Mae'r Rhyngolgampau Farsiti'n dychwelyd i Aber ar ôl 2 flynedd...
Ydych chi'n barod?

Cynhelir y Rhyngolgampau eleni ddydd Sadwrn 25 Mawrth 2017 mewn amryw o leoliadau ar draws Aberystwyth. Mae'r gystadleuaeth yn cynnwys cannoedd o fyfyrwyr o fwy na 30 o dimau chwaraeon a chymdeithasau'n cystadlu am Dlws Rhyngolgampau Aber vs Bangor. Bydd Aber yn ceisio hawlio'r Tlws yn ôl, ar ôl colli ddwywaith yn olynol, oddi cartref, i Fangor yn 2015 a 2016... Dim pwysedd #UnleashTheDragon

Ddim yn dilyn chwaraeon na champau'n gyffredinol? Mae cystadleuaeth Rhyngolgampau Aber vs Bangor yn ffordd wych o gyfranogi a bod yn rhan o Dîm Aber, hyd yn oed os nad ydych yn gwybod y gwahaniaeth rhwng camsefyll a chamdrafod. Mae'r awyrgylch ar y diwrnod yn rhywbeth NA allwch ei fethu, gyda miloedd o fyfyrwyr yn bloeddio eu cefnogaeth i'r naill ochr a'r llall.

Eleni, mae'r digwyddiad yn cael ei gynnal i gefnogi ymgyrch #StefansSocks er mwyn codi ymwybyddiaeth ynglyn ag iechyd meddwl.

 


 

 

Awydd cymryd rhan? Dyma rywfaint o wybodaeth allweddol.

  • Gallwch archebu Pecynnau Rhyngolgampau ar-lein nawr ac maent ar gael i'w prynu o UMAber o ddydd Iau 9 Mawrth.
  • Bydd y gemau'n cychwyn o 10am ar y diwrnod ac y parhau tan 7pm. Caiff yr amserlen sydd wedi'i chadarnhau ei rhyddhau ar wefan UMAber yn fuan.
  • Bydd bws gwennol, wedi'i ddarparu gan Mid Wales Travel, yn gwneud cylchdaith o amgylch ein lleoliadau bob 30 munud gydol y diwrnod, gan ddechrau am 11am.
  • Caiff yr enillwyr eu cyflwyno â'r Tlws yn dilyn digwyddiad DawnsAber yn Neuadd Fawr Canolfan y Celfyddydau. Bydd y drysau ar agor o 5pm, lle gallwch ddangos eich cefnogaeth i DawnsAber, gyda'r ddefod wobrwyo'n dechrau am 6.30pm.
  • Cynhelir parti ar ôl y digwyddiad yn Undeb y Myfyrwyr o 8pm i ddathlu ein buddugoliaethau a boddi ein gofidiau am ein colledion.

Am wybodaeth bellach a'r newyddion diweddaraf, hoffwch ein tudalen Facebook, a chliciwch i ddangos eich bod yn mynychu'r digwyddiad.

Bydd bwndel nwyddau Rhyngolgampau eleni'n cynnwys:

  • Hwdi
  • Crys -T
  • Band-arddwrn
  • Llaw Sbwng
  • Pâr o Sanau Stefan

Gyda chyfraniad o bob bwndel a werthir yn mynd at MIND Aberystwyth.

Gallwch archebu Pecynnau Rhyngolgampau ar-lein nawr ac maent ar gael i'w prynu o UMAber o ddydd Iau 9 Mawrth.

There are no available products in this catalogue.

Caiff y cit ei lansio ar 9 Mawrth i goffáu blwyddyn ers marwolaeth Stefan Osgood; rydym yn gweld colled ar ei ôl fel aelod o'r tîm. Cynhelir gweithgareddau coffáu gydol y diwrnod, lle bydd cyfle i ni i gyd gofio Stefan, rhannu atgofion melys a dathlu ei fywyd yng ngwir ysbryd TîmAber. Rhannwch atgof neu treuliwch funud yn ei goffáu wrth brynu eich cit ar y diwrnod.

Er mwyn gwneud y Parti i Ddilyn mor anhygoel â phosib, mae UMAber wedi ymuno â'r Brifysgol i drefnu Bierkeller ar thema Rhyngolgampau (Varisty-keller). Nid yw hyn wedi cael ei wneud o'r blaen, felly rydyn ni i gyd yn teimlo'n gyffrous dros ben. Caiff tocynnau eu gwerthu ar sail 'y cyntaf i'r felin' i gystadleuwyr yn y Rhyngolgampau, gyda gostyngiad o 50% i'r rheiny sy'n dangos band-arddwrn Rhyngolgampau Farsiti (wedi'i brynu fel rhan o'r bwndel o ddydd Iau 9 Mawrth) a byddant ar werth i bawb o ddydd Llun 13 Mawrth.

Os nad ydych yn cymryd rhan yn y gystadleuaeth, beth am gynorthwyo drwy wirfoddoli. Os ydych am wirfoddoli, dylech gysylltu â Jasmine ar undeb.gweithgareddau@aber.ac.uk am fwy o wybodaeth.