig gyda Chlai Meddal
5pm - 6pm
UM Picturehouse

Mer 17th Ebrill

Iau 18th Ebrill

CHARIOKE! (Charity + Karaoke)
6pm - 10pm
Our Officer RAG event this year is…CHARIOKE ! (Charity-Karaoke)
CHARIOKE! (Charity+Karaoke)
6pm - 10pm
Ein Digwyddiad Codi a Rhoddi’r Swyddogion eleni fydd.. CHARIOKE! (Charity+Karaoke)

Gwen 19th Ebrill

Q&A SESSION WITH ACCESSIBILITY SERVICE
2pm - 3pm
SU Picturehouse

Llun 22nd Ebrill

RAG Week
22nd Ebrill hanner nos - 26th Ebrill hanner nos
short desc?
Wythnos RAG
22nd Ebrill hanner nos - 26th Ebrill hanner nos
short desc?

Maw 23rd Ebrill

Sêl Cilo Dillad Vintage
10am - 5pm
Prif Ystafell UM
Dewch i gael eich swyno gan y blynyddoedd cynt wrth i chi chwilota trwy ddetholiad o hen ddillad o ansawdd, a gaiff ei brisio gan ei bwys.
Vintage Clothes Kilo Sale
10am - 5pm
SU Main Room
Immerse yourself in the charm of yesteryear as you sift through a curated selection of high-quality vintage clothing, all priced by weight.

Llun 29th Ebrill

Senedd
6pm - 8pm
SU Picturehouse
Y Senedd
6pm - 8pm
Picturehouse yr UM

Sad 11th Mai

Ask Me: Training
10am - 4pm
Pantycelyn: Senior Common Room
Gofyn i fi: Hyfforddiant
10am - 4pm
Pantycelyn: Lolfa Fach

Sad 3rd Awst

Aber Forever: One More Night In The Union
6pm - 1am
SU Main Room
Fancy one more night at the Union this summer, with your uni mates? Get the old crew together then, because there is a reunion right aimed at giving alumni who graduated between 2000 and 2010 the chance to enjoy one more night 'up top'!
Aber Forever: Un Noson Olaf Yn Yr Undeb
6pm - 1am
Fancy one more night at the Union this summer, with your uni mates? Get the old crew together then, because there is a reunion right aimed at giving alumni who graduated between 2000 and 2010 the chance to enjoy one more night 'up top'!
RSS Feed
Recriwtio ar gyfer yr Tim-A 2024/25

Helpu rhoi croseo cynnes i fyfyrwyr newydd ac ymgartrefu mewn bywyd ym Mhrifysgol Aberystwyth.

 
A-Team Recruitment 2024/25

Help new students feel welcome and settle into life at Aberystwyth University.

 
Undeb Myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth yn ymfalchïo ei enw newydd – Undeb Aberystwyth

Ddydd Llun 4ydd Mawrth yn ‘y Cyfarfod Mawr’ (cyfarfod cyffredinol blynyddol y sefydliad), a welodd 150 o fyfyrwyr yn mynychu, fe bleidleisiwyd o blaid newid enw Undeb Myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth gan fyfyrwyr Aberystwyth.

 
Aberystwyth University Students’ Union proudly becomes Undeb Aberystwyth

Aberystwyth students voted to change the name of Aberystwyth University Students’ Union at the “Big Meeting” (the organisation’s annual general meeting) attended by 150 students on Monday 4th of March.

 
Aberystwyth yn cael eu coroni fel pencampwyr yr Eisteddfod Ryng-golegol 2024

Llongyfarchiadau enfawr i fyfyrwyr Cymraeg Prifysgol Aberystwyth fuodd yn cystadlu yn yr Eisteddfod Rhyng-golegol a gynhelir yn Abertawe y penwythnos hyn.

 
Aberystwyth crowned champions of the 2024 Intercollege Eisteddfod

A huge congratulations to Aberystwyth University’s Welsh speaking students who competed in the Intercollege Eisteddfod held in Swansea this weekend.

 
Student Money Week: Officer Top Tips

Our SU Officers share their tips for managing their finances as you transition to life as a university student.

 
Tree Planting Action Afternoon Round Up

Students and staff recently collaborated to plant 400 native broadleaf trees near the Fferm Penglais playing field.

 
Crynodeb o’r Prynhawn Plannu Coed

Yn ddiweddar, plannwyd 400 o goed llydanddail brodorol ger gae chwarae Fferm Penglais gan staff a myfyrwyr.

 
Canilyniadau Isetholiasaur Hydred 2023

Diolch i bawb a safodd a llongyfarchiadau i bawb ohonoch a etholwyd!

 
Etholiadau'r Hydref Cynrychiolwyr Academaidd 2023 – Canlyniadau

Diolch i bawb a safodd a llongyfarchiadau i bawb ohonoch a etholwyd! | Thank you to everyone who stood and congratulations to all of you that were elected!

 
Academic Representatives Autumn Elections 2023 – Results

Diolch i bawb a safodd a llongyfarchiadau i bawb ohonoch a etholwyd! | Thank you to everyone who stood and congratulations to all of you that were elected!

 
Autumn By-Elections Results 2023

Thank you to everyone who stood and congratulations to all of you who were elected!

 
Deall Colli Clyw Nerfol a Synhwyraidd Cynhenid

“Ti’n ifanc, clustiau da sydd gen ti” – Deall Colli Clyw Nerfol a Synhwyraidd Cynhenid

 
Understanding Congenital Sensorineural Hearing Loss

“You’re young, you’ve got good ears” - Understanding Congenital Sensorineural Hearing Loss

 
Misglwyf sy'n Gyfeillgar i'r Amgylchedd

Cael gwared ar y gwarth sy'n gysylltiedig â chynhyrchion mislif amldro.

 
Investing and Climate Change

How your money as students could be contributing to climate change.

 
An Environmentally Friendly Period

Getting rid of the stigma around reusable period products.

 
Ymgeiswyr Is-Etholiadau’r Gwanwyn 2023

Nawr bod y cyfnod sefyll wedi dod i ben, mae’n bleser gennym gyhoeddi’r ymgeiswyr yn Is-Etholiadau’r Gwanwyn ar gyfer Swyddogion Gwirfoddol a Chynrychiolwyr Academaidd!

 
Spring By-Elections Candidates 2023

Now that standing has closed, we are pleased to announce the candidates for the Spring Volunteer Officer and Academic Rep By-Elections!

 
Role Description: Faculty Officer

At AberSU we want Aber students to love student life and be ready for anything. We promise to give students the last word and we want you to work with us to make our vision a reality.

 
Role Description: Academic Representative

At AberSU we want Aber students to love student life and be ready for anything. We promise to give students the last word and we want you to work with us to make our vision a reality.

 
#UMAberynDathlu2021: Y Gymdeithas A Wnaeth Y Cyfraniad Mwyaf at Elusen - Tickled Pink

Dathlu llwyddiant a chyraeddiadau ein myfyrwyr a'n cymdeithasau yma ym Mhrifysgol Aberystwyth

 
#AberSUCelebrates2021: Academic Society Of The Year – English And Creative Writing Society

Celebrating the successes and achievements of our students and societies here at Aberystwyth University

 
Committee Role Profiles: Treasurer

Every club and society have three core committee members: President, Secretary and Treasurer. Here you can find out more information about what it means to be a Treasurer of a student group…

 
 

Cyflwynwch gwyn

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576