English

       

Llogi Ystafell

Mwy...


Rydym yn falch o gyhoeddi bod Undeb y Myfyrwyr ar gael ar gyfer archebion digwyddiadau a swyddogaethau eraill yn awr. Mae'r lleoliad yn brolio llu o gyfleusterau, gan gynnwys:

  • Bar lolfa gyfagos gyfforddus
  • Cynllun ystafell hyblyg, gan gynnwys opsiynau llwyfan
  • Mynediad i gyfleusterau cegin
  • Sain proffesiynol a system goleuadau gyda  bwth DJ
  • Pris gwasanaeth bar gystadleuol gyda thrwydded tan 03:00 yb
  • Lleoliad delfrydol gyda maes parcio helaeth

I drefnu ymweliad neu i drafod opsiynau pellach, cysylltwch â Matt Lukasiak ar 01970 621704 neu drwy e-bost.

Noder bod cyfraddau a ddyfynnir yn y pecyn llogi ystafelloedd yn cyfeirio at y tu allan i ddyddiadau tymor.  Cysylltwch â ni i drafod prisiau yn ystod y tymor.

 

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576