Crefftio Nadolig - Crosio, pwytho, gwau a sgwrsio

Crefftio Nadolig - Crosio, pwytho, gwau a sgwrsio

Dewch â'ch prosiect diweddaraf / ewch ati i wneud paned a threuliwch ychydig o amser, yn rhithwir, gyda chrefftwyr eraill sy’n mwynhau gwnïo, crosio a gwau!

2PM-3PM

Zoom:  https://us02web.zoom.us/j/82282460282

Facebook: https://fb.me/e/36pGjiVOJ

 

Mae croeso i chi ddod ag unrhyw beth rydych chi'n gweithio arno neu os ydych chi awydd cychwyn ar brosiect newydd:

 

Gwau: Beth am yr het resog hon gan ddilyn y patrwm hwn, os oes unrhyw un arall eisiau cychwyn prosiect newydd neu'n newydd i’r grefft ac am roi cynnig ar rywbeth:

https://www.smallfriendly.com/small-friendly/2015/12/free-pattern-simple-ribbed-knit-hat.html

Ar gyfer hyn byddwch angen:

Nodwyddau crwn 5mm (neu oddeutu hynny), unrhyw edafedd trwchus neu bwysau DK hyd yn oed

 

Neu os ydych chi'n ddechreuwr llwyr, beth am orchudd i gadw’ch mwg yn gynnes?

https://www.gatheringbeauty.com/blog//2016/10/how-to-make-knitted-mug-cosy.html

 

Crosio:

Beth am yr het resog hon: https://www.1dogwoof.com/lolly-poms-easy-ribbed-crochet-beanie/

Ar gyfer hyn byddwch angen:

Bachyn crosio 5mm (neu oddeutu hynny)

ac unrhyw edafedd pwysau DK.

 

Neu os ydych chi am gadw'ch mwg yn gynnes: https://www.ravelry.com/patterns/library/mug-coaster-cozy

 

Os ydych chi'n chwilio am gyflenwadau yn lleol, gallwch roi cynnig ar Clare Wools yn Aberystwyth - maen nhw bob amser yn barod iawn i helpu: https://www.clarewools.co.uk/

Mwy i ddod

Myfyrdod Dydd Llun
25th Ionawr
short desc?
Cwrdd a Chyfarch y Myfyrwyr Annibynnol
25th Ionawr
I’w gadarnhau
Cyfle i gwrdd ag eraill mewn sefyllfa gyffelyb mewn amgylchedd diogel a chyfeillgar.
Cwrdd a Chyfarch y Myfyrwyr Hyn
25th Ionawr
I’w gadarnhau
Cyfle i gwrdd ag eraill mewn sefyllfa gyffelyb mewn amgylchedd diogel a chyfeillgar.
Cwrdd a Chyfarch y Myfyrwyr sy’n Ofalwyr
25th Ionawr
I’w gadarnhau
Cyfle i gwrdd ag eraill mewn sefyllfa gyffelyb mewn amgylchedd diogel a chyfeillgar.
Cwrdd a Chyfarch y Myfyrwyr sy’n Rhieni
25th Ionawr
I’w gadarnhau
Cyfle i gwrdd ag eraill mewn sefyllfa gyffelyb mewn amgylchedd diogel a chyfeillgar.
Paned a Sgwrs
26th Ionawr
short desc?
Cwrdd a Chyfarch y Myfyrwyr LHDTC+
26th Ionawr
I’w gadarnhau
Cyfle i gwrdd ag eraill mewn sefyllfa gyffelyb mewn amgylchedd diogel a chyfeillgar.
Galw-Heibio i Drafod Llesiant
27th Ionawr
short desc?
Cwrdd a Chyfarch y Myfyrwragedd
27th Ionawr
I’w gadarnhau
Cyfle i gwrdd ag eraill mewn sefyllfa gyffelyb mewn amgylchedd diogel a chyfeillgar.
Galw-Heibio i Ganfod Datrysiadau
28th Ionawr
short desc?

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576