Etholiadau Pwyllgor UMCA

Dyma'ch cyfle i chwarae rhan flaenllaw mewn ffurfio ymdeimlad o gymuned yn Aberystwyth. Byddwch yn cael cyfleoedd i nid yn unig ddatblygu eich sgiliau a'ch profiadau eich hun, ond hefyd sgiliau eich cyd-fyfyrwyr; y nod yw gwneud eich profiad myfyriwr yn un bythgofiadwy!

Er mwyn sefyll a phleidleisio, bydd angen i bawb fod ag aelodaeth i UMCA, a bydd angen iddynt hefyd fod yn fyfyriwr cyfredol ym Mhrifysgol Aberystwyth.


Gwybodaeth Ddefnyddiol

Sut mae sefyll yn gweithio:

 

  • Bydd y cyfnod sefyll yn mynd yn fyw ar y dudalen hon o 18:00 22/04/2024 tan 18:00 28/04/2024

 

Sut mae pleidleisio’n gweithio:

 

  • O 12:00 30/04/2024 ymlaen tan – 12:00 07/05/2024 bydd pleidleisio yn agor trwy’r wefan hon.
  • Dim ond y rhai sy’n fyfyrwyr presennol ym Mhrifysgol Aberystwyth a bod aelodaeth UMCA a all fwrw pleidlais.

 


Nid oes unrhyw etholiadau yn rhedeg ar hyn o bryd

 

 

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576