Gwyl y Cymdeithasau

Ail gynnig: ar ôl gorfod canslo digwyddiad 2020, mae Undeb Myfyrwyr Aberystwyth ynghyd ag Undeb Myfyrwyr Bangor yn hapus i gyhoeddi  GWYL y CYMDEITHASAU newydd sbon!

Bydd Gwyl y Cymdeithasau  yn digwydd ochr yn ochr â Rhyngolgampau Farsiti rhwng Aber a Bangor; eleni fe’i cynhelir yn Aber ar 17eg Ebrill 2021 (yn dibynnu ar COVID).

Mae’r digwyddiad hwn wedi’i anelu at bob math o gymdeithasau; bydd yn rhoi cyfle i chi gwrdd a chymdeithasu â’ch cyfoedion ym Mhrifysgol Bangor. Yn wahanol i natur gystadleuol Farsiti, mae’r noson hon yn mynd i feithrin ymdeimlad o gymuned â thir cyffredin rhwng y naill brifysgol a’r llall, gan ddod â myfyrwyr yn nes at ei gilydd i gyfoethogi eu profiadau.

Os hoffech chi wybod mwy am y digwyddiad, cysylltwch â’ch Swyddog Cyfleoedd i Fyfyrwyr, Wojtek Salski.


Pryd: dydd Sadwrn 17eg Ebrill 2021 (yn dibynnu ar COVID) | Ble: Prifysgol Aberystwyth (amryw o leoliadau)

Amserlen: i’w chadarnhau | Cost: i’w chadarnhau

Amcan: Rhoi cyfle i chi rwydweithio a chymdeithasu â myfyrwyr tebyg i chi ym Mhrifysgol Bangor

Cymdeithasau sy’n Cyfranogi: i’w chadarnhau


Bydd cofrestru’n mynd yn fyw yn y flwyddyn academaidd newydd!

 


Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576