Gwyl y Cymdeithasau

Mae’n bleser gan Undeb Myfyrwyr Aberystwyth, ynghyd ag Undeb Myfyrwyr Bangor, gyhoeddi GWYL GYMDEITHASAU newydd sbon!

Cynhelir yr Wyl Gymdeithasau ochr-yn-ochr â Rhyngolgampau Farsiti Aber/Bangor, a gynhelir eleni ym Mangor ar 21ain Mawrth 2020.

Mae’r digwyddiad hwn wedi’i anelu at bob math o gymdeithasau; bydd yn rhoi cyfle i chi gwrdd a chymdeithasu â’ch cyfoedion ym Mhrifysgol Bangor. Yn wahanol i natur gystadleuol Farsiti, mae’r noson hon yn mynd i feithrin ymdeimlad o gymuned â thir cyffredin rhwng y naill brifysgol a’r llall, gan ddod â myfyrwyr yn nes at ei gilydd i gyfoethogi eu profiadau.

 

Os hoffech chi wybod mwy am y digwyddiad, cysylltwch â’ch Swyddog Cyfleoedd i Fyfyrwyr, Wojtek Salski.

 

 


Pryd: dydd Sadwrn 21 Mawrth 2020 | Ble: Prifysgol Bangor (amryw o leoliadau)

Amserlen: i’w chadarnhau | Cost: Pecyn Llawn £25 neu Becyn Teithio £10 (gweler y manylion llawn isod)

Amcan: Rhoi cyfle i chi rwydweithio a chymdeithasu â myfyrwyr tebyg i chi ym Mhrifysgol Bangor

Cymdeithasau sy’n Cyfranogi: Pride, Yoga, Improvisation, NOMADS, Bee Soc, SSAGO, TFTS Film Club, Student Minds, Zoo Soc, KPOP, RocSoc, PsychSoc, WARPSoc, ACOG, Amnesty International, Marrow, Tickled Pink, Sci Fi and Fantasy, Elizabethan Madrigal Singers, GermanSoc, LawSoc and Car Enthusiasts.

 


SocsFest 2020 - Full Package

Cyf: P10018600

Ychwanegu ir fasged

Pris: £25.00
Mewngofnodwch i ychwanegu eitemau at eich basged os gwelwch yn dda.
Order your very own SocsFest pack, ready for the Societies Festival on the 21st March 2020! Included in the pack is: Sweatshirt (in Grey), T-shirt (in Dark Blue), Socks, Travel to Bangor and a Lanyard - which works as your access to the After Event. Collection details will be emailed out closer to the date (timings are dependent on numbers ordered). Deadline forfull pack is 12th February.

SocsFest 2020 - Travel Package

Cyf: P10018610

Ychwanegu ir fasged

Pris: £10.00
Mewngofnodwch i ychwanegu eitemau at eich basged os gwelwch yn dda.
Order your very own SocsFest Travel pack, ready for the Societies Festival on the 21st March 2020! Included in the pack is: Travel to Bangor and a Lanyard - which works as your access to the After Event. Collection details will be emailed out closer to the date (timings are dependent on numbers ordered).