Archif Cofnodion

Cofnodion Cyfarfodydd y Bwrdd

Os oes achos lle mae'r materion a drafodir yn rhai cyfrinachol, e.e. staffio, caiff y materion hynny eu cofnodi fel cofnod caeedig yn y cofnodion isod:

 

2012/13 2013/14 2015/16 2016/17
12 Medi'12      
8 Tach'12      
3 Rhag '12      
4 Chwef'13      
22 Mawrth '13      
29 Ebrill '13      
28 Meh '13      
 

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576