Etholiadau Clwb a Chymdeithas

Dyma'ch cyfle i chwarae rhan flaenllaw mewn ffurfio ymdeimlad o gymuned yn Aberystwyth. Byddwch yn cael cyfleoedd i nid yn unig ddatblygu eich sgiliau a'ch profiadau eich hun, ond hefyd sgiliau eich cyd-fyfyrwyr; y nod yw gwneud eich profiad myfyriwr yn un bythgofiadwy!

Er mwyn sefyll a phleidleisio, bydd angen i bawb fod ag aelodaeth o’u clwb neu gymdeithas, a bydd angen iddynt hefyd fod yn fyfyriwr cyfredol ym Mhrifysgol Aberystwyth.


Gwybodaeth Ddefnyddiol

Sut mae sefyll yn gweithio:

 

  • Bydd y cyfnod sefyll yn mynd yn fyw ar y dudalen hon o 9am Dydd Llun 21 Mawrth tan 9am Dydd Gwener 1af Ebrill
  • Gallwch sefyll ar gyfer cynifer o rolau ar draws cymaint o grwpiau myfyrwyr ag y dymunwch
    • Sylwch na all unigolyn ddal sawl rôl graidd ar bwyllgor unrhyw un grwp myfyrwyr

 

Sut mae pleidleisio’n gweithio:

 

  • O 12:00 24/03/23 ymlaen tan – 12:00 26/03/23 bydd pleidleisio yn agor trwy’r wefan hon.
  • Dim ond y rhai sy’n fyfyrwyr presennol ym Mhrifysgol Aberystwyth a bod ganddynt aelodaeth fyfyrwyr o’u grwp myfyrwyr perthnasol a all fwrw pleidlais.

 

 Proffiliau Rolau Pwyllgor 

   
   

 

Cwestiwn ac Ateb ar gyfer y Pwyllgor

   
   
   
   

 


Is-Etholiadau

Gweler isod unrhyw is-etholiadau rydych chi’n gymwys sefyll neu bleidleisio ynddynt. Os na allwch chi weld etholiad, gwnewch yn siwr eich bod wedi mewngofnodi i’r wefan a bod gennych chi aelodaeth bresennol gyda’r grwp myfyrwyr.

Os oes unrhyw gwestiynau neu drafferthion cysylltwch â...
Clybiau Chwaraeon: suclubs@aber.ac.uk // Cymdeithasau: susocieties@aber.ac.uk

Cymdeithasau

Curtain Call By-Election

1 o swyddi i’w hennill drwy etholiad

Mae enwebiadau'n cau am 12:00 ar Dydd Iau, 7 Rhagfyr 2023

Mae'r etholiadau yn agor am 12:00 ar Dydd Gwener, 8 Rhagfyr 2023

Mewngofnodwch am fwy o fanylion.

Yin Yang Yoga By-Election Nov

Rwy’n fodlon sefyll am y rôl fel y nodwyd uchod. Rwy’n addo ymgysylltu â’r broses etholiadol mewn ffordd gadarnhaol a thrin eraill gyda pharch trwy gydol y broses, gan addo peidio â bygwth nac aflonyddu ar eraill. // I am willing to stand for the position declared above. I promise to positively engage in the elections process and treat others in a respectful manner throughout, never engaging in threatening or harassing behaviour.

4 o swyddi i’w hennill drwy etholiad

Mae'r etholiadau ar gau.

Mewngofnodwch am fwy o fanylion.

Los Hispañolitos By-Election Nov 23

2 o swyddi i’w hennill drwy etholiad

Mae'r etholiadau ar gau.

Mewngofnodwch am fwy o fanylion.

ACMUN Term 1 By-Election 2023

2 o swyddi i’w hennill drwy etholiad

Mae'r etholiadau ar gau.

Mewngofnodwch am fwy o fanylion.

Beer Pong Term 1 By-Election 2023

1 o swyddi i’w hennill drwy etholiad

Mae'r etholiadau ar gau.

Mewngofnodwch am fwy o fanylion.

ACOG Term 1 By-Election 2023

8 o swyddi i’w hennill drwy etholiad

Mae'r etholiadau ar gau.

Mewngofnodwch am fwy o fanylion.

 

Clybiau Chwaraeon

Ultimate Frisbee By-Election (November 2023)

3 o swyddi i’w hennill drwy etholiad

Mae enwebiadau'n cau am 12:00 ar Dydd Mercher, 6 Rhagfyr 2023

Mae'r etholiadau yn agor am 12:00 ar Dydd Iau, 7 Rhagfyr 2023

Mewngofnodwch am fwy o fanylion.

Tennis By election November 2023

1 o swyddi i’w hennill drwy etholiad

Mae'r etholiadau ar gau.

Mewngofnodwch am fwy o fanylion.

Aber Hike By-Election Nov 2023

2 o swyddi i’w hennill drwy etholiad

Mae'r etholiadau ar gau.

Mewngofnodwch am fwy o fanylion.

Cricket by-election November 2023

4 o swyddi i’w hennill drwy etholiad

Mae'r etholiadau ar gau.

Mewngofnodwch am fwy o fanylion.

 

 

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576