Cyfleoedd Presennol

Cyfleoedd Presennol

Mae byw mewn tref fach, fywiog sydd â Phrifysgol yn golygu bod teimlad cymunedol cryf yma a bod digon o gyfleoedd i wirfoddoli’n lleol! Rydyn ni’n cydweithio'n agos â sefydliadau lleol i hyrwyddo amrywiaeth eang o gyfleoedd cyffrous a gwerthfawr i chi wirfoddoli.

Mae cyfleoedd yn cael eu diweddaru yn rheolaidd a chaiff yr holl rolau eu gwirio cyn eu rhestru. Mae rolau ar y dudalen hon yn cael eu hysbysebu ar gyfer myfyrwyr Aberystwyth yn unig.

I wneud cais am rôl mae angen i chi:


Os na allwch chi ddod o hyd i'r hyn rydych chi'n chwilio amdano neu os ydych chi am i ni hyrwyddo cyfle penodol, e-bostiwch alg51@aber.ac.uk.

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576