Gwyl y Cymdeithasau

Ail gynnig: ar ôl gorfod canslo digwyddiad 2020, mae Undeb Myfyrwyr Aberystwyth ynghyd ag Undeb Myfyrwyr Bangor yn hapus i gyhoeddi  GWYL y CYMDEITHASAU newydd sbon!

Bydd 'Gwyl y Cymdeithasau' yn cael ei chynnal ochr yn ochr â 'Varsity Aber / Bangor' (17eg Ebrill) eleni. Rhwng y 12fed - 18fed o Ebrill 2021.

Mae’r digwyddiad hwn wedi’i anelu at bob math o gymdeithasau; bydd yn rhoi cyfle i chi gwrdd a chymdeithasu â’ch cyfoedion ym Mhrifysgol Bangor. Yn wahanol i natur gystadleuol Farsiti, mae’r noson hon yn mynd i feithrin ymdeimlad o gymuned â thir cyffredin rhwng y naill brifysgol a’r llall, gan ddod â myfyrwyr yn nes at ei gilydd i gyfoethogi eu profiadau.

Os hoffech chi wybod mwy am y digwyddiad, cysylltwch â’ch Swyddog Cyfleoedd i Fyfyrwyr, Wojtek Salski.


Pryd: 12fed - 18fed Ebrill | Ble: Ar-lein | Cost: AM DDIM

Amcan: Rhoi cyfle i chi rwydweithio a chymdeithasu â myfyrwyr tebyg i chi ym Mhrifysgol Bangor

Cymdeithasau sy’n Cyfranogi: KPOP Aber/Bangor l Cymuned Gemau Aber/Gemau Cyfrifiadurol Bangor l Undeb Cristnogol Aber/Bangor l Cymdeithas Gelf Aber / Bangor l Addysg Eco Aber/Cymdeithas Grefftau Bangor l Tickled Pink Aber/Tîm Fron Bangor l Clwb Gwyddbwyll Aber / Bangor l Aber: Cadwraeth Gwenyn/Gwirfoddolwyr Cadwraeth (AVC) a Bangor: Cymdeithas Swoleg/Cymdeithas Cadwraeth/Endeavour


Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576