English

Yn Aber dros y Nadolig

 

Beth bynnag yw'r rheswm - mae llawer o fyfyrwyr yn aml yn aros yn Aberystwyth dros egwyl y Nadolig. Er mwyn osgoi'r unigrwydd rydyn ni wedi llunio'r rhestr ddigwyddiadau yma yn ogystal â rhestr cysylltiadau defnyddiol.

 

Rydym hefyd wedi creu grwp Facebook fel y gallwn rannu diweddariadau lleol o ddigwyddiadau a gweithgareddau yn ystod yr egwyl, yn ogystal â rhoi cyfle ichi drefnu cyfarfod gyda myfyrwyr eraill os ydych chi eisiau! (in line with government restrictions)


Amserlen:

Rhagfyr 7fed: Crefftio a Chyfnewid Cardiau Nadolig gydag ESN 

Rhagfyr 8fed: Noson Ffilm Nadolig gydag ESN

Rhagfyr 9fed: Addurno Bara-sinsir ac Ymlacio gydag ESN

Rhagfyr 10fedYn Aberystwyth dros y Nadolig 

Rhagfyr 11egCwis Nadolig MAWR gydag ESN

Rhagfyr 12fedParti Nadolig Rhithiol gydag ESN

Rhagfyr 18fedCwis Cyflym y Nadolig 

Rhagfyr 21ainGlanhau’r Traeth mewn Siwmperi Nadolig 

Rhagfyr 22ainCwis y Nadolig

Rhagfyr 23ainCerdded i Ben Dinas ac ymweliad â Ridiculously Rich by Alana 

Rhagfyr 24ainSesiwn Gwau Rhithwir 

Rhagfyr 27ainMynd am dro ar hyd Rhodfa’r Môr 


Yn Aberystwyth dros y Nadolig? -Pecynnau Cymorth ar gyfer y Gwyliau

Dros yr ychydig wythnosau nesaf, byddwn yn danfon Pecynnau Cymorth ar gyfer y Gwyliau, gan gynnwys addurniadau ac ambell beth moethus, i fyfyrwyr sydd wedi rhoi gwybod i ni eu bod yn aros yn Aberystwyth dros yr wyl.

I dderbyn pecyn o’r fath, y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw cwblhau’r ffurflen isod.

https://umabersu.wufoo.com/forms/pecynnau-cymorth-ar-gyfer-y-gwyliau/

Bydd y niferoedd yn gyfyngedig, ond byddwn yn gwneud ein gorau i sicrhau bod pawb sy’n gofyn am un yn derbyn pecyn cyn 23ain Rhagfyr ****


O ystyried ansicrwydd y pandemig, efallai eich bod yn poeni am yr hyn a allai ddigwydd yn ystod gwyliau'r Nadolig. Yn yr adran hon, gallwch ddod o hyd i erthyglau amrywiol i'ch helpu i feddwl am ddiwedd y tymor, cynllunio ar ei gyfer a'i reoli.

A ddylwn i fynd adref ar gyfer gwyliau'r Nadolig?

Os ydych chi'n mynd adref ar gyfer y Nadolig ond ddim eisau

Gwneud y gorau o'ch amser gartref

Paratoi i Fynd Adref

Aros yn y brifysgol dros wyliau'r Nadolig

Pryderus na fyddwch yn gallu mynd adref dros y Nadolug 

 


Angen cymorth?

 

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth

undeb@aber.ac.uk  

www.umaber.co.uk

 

Gwasanaeth Cyngor UMAber

undeb.cyngor@aber.ac.uk

www.umaber.co.uk/cyngor

 

Gwasanaethau Cymorth Myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth

01970 621761 neu 01970 622087

student-support@aber.ac.uk

Llinell gymorth 24/7 Bywyd Campws Prifysgol: 01970 622900

www.aber.ac.uk/cy/student-support

 

Gwasanaethau argyfwng a GIG

111: Gwasanaeth meddygol di-argyfwng

999: Ar gyfer argyfwng sy'n gofyn am wasanaethau'r Heddlu, Ambiwlans neu Dân

 

Os ydych chi'n hunanladdol

Dod o hyd i'ch meddyg teulu lleol: www.wales.nhs.uk/sitesplus/862/directory/gps

Dod o hyd i'ch Adran A&E lleol: www.wales.nhs.uk/sitesplus/862/directory/hospitals

 

Y Samariaid

Tel 116 123 (24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos) 

Llinell yr Iaith Gymraeg 0300 123 3011 (7yh- 11yh  yn unig, 7 diwrnod yr wythnos)  

www.samaritans.org

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576