CHARIOKE! (Charity+Karaoke)

Ein Digwyddiad Codi a Rhoddi’r Swyddogion eleni fydd.. CHARIOKE! (Charity+Karaoke) Dewch i ymuno â ni ar gyfer noson hwyliog wrth i’n clybiau a’n cymdeithasau fynd yn benben â’i gilydd dros £100 yn uniongyrchol i’w cyfrif clwb neu gymdeithas!

Rhoddodd aelodau er mwyn cymryd rhan a pharatoi cân i’w pherfformio o flaen cynulleidfa a swyddogion sydd raid nawr. Rhoddwch i wylio ac annog ein grwpiau yn eu blaenau, bydd yr holl enillion yn mynd at Wasanaeth Ambiwlans Awyr Gorllewin Cymru, fel y pleidleisiwyd ganddoch chi!

Mwy i ddod

Diddordebau Arbennig gyda Chlai Meddal
16th Ebrill
UM Picturehouse
CHARIOKE! (Charity+Karaoke)
18th Ebrill
Ein Digwyddiad Codi a Rhoddi’r Swyddogion eleni fydd.. CHARIOKE! (Charity+Karaoke)
Wythnos RAG
22nd-26th Ebrill
short desc?
Sêl Cilo Dillad Vintage
23rd Ebrill
Prif Ystafell UM
Dewch i gael eich swyno gan y blynyddoedd cynt wrth i chi chwilota trwy ddetholiad o hen ddillad o ansawdd, a gaiff ei brisio gan ei bwys.
Y Senedd
29th Ebrill
Picturehouse yr UM
Gofyn i fi: Hyfforddiant
11th Mai
Pantycelyn: Lolfa Fach

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576