Gwyl y Cymdeithasau

Mae’n bleser gan Undeb Myfyrwyr Aberystwyth, ynghyd ag Undeb Myfyrwyr Bangor, gyhoeddi GWYL GYMDEITHASAU newydd sbon!

Cynhelir yr Wyl Gymdeithasau ochr-yn-ochr â Rhyngolgampau Farsiti Aber/Bangor, a gynhelir eleni ym Mangor ar 21ain Mawrth 2020.

Mae’r digwyddiad hwn wedi’i anelu at bob math o gymdeithasau; bydd yn rhoi cyfle i chi gwrdd a chymdeithasu â’ch cyfoedion ym Mhrifysgol Bangor. Yn wahanol i natur gystadleuol Farsiti, mae’r noson hon yn mynd i feithrin ymdeimlad o gymuned â thir cyffredin rhwng y naill brifysgol a’r llall, gan ddod â myfyrwyr yn nes at ei gilydd i gyfoethogi eu profiadau.

 

Os hoffech chi wybod mwy am y digwyddiad, cysylltwch â’ch Swyddog Cyfleoedd i Fyfyrwyr, Wojtek Salski.

 

 


Pryd: dydd Sadwrn 21 Mawrth 2020 | Ble: Prifysgol Bangor (amryw o leoliadau)

Amserlen: i’w chadarnhau | Cost: Pecyn Llawn £25 neu Becyn Teithio £10 (gweler y manylion llawn isod)

Amcan: Rhoi cyfle i chi rwydweithio a chymdeithasu â myfyrwyr tebyg i chi ym Mhrifysgol Bangor

Cymdeithasau sy’n Cyfranogi: Pride, Yoga, Improvisation, Bee Soc, SSAGO, TFTS Film Club, Student Minds, KPOP, RocSoc, PsychSoc, WARPSoc, ACOG, Amnesty International, Marrow, Sci Fi and Fantasy, GermanSoc and Car Enthusiasts.

 


Nid yw'r cynnyrch hwn ar werth.

Nid yw'r cynnyrch hwn ar werth.

 


Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576