Cwestiwn ac Ateb ar gyfer y Pwyllgor: Eli Latham

ClubscommitteeElectionsSocietiesSportsSports ClubsTeamAberwelsh
Dim sgoriau eto. Mewngofnodi i Raddio

Pa bwyllgor wyt ti'n rhan ohono a pha rolau sydd wedi bod gen ti?

 

 

Beth wnaeth i ti fod eisiau sefyll am rôl ar y pwyllgor?

 

Beth oedd y rhan fwyaf pleserus o fod ar y pwyllgor?

 

 

Wyt ti’n gallu dweud wrthym am gyfnod lle’r oedd dy rôl yn heriol?

 

 

Wyt ti’n teimlo bod perthyn i bwyllgor wedi bod yn fuddiol o ran dy baratoi di ar gyfer y dyfodol?

 

 

Pa gyngor fyddet t'n ei roi i aelod newydd o'r pwyllgor?

 

 

 

Comments

 

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576