Sel Cilo Dillad Vintage

Dewch i gael eich swyno gan y blynyddoedd cynt wrth i chi chwilota trwy ddetholiad o hen ddillad o ansawdd, a gaiff ei brisio gan ei bwys. Mae’r gwerthiant fesul kilo yn addo rhywbeth i bawb, p’un a ydych chi’n hen law ar daro bargen neu’n hollol newydd i fyd ffasiwn ddoe. Dewch i gael gafael ar ddillad unigryw â’i hanes ei hun, cyfoethogi eich wardrob, a gwisgo ar y naw yn gynaliadwy!

Mwy i ddod

Wythnos Graddio
16th-18th Gorffennaf
Prifysgol Aberystwyth
Sel Cilo Dillad Vintage
18th Gorffennaf
Undeb Aberystwyth
short desc?
MusicFest Aberystwyth
20th-27th Gorffennaf
Aberystwyth
short desc?
Parkrun Aberystwyth
20th Gorffennaf
Plascrug Avenue
short desc?
Marchnad Ffermwyr Aberystwyth
20th Gorffennaf
Yr Hen Depo
short desc?
Sioe Frenhinol Cymru
22nd-25th Gorffennaf
Builth Wells
short desc?
Parkrun Aberystwyth
27th Gorffennaf
Plascrug Avenue
short desc?
Yr Eisteddfod
3rd-10th Awst
Rhondda Cynon Taf
short desc?
Parkrun Aberystwyth
3rd Awst
Plascrug Avenue
short desc?
Marchnad Ffermwyr Aberystwyth
3rd Awst
Yr Hen Depo
short desc?

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576