Gwirfoddoli Bwrdd Iechyd

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda wedi cysylltu â ni yn awyddus i glywed gan unrhyw un sydd â diddordeb mewn gwirfoddoli ar gyfer ystod o rolau yn Ysbyty Cyffredinol Bronglais. Rydym hefyd yn ymwybodol y gall sefydliadau eraill apelio am wirfoddolwyr wrth i'r sefyllfa fynd yn ei blaen.

Rydym yn awyddus i wneud ein rhan dros y GIG lleol a rhoi’r cyfle myfyrwyr a staff Undeb Myfyrwyr i wirfoddoli. Rydym hefyd yn cydnabod, efallai fod myfyrwyr yn helpu mewn ffyrdd bach ond pwysig eraill, ar lefel leol iawn - er enghraifft helpu i siopa ar ran cymdogion yn y grwp bregus.

Mae Hywel Dda yn awyddus i glywed gennych gyda’ch set sgiliau fel y gallant, o bosib, eich paru â darnau o waith neu weithgareddau- mewn sawl maes nad ydynt yn swyddogaethau clinigol.

Y cam cyntaf yw i bydd angen i chi gwblhau’r Ffurflen Wybodaeth Gwirfoddolwr isod a’i dychwelyd i Amy Goodwin, Cydlynydd Acadmaidd a Gwirfoddoli alg51@aber.ac.uk. Yna bydd Amy yn cysylltu gyda’ch cyswllt Bwrdd Iechyd ynghylch.

Mae Hywel Dda wedi cadarnhau y bydd gwirfoddolwyr yn dod o dan ystyriant y Bwrdd Iechyd. Byddech yn derbyn hyfforddiant cynefino, cyddwysedig ar hyn o bryd, ond rydym wedi ein cynghori ei fod yn ddigonol i’ch diogelwch chi a chleifion.

Byddai gwirfoddolwyr yn cael eu hystyried yn weithwyr critigol ac felly yn gallu teithio yn ôl ac ymlaen i’r gweithle wrth wirfoddoli i’r Bwrdd Iechyd.

Mae’r canllaw llywodraethu sy’n ymwneud ag addasrwydd ar gyfer y math hwn o wirfoddoli yn y ffurflenni isod. Er enghraifft, ni fyddem yn disgwyl i berson sy’n hunan-ynysu neu yn ymarfer pellter cymdeithasol oherwydd rhesymau iechyd (e.e. clefyd y siwgr) ymgeisio.

Byddem hefyd â diddordeb mewn clywed gennych os gallwch helpu mewn meysydd eraill o fewn y Brifysgol. Byddwn yn cyhoeddi mwy o fanylion yr wythnos hon.

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576