Gwyl y Cymdeithasau

Mae’n bleser gan Undeb Myfyrwyr Aberystwyth, ynghyd ag Undeb Myfyrwyr Bangor, gyhoeddi GWYL GYMDEITHASAU newydd sbon!

Cynhelir yr Wyl Gymdeithasau ochr-yn-ochr â Rhyngolgampau Farsiti Aber/Bangor, a gynhelir eleni ym Mangor ar 21ain Mawrth 2020.

Mae’r digwyddiad hwn wedi’i anelu at bob math o gymdeithasau; bydd yn rhoi cyfle i chi gwrdd a chymdeithasu â’ch cyfoedion ym Mhrifysgol Bangor. Yn wahanol i natur gystadleuol Farsiti, mae’r noson hon yn mynd i feithrin ymdeimlad o gymuned â thir cyffredin rhwng y naill brifysgol a’r llall, gan ddod â myfyrwyr yn nes at ei gilydd i gyfoethogi eu profiadau.

Ar hyn o bryd, rydyn ni’n ceisio canfod faint o ddiddordeb sydd, a mynd ati i ddod o hyd i gymdeithasau cyfatebol; os yw eich cymdeithas am gymryd rhan, nodwch eich diddordeb isod!

Os hoffech chi wybod mwy am y digwyddiad, cysylltwch â’ch Swyddog Cyfleoedd i Fyfyrwyr, Wojtek Salski.

 


Pryd: dydd Sadwrn 21 Mawrth 2020 | Ble: Prifysgol Bangor (amryw o leoliadau)

Amserlen: i’w chadarnhau | Cost: i’w chadarnhau 

Amcan: Rhoi cyfle i chi rwydweithio a chymdeithasu â myfyrwyr tebyg i chi ym Mhrifysgol Bangor

 


Nodwch ddiddordeb eich cymdeithas drwy gwblhau’r ffurflen yma.

 


[Bydd ar agor yn fuan]