Cyfleoedd Presennol

Cyfleoedd Presennol

Mae byw mewn tref fach, fywiog sydd â phrifysgol yn golygu bod teimlad cymunedol cryf yma a bod digon o gyfleoedd i wirfoddoli’n lleol! Does dim ffordd well o wella’ch profiad fel myfyrwyr a’ch CV na gwirfoddoli gydag Undeb y Myfyrwyr neu yn y gymuned leol i wneud gwahaniaeth!

Rydyn ni’n cydweithio'n agos â sefydliadau lleol i roi amrywiaeth eang o gyfleoedd cyffrous a gwerthfawr i chi wirfoddoli. Mae’r holl rolau gwirfoddol a hysbysebir yn cael eu gwirio cyn cyrraedd y rhestr.

Caiff y cyfleoedd eu diweddaru'n rheolaidd. Os nad ydych chi wedi gweld rhywbeth sydd o ddiddordeb i chi, sicrhewch eich bod chi’n dychwelyd ac yn chwilio am rolau newydd neu ewch i weld ein [diwrnodau gweithredu] a’n [prosiectau dan arweiniad myfyrwyr].

Rhaid cofrestru fel gwirfoddolwr cyn gwneud cais am rôl.